• CT TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Đầu Tư NTK

  • A3 Bà Hom p13 Q6

  • Hotline: 0911419001

Đèn Tàu Biển ELMARK và Đèn CN
Mã sản phẩm: DTB
(0)    Yêu thích / Lượt xem: 2199

CTY ntk chuyen cung cap Đèn ... dung cho tàu biển ELMARK, Đèn dung cho hàng hải Elmark, Đèn dung cho cảng biển ELMARK...

Giá bán: SL:
Đặt hàng qua điện thoại

CTY ntk chuyen cung cap Đèn ... dung cho tàu biển ELMARK, Đèn dung cho hàng hải Elmark, Đèn dung cho cảng biển ELMARK...

Liên Hệ Trí

sdt: 0911419001

email: sales@ntkvietnam.net

   
Catalogue  Miniature circuit breakers (MCB) C40N
number  
41460C MCB C41N/2A 1P CURVE C
41461C MCB C41N/4A 1P CURVE C
41451C MCB C41N/6A 1P CURVE C
41452C MCB C41N/10A 1P CURVE C
41453C MCB C41N/16A 1P CURVE C
41454C MCB C41N/20A 1P CURVE C
41455C MCB C41N/25A 1P CURVE C
41456C MCB C41N/32A 1P CURVE C
41457C MCB C41N/40A 1P CURVE C
41458C MCB C41N/50A 1P CURVE C
41459C MCB C41N/63A 1P CURVE C
41470C MCB C42N/6A 2P CURVE C
41471C MCB C42N/10A 2P CURVE C
41472C MCB C42N/16A 2P CURVE C
41473C MCB C42N/20A 2P CURVE C
41474C MCB C42N/25A 2P CURVE C
41475C MCB C42N/32A 2P CURVE C
41476C MCB C42N/40A 2P CURVE C
41477C MCB C42N/50A 2P CURVE C
41478C MCB C42N/63A 2P CURVE C
41541C MCB C43N/6A 3P CURVE C
41542C MCB C43N/10A 3P CURVE C
41543C MCB C43N/16A 3P CURVE C
41544C MCB C43N/20A 3P CURVE C
41545C MCB C43N/25A 3P CURVE C
41546C MCB C43N/32A 3P CURVE C
41547C MCB C43N/40A 3P CURVE C
41548C MCB C43N/50A 3P CURVE C
41549C MCB C43N/63A 3P CURVE C
   
   
Catalogue  Miniature circuit breakers (MCB) С60N
number  
41100N MCB 61N/1A 1P CURVE C 
41102N MCB 61N/2A 1P CURVE C
41104N MCB 61N/4A 1P CURVE C
41106N MCB 61N/6A 1P CURVE C
41110N MCB 61N/10A 1P CURVE C 
41116N MCB 61N/16A 1P CURVE C
41120N MCB 61N/20A 1P CURVE C 
41125N MCB 61N/25A 1P CURVE C 
41132N MCB 61N/32A 1P CURVE C
41140N MCB 61N/40A 1P CURVE C 
41150N MCB 61N/50A 1P CURVE C
41163N MCB 61N/63A 1P CURVE C
41501N MCB 61N/1A 1P CURVE B
41502N MCB 61N/2A 1P CURVE B
41504N MCB 61N/4A 1P CURVE B
41506N MCB 61N/6A 1P CURVE B
41510N MCB 61N/10A 1P CURVE B
41516N MCB 61N/16A 1P CURVE B
41520N MCB 61N/20A 1P CURVE B
41525N MCB 61N/25A 1P CURVE B
41532N MCB 61N/32A 1P CURVE B
41540N MCB 61N/40A 1P CURVE B
41550N MCB 61N/50A 1P CURVE B
41563N MCB 61N/63A 1P CURVE B
41202N MCB 62N/2A 2P CURVE C
41204N MCB 62N/4A 2P CURVE C
41206N MCB 62N/6A 2P CURVE C
41210N MCB 62N/10A 2P CURVE C 
41216N MCB 62N/16A 2P CURVE C
41220N MCB 62N/20A 2P CURVE C
41225N MCB 62N/25A 2P CURVE C
41232N MCB 62N/32A 2P CURVE C
41240N MCB 62N/40A 2P CURVE C
41250N MCB 62N/50A 2P CURVE C
41263N MCB 62N/63A 2P CURVE C
41602N MCB 62N/2A 2P CURVE B
41604N MCB 62N/4A 2P CURVE B
41606N MCB 62N/6A 2P CURVE B
41610N MCB 62N/10A 2P CURVE B
41616N MCB 62N/16A 2P CURVE B
41620N MCB 62N/20A 2P CURVE B
41625N MCB 62N/25A 2P CURVE B
41632N MCB 62N/32A 2P CURVE B
41640N MCB 62N/40A 2P CURVE B
41650N MCB 62N/50A 2P CURVE B
41663N MCB 62N/63A 2P CURVE B
41302N MCB 63N/2A 3P CURVE C
41304N MCB 63N/4A 3P CURVE C
41306N MCB 63N/6A 3P CURVE C
41310N MCB 63N/10A 3P CURVE C
41316N MCB 63N/16A 3P CURVE C
41320N MCB 63N/20A 3P CURVE C
41325N MCB 63N/25A 3P CURVE C
41332N MCB 63N/32A 3P CURVE C
41340N MCB 63N/40A 3P CURVE C
41350N MCB 63N/50A 3P CURVE C
41363N MCB 63N/63A 3P CURVE C
41702N MCB 63N/2A 3P CURVE B
41704N MCB 63N/4A 3P CURVE B
41706N MCB 63N/6A 3P CURVE B
41710N MCB 63N/10A 3P CURVE B
41716N MCB 63N/16A 3P CURVE B
41720N MCB 63N/20A 3P CURVE B
41725N MCB 63N/25A 3P CURVE B
41732N MCB 63N/32A 3P CURVE B
41740N MCB 63N/40A 3P CURVE B
41750N MCB 63N/50A 3P CURVE B
41763N MCB 63N/63A 3P CURVE B
41402N MCB 64N/2A 4P CURVE C
41404N MCB 64N/4A 4P CURVE C
41406N MCB 64N/6A 4P CURVE C
41410N MCB 64N/10A 4P CURVE C
41416N MCB 64N/16A 4P CURVE C
41420N MCB 64N/20A 4P CURVE C
41425N MCB 64N/25A 4P CURVE C
41432N MCB 64N/32A 4P CURVE C
41440N MCB 64N/40A 4P CURVE C
41450N MCB 64N/50A 4P CURVE C
41463N MCB 64N/63A 4P CURVE C
41802N MCB 64N/2A 4P CURVE B
41804N MCB 64N/4A 4P CURVE B
41806N MCB 64N/6A 4P CURVE B
41810N MCB 64N/10A 4P CURVE B
41816N MCB 64N/16A 4P CURVE B
41820N MCB 64N/20A 4P CURVE B
41825N MCB 64N/25A 4P CURVE B
41832N MCB 64N/32A 4P CURVE B
41840N MCB 64N/40A 4P CURVE B
41850N MCB 64N/50A 4P CURVE B
41863N MCB 64N/63A 4P CURVE B
   
   
Catalogue  Miniature circuit breakers (MCB) C100L
number  
41101 MCB C101L/6A 1P CURVE C
41103 MCB C101L/10A 1P CURVE C
41105 MCB C101L/16A 1P CURVE C
41107 MCB C101L/20A 1P CURVE C
41108 MCB C101L/25A 1P CURVE C
41109 MCB C101L/32A 1P CURVE C
41111 MCB C101L/40A 1P CURVE C
41112 MCB C101L/50A 1P CURVE C
41113 MCB C101L/63A 1P CURVE C
41201 MCB C102L/6A 2P CURVE C
41203 MCB C102L/10A 2P CURVE C
41205 MCB C102L/16A 2P CURVE C
41207 MCB C102L/20A 2P CURVE C
41208 MCB C102L/25A 2P CURVE C
41209 MCB C102L/32A 2P CURVE C
41211 MCB C102L/40A 2P CURVE C
41212 MCB C102L/50A 2P CURVE C
41213 MCB C102L/63A 2P CURVE C
41301 MCB C103L/6A 3P CURVE C
41303 MCB C103L/10A 3P CURVE C
41305 MCB C103L/16A 3P CURVE C
41307 MCB C103L/20A 3P CURVE C
41308 MCB C103L/25A 3P CURVE C
41309 MCB C103L/32A 3P CURVE C
41311 MCB C103L/40A 3P CURVE C
41312 MCB C103L/50A 3P CURVE C
41313 MCB C103L/63A 3P CURVE C
41401 MCB C104L/6A 4P CURVE C
41403 MCB C104L/10A 4P CURVE C
41405 MCB C104L/16A 4P CURVE C
41407 MCB C104L/20A 4P CURVE C
41408 MCB C104L/25A 4P CURVE C
41409 MCB C104L/32A 4P CURVE C
41411 MCB C104L/40A 4P CURVE C
41412 MCB C104L/50A 4P CURVE C
41413 MCB C104L/63A 4P CURVE C
   
   
Catalogue  Miniature circuit breakers (MCB) C100M
number  
41180 MCB C100M 1P 80A CURVE C
41190 MCB C100M 1P 100A CURVE C
41195 MCB C100M 1P 125A CURVE C
41180D MCB C100M 1P 80A CURVE D
41190D MCB C100M 1P 100A CURVE D
41195D MCB C100M 1P 125A CURVE D
   
41280 MCB C100M 2P 80A CURVE C
41290 MCB C100M 2P 100A CURVE C
41281 MCB C100M 2P 80A CURVE D
41291 MCB C100M 2P 100A CURVE D
   
41380 MCB C100M 3P 80A CURVE C
41390 MCB C100M 3P 100A CURVE C
41381 MCB C100M 3P 80A CURVE D
41391 MCB C100M 3P 100A CURVE D
   
41480 MCB C100M 4P 80A CURVE C
41490 MCB C100M 4P 100A CURVE C
41481 MCB C100M 4P 80A CURVE D
41491 MCB C100M 4P 100A CURVE D
   
   
Catalogue  Miniature circuit breakers (MCB) C60DC series
number  
41164 MCB 61DC/1A 1P CURVE C
41165 MCB 61DC/2A 1P CURVE C
41166 MCB 61DC/4A 1P CURVE C
41167 MCB 61DC/6A 1P CURVE C
41168 MCB 61DC/10A 1P CURVE C
41169 MCB 61DC/16A 1P CURVE C
41170 MCB 61DC/20A 1P CURVE C
41171 MCB 61DC/25A 1P CURVE C
41172 MCB 61DC/32A 1P CURVE C
41173 MCB 61DC/40A 1P CURVE C
41174 MCB 61DC/50A 1P CURVE C
41175 MCB 61DC/63A 1P CURVE C
41176 MCB 62DC/2A 2P CURVE C
41177 MCB 62DC/4A 2P CURVE C
41178 MCB 62DC/6A 2P CURVE C
41179 MCB 62DC/10A 2P CURVE C
41181 MCB 62DC/16A 2P CURVE C
41182 MCB 62DC/20A 2P CURVE C
41183 MCB 62DC/25A 2P CURVE C
   
   
Catalogue  Miniature circuit breakers (MCB) DP1N (1P + E)
number  
41006 MCB DP1N/6A 1P+N CURVE C
41010 MCB DP1N/10A 1P+N CURVE C
41016 MCB DP1N/16A 1P+N CURVE C
41020 MCB DP1N/20A 1P+N CURVE C
41025 MCB DP1N/25A 1P+N CURVE C
41032 MCB DP1N/32A 1P+N CURVE C
   
   
Catalogue  Padlock adaptеr for MCB
number  
41904 BLOCK OPERATION  ON/OF ADAPTER FOR MCB
   
   
Catalogue  Auxiliary devices for circuit breakers
number  
41909 MN2 60 UNDER+OVERVOLTAGE RELEASE FOR C60N
41902 MX 60 SHUNT RELEASE FOR C60N
41901 OF 60 AUXILIARY CONTACT FOR C60N
41905 SD 100 AUXILIARY CONTACT FOR C100M
   
   
Catalogue  Bases for high power safety devices
number  
12001 SIST NT 00 50-160A
12001P SISP NT 00 50-160A
   
12010 SIST NT 0 50-160A
12010P SISP NT 0 50-160A
   
12100 SIST NT 1 100-250A
12100P SISP NT 1 100-250A
   
12200 SIST NT 2 160-400A
12200P SISP NT 2 160-400A
   
12300 SIST NT 3 500-630A 
12300P SISP NT 3 500-630A 
   
   
Catalogue  Fuse links for high power safety device
number  
10001 NT 00 16A
10002 NT 00 25A
10003 NT 00 32A
10004 NT 00 40A
10005 NT 00 50A
10006 NT 00 63A
10008 NT 00 80A
10009 NT 00 100A
10012 NT 00 125A
10016 NT 00 160A
10015 NT 0 16A
10025 NT 0 25A
10032 NT 0 32A
10040 NT 0 40A
10050 NT 0 50A
10063 NT 0 63A
10080 NT 0 80A
10090 NT 0 100A
10092 NT 0 125A
10096 NT 0 160A
10108 NT 1 80A
10110 NT 1 100A
10112 NT 1 125A
10116 NT 1 160A
10120 NT 1 200A
10122 NT 1 225A
10125 NT 1 250A
10216 NT 2 160A
10220 NT 2 200A 
10225 NT 2 250A
10231 NT 2 315A
10240 NT 2 400A
   
10350 NT 3 500A
10363 NT 3 630A
   
10001C NT 00 (78x21) 16A
10002C NT 00  (78x21) 25A
10003C NT 00  (78x21) 32A
10004C NT 00  (78x21) 40A
10005C NT 00  (78x21) 50A
10006C NT 00  (78x21) 63A
10008C NT 00  (78x21) 80A
10009C NT 00  (78x21) 100A
10108C NT 1 (135x29) 100A
10110C NT 1 (135x29) 100A
10112C NT 1 (135x29) 125A
10116C NT 1 (135x29) 160A
   
10216C NT 2 (150x48) 160A
10220C NT 2 (150x48) 200A
10225C NT 2 (150x48) 250A
   
   
Catalogue  SWITCH DISCONNECTORS WITHOUT FUSE LINK– HORIZONTAL
number  
44801 THB 160A
44802 THB 250A
44803 THB 400A
44804 THB 630A
   
   
Catalogue  SWITCH DISCONNECTORS WITHOUT FUSE LINK– VERTICAL
number  
44805 HG2B 160A 3P SIMULTANEOUS DISCONNECTING OF 3 POLES
44806 HG2B 250A 3P SIMULTANEOUS DISCONNECTING OF 3 POLES
44807 HG2B 400A 3P SIMULTANEOUS DISCONNECTING OF 3 POLES
44808 HG2B 630A 3P SIMULTANEOUS DISCONNECTING OF 3 POLES
   
   
Catalogue  SWITCH DISCONNECTOR RT18 TYPE WITH FUSE LINKS
number  
10RT1831 1PRT18-32x, 1P, 32A
10RT18311 1NRT18-32x, 1P+N, 32A
10RT1832 2PRT18-32x, 2P, 32A
10RT1833 3PRT18-32x, 3P, 32A
10RT18331 3NRT18-32x, 3P+N, 32A
10RT1861 1PRT18-63x, 1P, 63A
10RT18611 1NRT18-63x, 1P+N, 63A
10RT1862 2PRT18-63x, 2P, 63A
10RT1863 3PRT18-63x, 3P, 63A
10RT18631 3NRT18-63x, 3P+N, 63A
   
   
Catalogue  FUSE LINKS FOR SWITCH DISCONNECTOR RT18 TYPE
number  
10G10381 01G1038, 1A
10G10382 02G1038, 2A
10G10384 04G1038, 4A
10G10386 06G1038, 6A
10G103810 10G1038, 10A
10G103816 16G1038, 16A
10G103820 20G1038, 20A
10G103825 25G1038, 25A
10G103832 32G1038, 32A
10G145140 40G1451, 40A
10G145150 50G1451, 50A
10G145163 63G1451, 63A
   
   
Catalogue  Switch disconnectors ISS 20…100A series
number  
41914 ISS 1P/40A
41911 ISS 1P/63A
41912 ISS 1P/80A
41913 ISS 1P/100A
   
41924 ISS 2P/40A
41921 ISS 2P/63A
41922 ISS 2P/80A
41923 ISS 2P/100A
   
41935 ISS 3P/20A
41936 ISS 3P/32A
41934 ISS 3P/40A
41931 ISS 3P/63A
41932 ISS 3P/80A
41933 ISS 3P/100A
   
41944 ISS 4P/40A
41941 ISS 4P/63A
41942 ISS 4P/80A
41943 ISS 4P/100A
   
   
Catalogue  Switch disconnectors ISS2 125...800A
number  
41951 ISS2-125 125A 3P
41952 ISS2-125 125A 3P WITH PROLONGED LEVER 
41953 ISS2-160 160A 3P  
41954 ISS2-160 160A 3P WITH PROLONGED LEVER 
41955 ISS2-250 250A 3P 
41956 ISS2-250 250A 3P WITH PROLONGED LEVER 
41957 ISS2-400 400A 3P 
41958 ISS2-630 630A 3P 
41959 ISS2-800 800A 3P 
41961 ISS2-125 125A 4P
41962 ISS2-125 125A 4P WITH PROLONGED LEVER 
41963 ISS2-160 160A 4P
41964 ISS2-160 160A 4P WITH PROLONGED LEVER 
41965 ISS2-250 250A 4P
41966 ISS2-250 250A 4P WITH PROLONGED LEVER
41967 ISS2-400 400A 4P
41968 ISS2-630 630A 4P
41969 ISS2-800 800A 4P
   
   
Catalogue  Manual switching to reserve series EQ 2M from 160...800A
number  
44641 EQ2M-160 160A 3P
44642 EQ2M-250 250A 3P
44643 EQ2M-400 400A 3P
44644 EQ2M-630 630A 3P
44645 EQ2M-800 800A 3P
44641P EQ2M-160 160A 4P
44642P EQ2M-250 250A 4P
44643P EQ2M-400 400A 4P
44644P EQ2M-630 630A 4P
44645P EQ2M-800 800A 4P
   
   
Catalogue  Dual power change-over switch EQ1 series (ATS)
number  
44100 EQ1-100 100A
44225 EQ1-225 225A
44403 EQ1-400 400A
44633 EQ1-630 630A
44833 EQ1-800 800A
44101 EQ1-100 100A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK
44226 EQ1-225 225A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK
44404 EQ1-400 400A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK
44634 EQ1-630 630A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK
44834 EQ1-800 800A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK
444100 EQ1-100 100A, 4P
444225 EQ1-225 225A, 4P
444403 EQ1-400 400A, 4P
444633 EQ1-630 630A, 4P
444833 EQ1-800 800A, 4P
444101 EQ1-100 100A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK, 4P
444226 EQ1-225 225A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK, 4P
444404 EQ1-400 400A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK, 4P
444634 EQ1-630 630A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK, 4P
444834 EQ1-800 800A WITH EXTENDED CONTROL BLOCK, 4P
   
   
Catalogue  Moulded case circuit breakers (MCCB) DS1 series from 40...1250A
number  
   
44040 125 40A 3P
44050 125 50A 3P
44063 125 63A 3P
44080 125 80A 3P
44090 125 100A 3P
44125 125 125A 3P
444040 125 40A 4P
444050 125 50A 4P
444063 125 63A 4P
444080 125 80A 4P
444090 125 100A 4P
444125 125 125A 4P
44163 160 63A  3P with adjustable range 44-63A
44164 160 80A  3P with adjustable range 56-80A
44165 160 100A  3P with adjustable range 70-100A
44166 160 125A  3P with adjustable range 88-125A
44160 160 160A  3P with adjustable range 112-160A
441601 160 160A  3P 160A
444163 160 63A 4P with adjustable range 44-63A
444164 160 80A 4P with adjustable range 56-80A
444165 160 100A 4P with adjustable range 70-100A
444166 160 125A 4P with adjustable range 88-125A
444160 160 160A 4P with adjustable range 112-160A
44200 250 200A  3P with adjustable range 140-200A
44250 250 250A  3P with adjustable range 175-250A
444200 250 200A 4P with adjustable range 140-200A
444250 250 250A 4P with adjustable range 175-250A
   
44315 400 315A  3P
44401 400 400A 3P
444315 400 315A 4P
444401 400 400A 4P
   
44500 630 500A 3P
44630 630 630A 3P
44800 800 800A 3P
444500 630 500A 4P
444630 630 630A 4P
444800 800 800A 4P
   
   
Catalogue  Moulded case circuit breakers (MCCB) DS1 series to 1250A  (MCCB)
number  
   
44000 DS1-1250 1000A  3P
44502 DS1-1250 1250A 3P
   
   
Catalogue  Moulded case circuit breakers (MCCB) DS1 with lock
number  
   
44163K MCCB DS1 125A WITH LOCK 3P
44160K MCCB DS1 250A WITH LOCK 3P with adjustable range 125-160A
44250K MCCB DS1 250A WITH LOCK 3P with adjustable range 160-250A
44401K MCCB DS1 400A WITH LOCK 3P
44630K MCCB DS1  630A WITH LOCK 3P
44800K MCCB DS1  800A WITH LOCK 3P
   
   
Catalogue  Moulded case circuit breakers (MCCB) DS1 to 1600A-electronic type
number  
   
44940 400E/3300 400A 3P WITH ADJUSTABLE RANGE 160-400A
44963 630E/3300 630A 3P WITH ADJUSTABLE RANGE 252-630A
44980 800E/3300 800A 3P WITH ADJUSTABLE RANGE 320-800A
44999 1250E 1000A 3P WITH ADJUSTABLE RANGE 400-1000A
44925 1250E 1250A 3P WITH ADJUSTABLE RANGE 500-1250A
44960 1600E 1600A 3P WITH ADJUSTABLE RANGE 640-1600A
   
   
Catalogue  High breaking capacity level moulded case circuit breakers (MCCB) DS1 MAX from 63A... 800A
number  
   
44163MM MCCB DS1 MAX-125 3P 63A ADJUSTABLE 50-63A
44164MM MCCB DS1 MAX-125 3P 80A ADJUSTABLE 64-80A
44165MM MCCB DS1 MAX-125 3P 100A ADJUSTABLE 80-100A
44166MM MCCB DS1 MAX-125 3P 125A ADJUSTABLE 100-125A
44160MM MCCB DS1 MAX-250 3P 160A ADJUSTABLE 128-160A
44200MM MCCB DS1 MAX-250 3P 200A ADJUSTABLE 160-200A
44250MH MCCB DS1 MAX-250 3P 250A ADJUSTABLE 200-250A
44401MH MCCB DS1 MAX-400 3P 400A ADJUSTABLE 320-400A
44630MH MCCB DS1 MAX-630 3P 630A ADJUSTABLE 504-630A
44800MH MCCB DS1 MAX-800 3P 800A ADJUSTABLE 640-800A
444163MM MCCB DS1 MAX-125 4P 63A ADJUSTABLE 50-63A
444164MM MCCB DS1 MAX-125 4P 80A ADJUSTABLE 64-80A
444165MM MCCB DS1 MAX-125 4P 100A ADJUSTABLE 80-100A
444166MM MCCB DS1 MAX-125 4P 125A ADJUSTABLE 100-125A
444160MM MCCB DS1 MAX-250 4P 160A ADJUSTABLE 128-160A
444200MM MCCB DS1 MAX-250 4P 200A ADJUSTABLE 160-200A
444250MH MCCB DS1 MAX-250 4P 250A ADJUSTABLE 200-250A
444401MH MCCB DS1 MAX-400 4P 400A ADJUSTABLE 320-400A
444630MH MCCB DS1 MAX-630 4P 630A ADJUSTABLE 504-630A
444800MH MCCB DS1 MAX-800 4P 800A ADJUSTABLE 640-800A
   
   
Catalogue  High breaking capacity level moulded case circuit breakers (MCCB) DS1 MAX with ELCB
number  
   
44163MMEL MCCB DS1 MAX 125A WITH ELCB 3P
44250MHEL MCCB DS1 MAX 250A WITH ELCB 3P
44401MHEL MCCB DS1 MAX 400A WITH ELCB 3P
444163MMEL MCCB DS1 MAX 125A WITH ELCB 4P
444250MHEL MCCB DS1 MAX 250A WITH ELCB 4P
444401MHEL MCCB DS1 MAX 400A WITH ELCB 4P
   
   
Catalogue  High breaking capacity level moulded case circuit breakers (MCCB) DS1 MAX to 800A-electronic type
number  
   
44940MH MCCB DS1 MAX-400E/3300 3P 400A  ADJUSTABLE 200-400A
44963MH MCCB DS1 MAX-630E/3300 3P 630A ADJUSTABLE 400-630A
44980MH MCCB DS1 MAX-800E/3300 3P 800A ADJUSTABLE 630-800A
444940MH MCCB DS1 MAX-400E/3300 4P 400A  ADJUSTABLE 200-400A
444963MH MCCB DS1 MAX-630E/3300 4P 630A ADJUSTABLE 400-630A
444980MH MCCB DS1 MAX-800E/3300 4P 800A ADJUSTABLE 630-800A
   
   
Catalogue  Moulded case circuit breaker(MCCB) DW1 series
number  
44208 DW1-2000 1600A 
44209 DW1-2000 2000A
44255 DW1-3200 2500A
44329 DW1-3200 3200A
44208DO DW1-2000 1600A  DRAW-OUT TYPE
44209DO DW1-2000 2000A  DRAW-OUT TYPE
44255DO DW1-3200 2500A  DRAW-OUT TYPE
44329DO DW1-3200 3200A  DRAW-OUT TYPE
44436DO DW1-4000 3600A DRAW-OUT TYPE
44440DO DW1-4000 4000A DRAW-OUT TYPE
44650DO DW1-6300 5000A DRAW-OUT TYPE 
44663DO DW1-6300 6300A DRAW-OUT TYPE
   
   
Catalogue  TERMINAL PLATES FOR MCCB- DS1 AND DS1-MAX TYPE 3P
number  
31125 TP 125A 3pcs/set
31160 TP 160A 3pcs/set
31250 TP 250A 3pcs/set
31400 TP 400A 3pcs/set
31630 TP 630A 3pcs/set
31850 TP 800A 3pcs/set 
311250 TP 1250A/1600A 3pcs/set
31125M TERMINAL FOR DS1 MAX-125E 3pcs/set
31250M TERMINAL FOR DS1 MAX-250E 3pcs/set
31400M TERMINAL FOR DS1 MAX-400E 3pcs/set
31630M TERMINAL FOR DS1 MAX-630E 3pcs/set
31850M TERMINAL FOR DS1 MAX-800E 3pcs/set
   
   
Catalogue  TERMINAL PLATES FOR MCCB- DS1 AND DS1-MAX TYPE 4P
number  
314125 TP 125A 4pcs/set
314160 TP 160A 4pcs/set
314250 TP 250A 4pcs/set
314400 TP 400A 4pcs/set
314630 TP 630A 4pcs/set
314850 TP 800A 4pcs/set 
3141250 TP 1250A/1600A 4pcs/set
314400M TERMINAL FOR DS1 MAX-400E 4pcs/set
314630M TERMINAL FOR DS1 MAX-630E 4pcs/set
314850M TERMINAL FOR DS1 MAX-800E 4pcs/set
   
   
Catalogue  REMOTE CONTROL (MANUAL)
number  
44967 HDC 125A
44968 HDC 160A
44969 HDC 250A
44970 HDC 400A
44971 HDC 630A
44972 HDC 800A
44966M MANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 63A
44967M MANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 125A
44969M MANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 250A
44970M MANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 400A
44972M MANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 630/800A
   
   
Catalogue  REMOTE CONTROL (ELECTRICAL)
number  
44907 ADC 125A 400V
44908 ADC 160A 400V
44909 ADC 250A 400V
44910 ADC 400A 400V
44911 ADC 630A, 800A 400V
44912 ADC 125A 230V
44913 ADC 160A 230V
44914 ADC 250A 230V
44915 ADC 400A 230V
44916 ADC 630A, 800A 230V
44916 ADC 630A, 800A 230V
44906M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 63A
44907M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 125A
44909M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 250A
44910M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 400A
44911M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 630/800A
44917M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 63A 230V
44912M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 125A 230V
44914M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 250A 230V
44915M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 400A 230V
44916M ELECTRICAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 630/800A 230V
   
   
   
   
Catalogue  Residual current devices JEL 1 (RCD) 6kA
number  
40210  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 10A/30mA
40212  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 10A/100mA
40213  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 10A/300mA
40214  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 10A/500mA
40220  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 16A/10mA
40216  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 16A/30mA
40217  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 16A/100mA
40218  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 16A/300mA
40219  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 16A/500mA
40292  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 20A/30mA
40293  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 20A/100mA
40294  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 20A/300mA
40295  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 20A/500mA
40221  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 25A/30mA
40222  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 25A/100mA
40223  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 25A/300mA
40224  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 25A/500mA
40231  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 32A/30mA
40232  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 32A/100mA
40233  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 32A/300mA
40234  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 32A/500mA
40241  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 40A/30mA
40242  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 40A/100mA
40243  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 40A/300mA
40244  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 40A/500mA
40261  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 63A/30mA
40262  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 63A/100mA
40263  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 63A/300mA
40264  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 63A/500mA
40281  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 80A/30mA
40282  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 80A/100mA
40283  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 80A/300mA
40284  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 80A/500mA
40291  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  2P 100A/30mA
40296 RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 100A/100mA
40297 RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 100A/300mA
40298 RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 100A/500mA
40410  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 10A/30mA
40412  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 10A/100mA
40413  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 10A/300mA
40414  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 10A/500mA
40416  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 16A/30mA
40417  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 16A/100mA
40418  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 16A/300mA
40419  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 16A/500mA
40492  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 20A/30mA
40493  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 20A/100mA
40494  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 20A/300mA
40495  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 20A/500mA
40421  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 25A/30mA
40422  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 25A/100mA
40423  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 25A/300mA
40424  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 25A/500mA
40431  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 32A/30mA
40432  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 32A/100mA
40433  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 32A/300mA
40434  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 32A/500mA
40441  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 40A/30mA
40442  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 40A/100mA
40443  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 40A/300mA
40444  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 40A/500mA
40461  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 63A/30mA 
40462  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 63A/100mA 
40463  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 63A/300mA 
40464  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 63A/500mA 
40481  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 80A/30mA 
40482  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 80A/100mA 
40483  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 80A/300mA 
40484  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 80A/500mA 
40491  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 6kA  4P 100A/30mA 
40496 RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 4P 100A/100mA
40497 RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 4P 100A/300mA
40498 RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 4P 100A/500mA
   
   
Catalogue  Residual current devices JEL 1А (RCD) 6kA, TYPE A
number  
40510  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 10A/30mA 
40512  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 10A/100mA 
40513  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 10A/300mA 
40514  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 10A/500mA 
40516  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 16A/30mA 
40517  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 16A/100mA 
40518  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 16A/300mA 
40519  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 16A/500mA 
40592  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 20A/30mA 
40593  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 20A/100mA 
40594  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 20A/300mA 
40595  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 20A/500mA 
40521  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 25A/30mA 
40522  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 25A/100mA 
40523  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 25A/300mA 
40524  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 25A/500mA 
40531  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 32A/30mA 
40532  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 32A/100mA 
40533  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 32A/300mA 
40534  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 32A/500mA 
40541  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 40A/30mA 
40542  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 40A/100mA 
40543  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 40A/300mA 
40544  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 40A/500mA 
40561  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 63A/30mA 
40562  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 63A/100mA 
40563  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 63A/300mA 
40564  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 63A/500mA 
40581  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 80A/30mA 
40582  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 80A/100mA 
40583  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 80A/300mA 
40584  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 2P 80A/500mA 
40610  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 10A/30mA 
40612  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 10A/100mA 
40613  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 10A/300mA 
40614  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 10A/500mA 
40616  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 16A/30mA 
40617  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 16A/100mA 
40618  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 16A/300mA 
40619  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 16A/500mA 
40692  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 20A/30mA 
40693  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 20A/100mA 
40694  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 20A/300mA 
40695  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 20A/500mA 
40621  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 25A/30mA 
40622  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 25A/100mA 
40623  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 25A/300mA 
40624  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 25A/500mA 
40631  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 32A/30mA 
40632  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 32A/100mA 
40633  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 32A/300mA 
40634  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 32A/500mA 
40641  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 40A/30mA 
40642  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 40A/100mA 
40643  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 40A/300mA 
40644  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 40A/500mA 
40661  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 63A/30mA  
40662  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 63A/100mA  
40663  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 63A/300mA  
40664  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 63A/500mA  
40681  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 80A/30mA  
40682  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 80A/100mA  
40683  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 80A/300mA  
40684  RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1A 4P 80A/500mA  
   
   
Catalogue  Residual current devices JEL 2 (RCD) 4,5kA
number  
40010  JEL5 2P 10A/30mA
40011  JEL5 2P 10A/100mA
40013  JEL5 2P 10A/300mA
40015  JEL5 2P 10A/500mA
40016  JEL5 2P 16A/30mA
40017  JEL5 2P 16A/100mA
40018  JEL5 2P 16A/300mA
40019  JEL5 2P 16A/500mA
40025  JEL5 2P 25A/30mA
40021  JEL5 2P 25A/100mA
40023  JEL5 2P 25A/300mA
40026  JEL5 2P 25A/500mA
40032  JEL5 2P 32A/30mA
40031  JEL5 2P 32A/100mA
40033  JEL5 2P 32A/300mA
40035  JEL5 2P 32A/500mA
40040  JEL5 2P 40A/30mA
40041  JEL5 2P 40A/100mA
40043  JEL5 2P 40A/300mA
40045  JEL5 2P 40A/500mA
   
   
Catalogue  Residual current devices JEL 2 SIGMA (RCD) 6kA
number  
40906 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL3 C6 6A/30mA
40910 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL3 C10 10A/30mA
40916 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL3 C16 16A/30mA
40920 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL3 C20 20A/30mA
40925 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL3 C25 25A/30mA
40932 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL3 C32 32A/30mA
40940 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL3 C40 40A/30mA
   
40211E JEL4 C10 10A/30mA
40215E JEL4 C16 16A/30mA
40225E JEL4 C20 20A/30mA
40240E JEL4 C25 25A/30mA
40265E JEL4 C32 32A/30mA
40274E JEL4 C40 40A/30mA
40207E JEL4 C10 10A/100mA
40245E JEL4 C16 16A/100mA
40229E JEL4 C20 20A/100mA
40204E JEL4 C25 25A/100mA
40260E JEL4 C32 32A/100mA
40270E JEL4 C40 40A/100mA
40208E JEL4 C10 10A/300mA
40235E JEL4 C16 16A/300mA
40230E JEL4 C20 20A/300mA
40246E JEL4 C25 25A/300mA
40236E JEL4 C32 32A/300mA
40273E JEL4 C40 40A/300mA
40209E JEL4 C10 10A/500mA
40237E JEL4 C16 16A/500mA
40238E JEL4 C20 20A/500mA
40268E JEL4 C25 25A/500mA
40269E JEL4 C32 32A/500mA
40275E JEL4 C40 40A/500mA
40211 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 2P 10A/30mA
40207 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 2P 10A/100mA
40208 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 2P 10A/300mA
40209 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 2P 10A/500mA
40215 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 2P 16A/30mA
40245 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 2P 16A/100mA
40235 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 2P 16A/300mA
40237 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 2P 16A/500mA
40225 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 2P 25A/30mA
40229 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 2P 25A/100mA
40230 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 2P 25A/300mA
40238 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 2P 25A/500mA
40240 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 2P 40A/30mA
40204 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 2P 40A/100mA
40246 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 2P 40A/300mA
40268 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 2P 40A/500mA
40265 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 2P 50A/30mA
40260 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 2P 50A/100mA
40236 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 2P 50A/300mA
40269 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 2P 50A/500mA
40310 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 3P 10A/30mA
40311 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 3P 10A/100mA
40313 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 3P 10A/300mA
40314 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 3P 10A/500mA
40316 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 3P 16A/30mA
40317 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 3P 16A/100mA
40318 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 3P 16A/300mA
40319 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 3P 16A/500mA
40325 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 3P 25A/30mA
40321 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 3P 25A/100mA
40323 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 3P 25A/300mA
40324 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 3P 25A/500mA
40340 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 3P 40A/30mA
40341 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 3P 40A/100mA
40343 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 3P 40A/300mA
40344 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 3P 40A/500mA
40363 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 3P 50A/30mA
40361 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 3P 50A/100mA
40336 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 3P 50A/300mA
40365 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 3P 50A/500mA
40411 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 4P 10A/30mA
40407 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 4P 10A/100mA
40408 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 4P 10A/300mA
40409 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C10 4P 10A/500mA
40415 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 4P 16A/30mA
40445 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 4P 16A/100mA
40439 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 4P 16A/300mA
40438 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C16 4P 16A/500mA
40425 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 4P 25A/30mA
40420 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 4P 25A/100mA
40428 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 4P 25A/300mA
40429 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C25 4P 25A/500mA
40440 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 4P 40A/30mA
40404 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 4P 40A/100mA
40447 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 4P 40A/300mA
40446 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C40 4P 40A/500mA
40465 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 4P 50A/30mA
40401 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 4P 50A/100mA
40436 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 4P 50A/300mA
40469 COMB. RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL6 C50 4P 50A/500mA
   
   
Catalogue  Surge arresters SPD type
number  
64101 SPD-D5/1P In 5kA
64102 SPD-C10/1P In 10kA
64103 SPD-C20/1P In 20kA
64104 SPD-B40/1P In 40kA
   
64201 SPD-D5/1pN In 5kA
64202 SPD-C10/1pN In 10kA
64203 SPD-C20/1pN In 20kA
64204 SPD-B40/1pN In 40kA
   
64301 SPD-D5/3P In 5kA
64302 SPD-C10/3P In 10kA
64303 SPD-C20/3P In 20kA
64304 SPD-B40/3P In 40kA
   
64401 SPD-D5/3pN In 5kA
64402 SPD-C10/3pN In 10kA
64403 SPD-C20/3pN In 20kA
64404 SPD-B40/3pN In 40kA
   
   
Catalogue  Combined surge arresters AC – DC
number  
64105 SPD-DC-D5/1P In 5kA
64106 SPD-DC-C10/1P In 10kA
64107 SPD-DC-C20/1P In 20kA
64108 SPD-DC-B40/1P In 40kA
   
64205 SPD-DC-D5/1pN In 5kA
64206 SPD-DC-C10/1pN In 10kA
64207 SPD-DC-C20/1pN In 20kA
64208 SPD-DC-B40/1pN In 40kA
   
64305 SPD-DC-D5/3P In 5kA
64306 SPD-DC-C10/3P In 10kA
64307 SPD-DC-C20/3P In 20kA
64308 SPD-DC-B40/3P In 40kA
   
64405 SPD-DC-D5/3pN In 5kA
64406 SPD-DC-C10/3pN In 10kA
64407 SPD-DC-C20/3pN In 20kA
64408 SPD-DC-B40/3pN In 40kA
   
   
   
   
Catalogue  Low voltage contactors LT1-HK
number  
   
23061E LT1-K0610 6A 230V 1NO
23062E LT1-K0610 6A 400V 1NO
23063E LT1-K0610 6A12V 1NO
23064E LT1-K0610 6A 24V 1NO
23065E LT1-K0610 6A 36V 1NO
23066E LT1-K0610 6A 48V 1NO
23067E LT1-K0610 6A 110V 1NO
23091E LT1-K0910 9A 230V 1NO
23092E LT1-K0910 9A 400V 1NO
23093E LT1-K0910 9A 12V 1NO
23094E LT1-K0910 9A 24V 1NO
23095E LT1-K0910 9A 36V 1NO
23096E LT1-K0910 9A 48V 1NO
23097E LT1-K0910 9A 110V 1NO
23121E LT1-K1210 12A 230V 1NO
23122E LT1-K1210 12A 400V 1NO
23123E LT1-K1210 12A 12V 1NO
23124E LT1-K1210 12A 24V 1NO
23125E LT1-K1210 12A 36V 1NO
23126E LT1-K1210 12A 48V 1NO
23127E LT1-K1210 12A 110V 1NO
   
   
Catalogue  Low voltage contactors LT1-D
number  
   
23091 LT1-D0910 9A 230V 1NO
23092 LT1-D0910 9A 400V 1NO
23093 LT1-D0910 9A 12V 1NO
23094 LT1-D0910 9A 24V 1NO
23095 LT1-D0910 9A 36V 1NO
23096 LT1-D0910 9A 48V 1NO
23097 LT1-D0910 9A 110V 1NO
23273 LT1-D0901 9A 230V 1NC
23270 LT1-D0901 9A 400V 1NC
23271 LT1-D0901 9A 12V 1NC
23272 LT1-D0901 9A 24V 1NC
23277 LT1-D0901 9A 36V 1NC
23278 LT1-D0901 9A 48V 1NC
23279 LT1-D0901 9A 110V 1NC
   
   
Catalogue  Low voltage contactors LT1-D
number  
   
23121 LT1-D1210 12A 230V 1NO
23122 LT1-D1210 12A 400V 1NO
23123 LT1-D1210 12A 12V 1NO
23124 LT1-D1210 12A 24V 1NO
23125 LT1-D1210 12A 36V 1NO
23126 LT1-D1210 12A 48V 1NO
23127 LT1-D1210 12A 110V 1NO
23274 LT1-D1201 12A 230V 1NC
23280 LT1-D1201 12A 400V 1NC
23281 LT1-D1201 12A 12V 1NC
23282 LT1-D1201 12A 24V 1NC
23283 LT1-D1201 12A 36V 1NC
23284 LT1-D1201 12A 48V 1NC
23285 LT1-D1201 12A 110V 1NC
23181 LT1-D1810 18A 230V 1NO
23182 LT1-D1810 18A 400V 1NO
23183 LT1-D1810 18A 12V 1NO
23184 LT1-D1810 18A 24V 1NO
23185 LT1-D1810 18A 36V 1NO
23186 LT1-D1810 18A 48V 1NO
23187 LT1-D1810 18A 110V 1NO
23275 LT1-D1801 18A 230V 1NC
23286 LT1-D1801 18A 400V 1NC
23287 LT1-D1801 18A 12V 1NC
23288 LT1-D1801 18A 24V 1NC
23289 LT1-D1801 18A 36V 1NC
23290 LT1-D1801 18A 48V 1NC
23291 LT1-D1801 18A 110V 1NC
23251 LT1-D2510 25A 230V 1NO
23252 LT1-D2510 25A 400V 1NO
23253 LT1-D2510 25A 12V 1NO
23254 LT1-D2510 25A 24V 1NO
23255 LT1-D2510 25A 36V 1NO
23256 LT1-D2510 25A 48V 1NO
23257 LT1-D2510 25A 110V 1NO
23276 LT1-D2501 25A 230V 1NC
23292 LT1-D2501 25A 400V 1NC
23293 LT1-D2501 25A 12V 1NC
23294 LT1-D2501 25A 24V 1NC
23295 LT1-D2501 25A 36V 1NC
23296 LT1-D2501 25A 48V 1NC
23297 LT1-D2501 25A 110V 1NC
23321 LT1-D3210 32A 230V 1NO
23322 LT1-D3210 32A 400V 1NO
23323 LT1-D3210 32A 12V 1NO
23324 LT1-D3210 32A 24V 1NO
23325 LT1-D3210 32A 36V 1NO
23326 LT1-D3210 32A 48V 1NO
23327 LT1-D3210 32A 110V 1NO
23401 LT1-D4011 40A 230V 1NO+1NC
23402 LT1-D4011 40A 400V 1NO+1NC
23403 LT1-D4011 40A 12V 1NO+1NC
23404 LT1-D4011 40A 24V 1NO+1NC
23405 LT1-D4011 40A 36V 1NO+1NC
23406 LT1-D4011 40A 48V 1NO+1NC
23407 LT1-D4011 40A 110V 1NO+1NC
23501 LT1-D5011 50A 230V 1NO+1NC
23502 LT1-D5011 50A 400V 1NO+1NC
23503 LT1-D5011 50A 12V 1NO+1NC
23504 LT1-D5011 50A 24V 1NO+1NC
23505 LT1-D5011 50A 36V 1NO+1NC
23506 LT1-D5011 50A 48V 1NO+1NC
23507 LT1-D5011 50A 110V 1NO+1NC
23651 LT1-D6511 65A 230V 1NO+1NC
23652 LT1-D6511 65A 400V 1NO+1NC
23653 LT1-D6511 65A 12V 1NO+1NC
23654 LT1-D6511 65A 24V 1NO+1NC
23655 LT1-D6511 65A 36V 1NO+1NC
23656 LT1-D6511 65A 48V 1NO+1NC
23657 LT1-D6511 65A 110V 1NO+1NC
23801 LT1-D8011 80A 230V 1NO+1NC
23802 LT1-D8011 80A 400V 1NO+1NC
23803 LT1-D8011 80A 12V 1NO+1NC
23804 LT1-D8011 80A 24V 1NO+1NC
23805 LT1-D8011 80A 36V 1NO+1NC
23806 LT1-D8011 80A 48V 1NO+1NC
23807 LT1-D8011 80A 110V 1NO+1NC
23951 LT1-D9511 95A 230V 1NO+1NC
23952 LT1-D9511 95A 400V 1NO+1NC
23953 LT1-D9511 95A 12V 1NO+1NC
23954 LT1-D9511 95A 24V 1NO+1NC
23955 LT1-D9511 95A 36V 1NO+1NC
23956 LT1-D9511 95A 48V 1NO+1NC
23957 LT1-D9511 95A 110V 1NO+1NC
   
   
Catalogue  Low voltage contactors LT1-F
number  
   
23111 LT1-F115A 230V 1NO
23112 LT1-F115A 400V 1NO
23113 LT1-F115A 12V 1NO
23114 LT1-F115A 24V 1NO
23115 LT1-F115A 36V 1NO
23116 LT1-F115A 48V 1NO
23117 LT1-F115A 110V 1NO
23151 LT1-F150A 230V 1NO
23152 LT1-F150A 400V 1NO
23153 LT1-F150A 12V 1NO
23154 LT1-F150A 24V 1NO
23155 LT1-F150A 36V 1NO
23156 LT1-F150A 48V 1NO
23157 LT1-F150A 110V 1NO
23861 LT1-F225A 230V 1NO
23862 LT1-F225A 400V 1NO
23863 LT1-F225A 12V 1NO
23864 LT1-F225A 24V 1NO
23865 LT1-F225A 36V 1NO
23866 LT1-F225A 48V 1NO
23867 LT1-F225A 110V 1NO
23261 LT1-F265A 230V 1NO
23262 LT1-F265A 400V 1NO
23263 LT1-F265A 12V 1NO
23264 LT1-F265A 24V 1NO
23265 LT1-F265A 36V 1NO
23266 LT1-F265A 48V 1NO
23267 LT1-F265A 110V 1NO
23751 LT1-F400A 230V 1NO
23752 LT1-F400A 400V 1NO
23771 LT1-F630A 230V 1NO
23772 LT1-F630A 400V 1NO
   
23881 LT1-F800A 230V 1NO
23882 LT1-F800A 400V 1NO
   
   
Catalogue  Low voltage contactors with direct current coil LP 1-D
number  
23962 LP1 D0910 9A 12V 1NO 
23098 LP1 D0910 9A 24V 1NO 
23130 LP1 D0910 9A 36V 1NO 
23971 LP1 D0910 9A 48V 1NO 
23980 LP1 D0910 9A 110V 1NO 
23139 LP1 D0910 9A 230V 1NO 
23963 LP1 D1210 12A 12V 1NO 
23128 LP1 D1210 12A 24V 1NO 
23131 LP1 D1210 12A 36V 1NO 
23972 LP1 D1210 12A 48V 1NO 
23981 LP1 D1210 12A 110V 1NO 
23140 LP1 D1210 12A 230V 1NO 
23964 LP1 D1810 18A 12V 1NO 
23188 LP1 D1810 18A 24V 1NO 
23132 LP1 D1810 18A 36V 1NO 
23973 LP1 D1810 18A 48V 1NO 
23982 LP1 D1810 18A 110V 1NO 
23141 LP1 D1810 18A 230V 1NO 
23925 LP1 D2510 25A 12V 1NO 
23258 LP1 D2510 25A 24V 1NO 
23133 LP1 D2510 25A 36V 1NO 
23974 LP1 D2510 25A 48V 1NO 
23983 LP1 D2510 25A 110V 1NO 
23142 LP1 D2510 25A 230V 1NO 
23966 LP1 D3210 32A 12V 1NO 
23328 LP1 D3210 32A 24V 1NO 
23134 LP1 D3210 32A 36V 1NO 
23975 LP1 D3210 32A 48V 1NO 
23984 LP1 D3210 32A 110V 1NO 
23143 LP1 D3210 32A 230V 1NO 
23967 LP1 D4011 40A 12V 1NO+1NC 
23408 LP1 D4011 40A 24V 1NO+1NC
23135 LP1 D4011 40A 36V 1NO+1NC
23976 LP1 D4011 40A 48V 1NO+1NC 
23985 LP1 D4011 40A 110V 1NO+1NC 
23144 LP1 D4011 40A 230V 1NO+1NC 
23968 LP1 D5011 50A 12V 1NO+1NC 
23508 LP1 D5011 50A 24V 1NO+1NC
23136 LP1 D5011 50A 36V 1NO+1NC
23977 LP1 D5011 50A 48V 1NO+1NC 
23986 LP1 D5011 50A 110V 1NO+1NC 
23145 LP1 D5011 50A 230V 1NO+1NC 
23969 LP1 D6511 65A 12V 1NO+1NC 
23658 LP1 D6511 65A 24V 1NO+1NC
23137 LP1 D6511 65A 36V 1NO+1NC
23978 LP1 D6511 65A 48V 1NO+1NC 
23987 LP1 D6511 65A 110V 1NO+1NC 
23146 LP1 D6511 65A 230V 1NO+1NC 
23970 LP1 D9511 12V 1NO+1NC 
23958 LP1 D9511 24V 1NO+1NC
23138 LP1 D9511 36V 1NO+1NC
23979 LP1 D9511 48V 1NO+1NC 
23988 LP1 D9511 110V 1NO+1NC 
23147 LP1 D9511 230V 1NO+1NC 
23911 LP1-F115 12V 1NO
23118 LP1-F115 24V 1NO
23914 LP1-F115 36V 1NO
23917 LP1-F115 48V 1NO
23989 LP1-F115 110V 1NO
23148 LP1-F115 230V 1NO
23912 LP1-F150 12V 1NO
23158 LP1-F150 24V 1NO
23915 LP1-F150 36V 1NO
23918 LP1-F150 48V 1NO
23990 LP1-F150 110V 1NO
23149 LP1-F150 230V 1NO
23913 LP1-F225 12V 1NO
23228 LP1-F225 24V 1NO
23916 LP1-F225 36V 1NO
23919 LP1-F225 48V 1NO
23994 LP1-F225 110V 1NO
23201 LP1-F225 230V 1NO
   
   
Catalogue  Low voltage contactors for switching on of capacitor banks CJ19-43
number  
23932 CJ19-32 DPK 230V 32A
23910 CJ19-32 DPK 400V 32A
23900 CJ19-40 DPK 230V 40A
23940 CJ19-40 DPK 400V 40A
23961 CJ19-65 DPK 230V 65A
23965 CJ19-65 DPK 400V 65A
23909 CJ19-95 DPK 230V 95A
23995 CJ19-95 DPK 400V 95A
23991 CJ19-115 DPK 230V 115A
23992 CJ19-150 DPK 230V 150A
23993 CJ19-170 DPK 230V 170A
   
   
Catalogue  Reverse contactors LT 4-Dxx
number  
   
23301 LT4-D1810 18A 230V
23302 LT4-D2510 25A 230V
23303 LT4-D3210 32A 230V
23304 LT4-D4011 40A 230V
23305 LT4-D6511 65A 230V
23306 LT4-D9511 95A 230V
   
   
Catalogue  Auxiliary contact blocks
number  
23002 LT01-DN02 2NC
23011 LT01-DN11 NO+NC
23020 LT01-DN20 2NO
23022 LT01-DN22 2NO+2NC
23040 LT01-DN40 4NO
23004 LT01-DN04 4NC
23001 LT01-KN11 NO+NC
23003 LA1-KN22 2NO+2NC
23311 LT03-DN11 1NO+1NC FOR SIDE MOUNTING
   
   
Catalogue  Time delay contact block LT02-Dxx
number  
23901 LT02-DT0 0.1~3s NO+NC
23902 LT02-DT2 0.1~30s NO+NC
23903 LT02-DT4 10~180s NO+NC
23904 TIME-DELAY LT02-DR0 0.1~3s HO+HCinstant
   
   
Catalogue  Module contactors K series
number  
23008 K20 20A 230V 2NO
23007 K20 20A 230V NO+NC
23009 K20 20A 230V 2NC
23012 K20 25A 230V NO+NC
23013 K20 25A 230V 2NO
23014 K20 25A 230V 2NC
23015 K20 40A 230V NO+NC
23016 K20 40A 230V 2NO
23017 K20 40A 230V 2NC
23410 K40 25A 230V 2NO+2NC
23411 K40 25A 230V 3NO+1NC
23412 K40 25A 230V 4NO
23413 K40 25A 230V 4NC
23422 K40 40A 230V 2NO+2NC
23423 K40 40A 230V 3NO+1NC
23409 K40 40A 230V 4NO
23424 K40 40A 230V 4NC
23425 K40 63A 230V 2NO+2NC
23426 K40 63A 230V 3NO+1NC
23427 K40 63A 230V 4NO
23428 K40 63A 230V 4NC
   
   
   
   
Catalogue  Thermal overload relays
number  
   
13403 LТ2-K0303 0.25-0.30A
13406 LT2-K0306 0.80-1.20A
13407 LT2-K0307 1.20-1.80A
13408 LT2-K0308 1.80-2.60A
13410 LT2-K0310 2.60-3.70A
13411 LT2-K0312 3.70-5.50A
13412 LT2-K0314 5.50-8.00A
13413 LT2-K0316 8.0-11.5A
   
   
Catalogue  Thermal overload relays
number  
   
13001 LT2-E1301 0.1-0.16A
13002 LT2-E1302 0.16-0.25A
13003 LT2-E1303 0.25-0.40A
13004 LT2-E1304 0.40-0.63A
13005 LT2-E1305 0.63-1A
13006 LT2-E1306 1-1.6A
13007 LT2-E1307 1.6-2.5A
13008 LT2-E1308 2.5-4A
13010 LT2-E1310 4-6A
13012 LT2-E1312 5.5-8A
13014 LT2-E1314 7-10A
13016 LT2-E1316 9-13A
13021 LT2-E1321 12-18A
13022 LT2-E1322 17-25A
13053 LT2-E1353 23-32A
   
   
Catalogue  Thermal overload relays
number  
   
13253 LT2-E2353 23-32A
13255 LT2-E2355 28-36A
   
   
Catalogue  Thermal overload relays
number  
   
13355 LT2-E3355 30-40A
13357 LT2-E3357 37-50A
13359 LT2-E3359 48-65A
13363 LT2-E3363 63-80A
13365 LT2-E3365 80-93A
   
   
Catalogue  Thermal overload relays
number  
   
13367 THERMAL RELAYS LT2-F3367 90-150A
   
   
Catalogue  Thermal overload relays
number  
   
13368 THERMAL RELAYS LT2-F3368 132-220A
13369 THERMAL RELAYS LT2-F3369  200-330A
13370 THERMAL RELAYS LT2-F3370  300-500A
   
   
Catalogue  Thermal overload relays
number  
   
13371 THERMAL RELAYS LT2-F3371  380-630A
   
   
Catalogue  Thermomagnetic automatic breaker TM 2/TM 3
number  
48001 TM2-E01 0.1-0.16A
48002 TM2-E02 0.16-0.25A
48003 TM2-E03 0.25-0.40A
48004 TM2-E04 0.40-0.63A
48005 TM2-E05 0.63-1A
48006 TM2-E06 1-1.6A
48007 TM2-E07 1.6-2.5A
48008 TM2-E08 2.5-4A
48010 TM2-E10 4-6.3A
48014 TM2-E14 6-10A
48016 TM2-E16 9-14A
48020 TM2-E20 13-18A
48021 TM2-E21 17-23A
48022 TM2-E22 20-25A
48032 TM2-E32 24-32A
48040 TM2-E40 25-40A 
48063 TM2-E63 40-63A 
48080 TM2-E80 56-80A 
   
   
Catalogue  Auxiliary devices for thermomagnetic automatic breaker TM 2/TM 3
number  
48099 AU225 UNDER VOLTAGE RELEASE FOR TM2 230V
48098 AU385 UNDER VOLTAGE RELEASE FOR TM2 400V
   
8083 WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65
   
48912 TM2-AE11 AUXILIARY CONTACT BLOCK FOR TM2
   
48911 TM2-AN11 AUXILIARY CONTACT BLOCK FOR TM2 UP TO 32A
48913 TM3-AN11 AUXILIARY CONTACT BLOCK FOR TM2 FROM 40A TO 80A
   
   
Catalogue  Starters for direct start
number  
   
43091 LT5-D093 9A 230V
43092 LT5-D093 9A 400V
43121 LT5-D123 12A 230V
43122 LT5-D123 12A 400V
43181 LT5-D185 18A 230V
43182 LT5-D185 18A 400V
43251 LT5-D255 25A 230V
43252 LT5-D255 25A 400V
43321 LT5-D325 32A 230V
43322 LT5-D325 32A 400V
   
43401 LT5-D405 40A 230V
43402 LT5-D405 40A 400V
43651 LT5-D655 65A 230V
43652 LT5-D655 65A 400V
43951 LT5-D955 95A 230V
43952 LT5-D955 95A 400V
   
   
Catalogue  “Star/delta” starter 
number  
   
43253 LT3-D25A 25A/400V 50HZ
43323 LT3-D32A 32A/400V 50HZ
43403 LT3-D40A 40A/400V 50HZ
43653 LT3-D65A 65A/400V 50HZ
43953 LT3-D95A 95A/400V 50HZ
   
   
Catalogue  “Star/delta” starter 
number  
   
43254 LT3-B-D25A 25A/400V 50HZ
43255 LT3-B-D32A 32A/400V 50HZ
43256 LT3-B-D40A 40A/400V 50HZ
43257 LT3-B-D65A 65A/400V 50HZ
43258 LT3-B-D95A 95A/400V 50HZ
   
   
Catalogue  Reverse starters 
number  
   
43001 LT4-B-D25A 25A/400V 50HZ
43002 LT4-B-D32A 32A/400V 50HZ
43003 LT4-B-D40A 40A/400V 50HZ
43004 LT4-B-D65A 65A/400V 50HZ
43005 LT4-B-D95A 95A/400V 50HZ
43006 LT4-B-D25A 25A/230V 50HZ
43007 LT4-B-D32A 32A/230V 50HZ
43008 LT4-B-D40A 40A/230V 50HZ
43009 LT4-B-D65A 65A/230V 50HZ
43010 LT4-B-D95A 95A/230V 50HZ
   
   
Catalogue  ELM 1000 frequency inverters
number  
423107M ELM 1000-G0007S2B 0.75KW 4.5A 230V
423115M ELM 1000-G0015S2B 1.5KW 7A 230V
423122M ELM 1000-G0022S2B 2.2KW 9A 230V
423307M ELM 1000-G0007T3B 0.75KW 2A 400V
423315M ELM 1000-G0015T3B 1.5KW 4A 400V
423322M ELM 1000-G0022T3B 2.2KW 6.5A 400V
423337M ELM 1000-G0037T3B 3.7KW 8A 400V
423340M ELM 1000-G0040T3B 4.0KW 9A 400V
423355M ELM 1000-G0055T3B 5.5KW 12A 400V
423375M ELM 1000-G0075T3B 7.5KW 17A 400V
423391M ELM 1000-G0110T3C 11KW 23A 400V
423392M ELM 1000-G0150T3C 15KW 32A 400V
   
   
Catalogue  ELM 2500 soft starter 
number  
42225015 ELM 25015 30A 15kW
42225022 ELM 25022 45A 22kW
42225037 ELM 25037 76A 37kW
42225045 ELM 25045 90A 45kW
42225055 ELM 25055 110A 55kW
42225075 ELM 25075 150A 75kW
   
   
   
   
Catalogue  Capacitor batteries for reactive energy compensation
number  
49005 HY 111A5 450V 5KVAR
49007 HY 111A7 450V 7.5KVAR
49008 HY 111A8 450V8kVAr
49012 HY 111A12 450V 12,5kVAr
49010 HY 111A10 450V 10KVAR
49015 HY 111A15 450V 15kVAr
49020 HY 111A20 450V 20kVAr
49030 HY 111A30 450V 30kVAr
49050 HY 111A50 450V 50kVAr
49100 HY 111A30 450V 100kVAr
49031 HY 111B12 690V 12.5kVAr
49032 HY 111B25 690V 25kVAr
   
   
Catalogue  Controller for automatic regulation of the capacity factor (cosφ regulator) 
number  
49120 HY-RPCF12 12
49160 HY-RPCF16 16
   
   
   
Catalogue  Programmable timers
number  
50036 SINGLE CHANNEL TE 15A
   
50101 SINGLE CHANNEL TE 15B
   
50100 TIMER TE 20
   
35005 STAIRCASE SWITCH TE 18
   
50102 "STAR-DELTA" TIME RELAY TE 19
   
50113 TIMER TE8A-1A
50114 TIMER TE8A-2A
   
50300 INPULSE RELAY EP510
   
50104 TIMER TE6B
   
50105 TIMER TE48S-S
   
50102M TIMER TE 19M
   
Catalogue  Digital counters
number  
50111 UNIVERSAL DIGIT COUNTER CE2J
   
50120 COMBINED DIGIT COUNER/TIMER CE10J
   
50112 TOTAL DIGIT COUNTER CE15J
   
50115 TOTAL DIGIT COUNTER CE15L
   
50103 PHASES SEQUENCE INDICATOR EK-RSTB
   
   
Catalogue  Industrial Relays 
number  
57141 ELM 14FC 12VDC
57142 ELM 14FC 24VDC
57143 ELM 14FC 48VDC
   
57601 ELM 60.2 12VDC
57602 ELM 60.2 24VDC
57603 ELM 60.2 48VDC
57605 ELM 60.2 230VAC
57606 ELM 60.2 24VAC
57611 ELM 60.13 12VDC
57612 ELM 60.13 24VDC
57613 ELM 60.13 48VDC
57614 ELM 60.13 110VAC
57615 ELM 60.13 230VAC
57616 ELM 60.13 24VAC
57521 ELM 55.02 12VDC
57522 ELM 55.02 24VDC
57523 ELM 55.02 48VDC
57525 ELM 55.02 230VAC
57526 ELM 55.02 24VAC
57541 ELM 55.04 12VDC
57542 ELM 55.04 24VDC
57543 ELM 55.04 48VDC
57544 ELM 55.04 110VAC
57545 ELM 55.04 230VAC
57546 ELM 55.04 24VAC
   
   
Catalogue  SOCKETS FOR INDUSTRIAL RELAYS
number  
57901 ELM 08A FOR ELM 14FC DC
57902 ELM 94.3 FOR ELM 55.02 AC
57912 ELM 94.4 FOR ELM 55.04 AC
57904 ELM 90.22 FOR ELM 60.2 AC
57905 ELM 90.23 FOR ELM 60.13 AC
   
   
Catalogue  INDUSTRIAL RELAYS – SOLID STATE RELAY (SSR) TYPE RELAYS 1P AND 2P OUTPUT
number  
57710 ZG3NC-2-10B 230VAC 10A RELAY 1P
57720 ZG3NC-2-20B 230VAC 20A RELAY 1P
57725 ZG3NC-2-25B 230VAC 25A RELAY 1P
57740 ZG3NC-2-40B 230VAC 40A RELAY 1P
57760 ZG3NC-2-60B 230VAC 60A RELAY 1P
57713 ZG3NC-3-10B 400VAC 10A RELAY 2P
57723 ZG3NC-3-20B 400VAC 20A RELAY 2P
57735 ZG3NC-3-25B 400VAC 25A RELAY 2P
57743 ZG3NC-3-40B 400VAC 40A RELAY 2P
57763 ZG3NC-3-60B 400VAC 60A RELAY 2P
   
   
Catalogue  REGULATORS
number  
57810 ZG1NC-2-10D 0-230VAC REGULATOR 10A 1P
57820 ZG1NC-2-20D 0-230VAC REGULATOR 20A 1P
57825 ZG1NC-2-25D 0-230VAC REGULATOR 25A 1P
57840 ZG1NC-2-40D 0-230VAC REGULATOR 40A 1P
57813 ZG1NC-3-10D 0-400VAC REGULATOR 10A 2P
57823 ZG1NC-3-20D 0-400VAC REGULATOR 20A 2P
57835 ZG1NC-3-25D 0-400VAC REGULATOR 25A 2P
57843 ZG1NC-3-40D 0-400VAC REGULATOR 40A 2P
   
   
Catalogue  RELAYS 3P OUTPUT
number  
57831 ZG33-3-10B 400VAC 10A RELAY 3P
57832 ZG33-3-20B 400VAC 20ARELAY 3P
57833 ZG33-3-25B 400VAC 25A RELAY 3P
57834 ZG33-3-40B 400VAC 40A RELAY 3P
   
   
Catalogue  RADIATORS FOR RELAYS
number  
57906 QW-A 50 RADIATOR 15A
57907 QW-B 72 RADIATOR 20A
57908 QW-B 100 RADIATOR 25A
57909 QW-C 115 RADIATOR 40A
57910 QW-E 50 RADIATOR 75A
   
   
Catalogue  Current measurement transformers MES - xx/xx type
number  
45050A MES-75/30 50/5 0.5
45075A MES-75/30 75/5 0.5
45103A MES-75/30 100/5 0.5
45153A MES-75/30 150/5 0.5
45204A MES-75/40 200/5 0.5
45254A MES-75/40 250/5 0.5
45304A MES-75/40 300/5 0.5
45404A MES-75/40 400/5 0.5
45504A MES-75/40 500/5 0.5
45604A MES-75/40 600/5 0.5
45406A MES-86/60 400/5 0.5
45506A MES-86/60 500/5 0.5
45606A MES-86/60 600/5 0.5
45806A MES-86/60 800/5 0.5
45906A MES-86/60 1000/5 0.5
45916A MES-86/60 1200/5 0.5
   
   
Catalogue  Current transformers, type СР
number  
452320 CP 23, 200/5, class 1
452325 CP 23, 250/5, class 1
452330 CP 23, 300/5, class 0,5
455825 CP 58, 250/5, class 0,5
455830 CP 58, 300/5, class 0,5
455840 CP 58, 400/5, class 0,5
455850 CP 58, 500/5, class 0,5
455860 CP 58, 600/5, class 0,5
458840 CP 88, 400/5, class 0,5
458850 CP 88, 500/5, class 0,5
458860 CP 88, 600/5, class 0,5
458875 CP 88, 750/5, class 0,5
458880 CP 88, 800/5, class 0,5
458890 CP 88, 1000/5, class 0,5
   
   
Catalogue  EVT5 - control voltage transformer
number  
45248 EVT5-100VA 230V/48V-36V
45448 EVT5-100VA 400V/48V-36V
45243 EVT5-100VA 230V/24V-12V
45443 EVT5-100VA 400V/24V-12V
45242 EVT5-250VA 230V/48V-24V-12V
45242N EVT5-250VA 230V/48V-36V
45442 EVT5-250VA 400V/48V-24V-12V
45442N EVT5-250VA 400V/48V-36V
45244 EVT5-250VA 230V/24V-12V
45444 EVT5-250VA 400V/24V-12V
45245 EVT5-500VA 230V/48V-24V-12V
45245N EVT5-500VA 230V/48V-36V
45445 EVT5-500VA 400V/48V-24V-12V
45445N EVT5-500VA 400V/48V-36V
45246 EVT5-500VA 230V/24V-12V
45446 EVT5-500VA 400V/24V-12V
45215 EVT5-500VA 230V/110V-48V-24V 
45415 EVT5-500VA 400V/110V-48V-24V 
45241 EVT5-1000VA 230V/48V-24V-12V
45241N EVT5-1000VA 230V/48V-36V
45441 EVT5-1000VA 400V/48V-24V-12V
45441N EVT5-1000VA 400V/48V-36V
45247 EVT5-1000VA 230V/24V-12V
45447 EVT5-1000VA 400V/24V-12V
452416 EVT5-1600VA 230V/48V-24V-12V
452416N EVT5-1600VA 230V/48V-36V
454416 EVT5-1600VA 400V/48V-24V-12V
454416N EVT5-1600VA 400V/48V-36V
452417 EVT5-1600VA 230V/24V-12V
454417 EVT5-1600VA 400V/24V-12V
   
   
Catalogue  BELLS FOR DIN RAIL MOUNTING
number  
5012 BELL 8V-12V
5220 BELL 230V
   
   
Catalogue  BELL TRANSFORMER
number  
5001 BELL TRANSFORMER
   
   
Catalogue  Digital Temperature Controller Type CD - 701
number  
50124 DIGITAL TEMPERATURE REGULATOR TYPE CD701 – K,J, Pt 100
50K40G THERMOCOUPLE WRNT-01  0 + 400 FOR TK2T-K
50K40B THERMOCOUPLE WRNT-31  0 + 400 FOR TK2T-K
50K40EX THERMOCOUPLE WRNT-13  0 + 400 FOR TK2T-K
50J40G THERMOCOUPLE WRKT-01  0 + 400 FOR TK2T-J
50J40EX THERMOCOUPLE WRKT-13  0 + 400 FOR TK2T-J
   
   
Catalogue  Digital voltmeter/amperemeter
number  
50117A DIGITAL AMPERE METER TYPE EKDP-15AA AC
50117D DIGITAL AMPERE METER TYPE EKDP-15AD DC
50116A DIGITAL VOLTAGE METER TYPE EKDP-15VA AC
50116D DIGITAL VOLTAGE METER TYPE EKDP-15VD DC
   
50106 DIGITAL VOLTAGE METER TYPE EKDP7-AV AC
50107 DIGITAL AMPERE METER TYPE EKDP7-AA AC
50108 DIGITAL VOLTAGE METER TYPE EKDP7-DV DC
50109 DIGITAL AMPERE METER TYPE EKDP7-DA DC
50110 DIGITAL FREQUENCY METER TYPE EKDP7-HZ
   
   
Catalogue  Analogue (pointer) panel meters SD72 type for build-in
number  
50118 AMPERE METER AC 0-40A
654010 AMPERE METER AC 0-100A
654020 AMPERE METER AC 0-200A
654040 AMPERE METER AC 0-400A
654060 AMPERE METER AC 0-600A
654100 AMPERE METER AC 0-1000A
654120 AMPERE METER AC 0-1200A
654150 AMPERE METER AC 0-1500A
50125 VOLTAGE METER AC 0-500V
50126 FREQUENCY METER 45-65Hz
50127 Cosφ METER 3P 400V
50128 AMPERE METER DC 0-5A
50129 AMPERE METER DC 0-50A
50130 VOLTAGE METER DC 0-50V
50131 VOLTAGE METER DC 0-100V
50132 WATT METER 0-3000W 1P240V
50133 WATT METER 0-3000W 3P 3LINE
50134 WATT METER 0-3000W 3P 4LINE
   
   
Catalogue  DIN Rail Mounted kWh Meters
number  
50214 KWH METER FOR DIN-RAIL DDS-1Y-45 5/45 230V ONE TARIFF
50220 KWH METER FOR DIN-RAIL DD4F-S01, SINGLE PHASE, FOUR TARIFF, 4 MODULES
50260 KWH METER FOR DIN-RAIL DDS-1Y-100 10/100 230V ONE TARIFF
50380 KWH METER FOR DIN-RAIL DDS-3Y 80 20/80 400V ONE TARIFF
50400 KWH METER FOR DIN-RAIL DTGS-S01, RS485, THREE PHASE, FOUR TARIFF, 7 MODULES
   
   
   
   
Catalogue  All-purpose limit switch
number  
46A001 LIMIT SWITCH CSA-001
   
46A003 LIMIT SWITCH CSA-003
   
46A012 LIMIT SWITCH CSA-012
   
46A031 LIMIT SWITCH CSA-031
   
46A021 LIMIT SWITCH CSA-021
   
46A081 LIMIT SWITCH CSA-081
   
466001 LIMIT SWITCH TZ-6001
   
466101 LIMIT SWITCH TZ-6101
   
466102 LIMIT SWITCH TZ-6102
   
466104 LIMIT SWITCH TZ-6104
   
466143 LIMIT SWITCH TZ-6143
   
466106 LIMIT SWITCH TZ-6106
   
468105 LIMIT SWITCH CM-1307
   
468106 LIMIT SWITCH CM-1309
   
468109 LIMIT SWITCH CM-1308
   
468110 LIMIT SWITCH CM-1305
   
468113 LIMIT SWITCH CM-1703
   
468117 LIMIT SWITCH CM-1705
   
468104 LIMIT SWITCH TZ-8104
   
468108 LIMIT SWITCH TZ-8108
   
468112 LIMIT SWITCH TZ-8112
   
468111 LIMIT SWITCH TZ-8111
   
468107 LIMIT SWITCH TZ-8107
   
468167 LIMIT SWITCH TZ-8167
   
46LD LIMIT SWITCH CWLD
   
46LD2 LIMIT SWITCH CWLD2
   
46LCA2-2 LIMIT SWITCH CWLCA2-2
   
46LCA12-2Q LIMIT SWITCH CWLCA12-2-Q
   
46LCA32-41 LIMIT SWITCH CWLCA32-41
46LNJ LIMIT SWITCH CWLNJ
   
46LCL LIMIT SWITCH CWLCL
   
   
Catalogue  Universal Limit Switch – Series CZ93-xx
number  
46CZ08 LIMIT SWITCH CZ-93BPG01
46CZ09 LIMIT SWITCH CZ-93CPG01
46CZ10 LIMIT SWITCH CZ-93BPG02
46CZ11 LIMIT SWITCH CZ-93CPG02
46CZ12 LIMIT SWITCH CZ-93BPG03
46CZ13 LIMIT SWITCH CZ-93CPG03
   
   
Catalogue  Universal Limit Switch – Series CZ93-xx
number  
46CZ931 KEY CZ 93 - K1 FOR LIMIT SWITCH CZ-93 SERIES
46CZ932 KEY CZ 93 - K2 FOR LIMIT SWITCH CZ-93 SERIES
46CZ933 KEY CZ 93 - K3 FOR LIMIT SWITCH CZ-93 SERIES
   
   
Catalogue  All-purpose proximity switch – series LM xx
number  
46LM 8-32NA EL-LM8-3002NA DC
46LM 8-32NB EL-LM8-3002NB DC
46LM 8-32PA EL-LM8-3002PA DC
46LM 8-32PB EL-LM8-3002PB DC
46LM 8-22A EL-LM8-2002A AC
46LM 12-34NA EL-LM12-3004NA DC
46LM 12-34NB EL-LM12-3004NB DC
46LM 12-34PA EL-LM12-3004PA DC
46LM 12-34PB EL-LM12-3004PB DC
46LM 12-24A EL-LM12-2004A AC
46LM 18-38NA EL-LM18-3008NA DC
46LM 18-38NB EL-LM18-3008NB DC
46LM 18-38PA EL-LM18-3008PA DC
46LM 18-38PB EL-LM18-3008PB DC
46LM 18-28A EL-LM18-2008A AC
46LM 22-30NA EL-LM22-3010NA DC
46LM 22-30NB EL-LM22-3010NB DC
46LM 22-30PA EL-LM22-3010PA DC
46LM 22-30PB EL-LM22-3010PB DC
46LM 22-20A EL-LM22-2010A AC
46LM 12-44A EL-LM12-4002A AC
46LM 12-46A EL-LM12-4004A AC
46LM 18-44A EL-LM18-4005A AC
46LM 18-48A EL-LM18-4008A AC
   
   
Catalogue  Capacitive sensors – series CM xx
number  
46CM 12-32NA EL-CM12-3004NA
46CM 12-32NB EL-CM12-3004NB
46CM 12-32PA EL-CM12-3004PA
46CM 12-32PB EL-CM12-3004PB
46CM 18-38NA EL-CM18-3008NA
46CM 18-38NB EL-CM18-3008NB
46CM 18-38PA EL-CM18-3008PA
46CM 18-38PB EL-CM18-3008PB
46CM 18-28A EL-CM18-2008A
46CM 24-12NA EL-CM24-3012NA
46CM 24-12NB EL-CM24-3012NB
46CM 24-12PA EL-CM24-3012PA
46CM 24-12PB EL-CM24-3012PB
46CM 24-12A EL-CM24-2012A
46SM 12-31NA EL-SM12-31010NA
46SM 12-31NB EL-SM12-31010NB
46SM 18-31PA EL-SM18-31010PA
46SM 18-31PB EL-SM18-31010PB
46XM 18-35A EL-XM18-305PMI
46XM 18-35B EL-XM18-305PMU
   
46XM 24-38A EL-XM24-308PMI
46XM 24-38B EL-XM24-308PMU
   
   
Catalogue  PHOTOELECTRICAL SENSORS
number  
46G12A071 EL-G12-3A07NA
46G12A072 EL-G12-3A07PA
46G123C11 EL-G12-3C3NA
46G123C12 EL-G12-3C3PA
46G18A101 EL-G18-3A10NA
46G18A102 EL-G18-3A10PA
46G183B11 EL-G18-3B2NA
46G183B12 EL-G18-3B2PA
46G185C11 EL-G18-3C5NA
46G185C12 EL-G18-3C5PA
46G30A101 EL-G30-3A70NA
46G30A102 EL-G30-3A70PA
46G303B11 EL-G30-3B3NA
46G303B12 EL-G30-3B3PA
46G305C11 EL-G30-3C101NA
46G305C12 EL-G30-3C101PA
46G35A101 EL-G35-3A50NA
46G35A102 EL-G35-3A50PA
46G353B11 EL-G35-3B3NA
46G353B12 EL-G35-3B3PA
46G355C11 EL-G35-3C5NA
46G355C12 EL-G35-3C5PA
46G50A101 EL-G50-3A30NA
46G50A102 EL-G50-3A30PA
46G503B11 EL-G50-3B4NA
46G503B12 EL-G50-3B4PA
46G505C11 EL-G50-3C5NA
46G505C12 EL-G50-3C5PA
46BZJ211 EL-BZJ-211 COLOUR DETECTOR
46BZJ311 EL-BZJ-311 COLOUR DETECTOR
46BZJ411 EL-BZJ-411 COLOUR DETECTOR
   
   
Catalogue  POWER SUPPLIES
number  
46DR455 DR-45-5 POWER SUPPLY 5V OUTPUT VOLTAGE
46DR4512 DR-45-12 POWER SUPPLY 12V OUTPUT VOLTAGE
46DR4515 DR-45-15 POWER SUPPLY 15V OUTPUT VOLTAGE
46DR4524 DR-45-24 POWER SUPPLY 24V OUTPUT VOLTAGE
46DR7512 DR-75-12 POWER SUPPLY 12V OUTPUT VOLTAGE
46DR7524 DR-75-24 POWER SUPPLY 24V OUTPUT VOLTAGE
46DR2424 DRP-240-24 POWER SUPPLY 24V OUTPUT VOLTAGE
   
   
Catalogue  Float switches
number  
46DW001 DHC1Y-S WATER LEVEL CHECKING DEVICE – 1 CHECKING POINT
46DW002 DHC1Y-SD WATER LEVEL CHECKING DEVICE – 3 CHECKING POINTS
46DW003 DHC1Y-T DEVICE FOR WATER LEVEL CHECKING AND CONTROL OF TWO PUMPS – 1 CHECKING POINT
   
46DW004 QW-M15-3 SENSOR FOR WATER LEVEL – 2 CHECKING POINTS 
46DW005 QW-70AB SENSOR FOR WATER LEVEL – 2 CHECKING POINTS 
   
   
Catalogue  Rotary switches LW26 series
number  
492101 LW26-10Q 10A, 2 LAYERS
492161 LW26-16Q 16A, 2 LAYERS
492201 LW26-20Q 20A, 2 LAYERS
492251 LW26-25Q 25A, 2 LAYERS
492321 LW26-32Q 32A, 2 LAYERS
492631 LW26-63Q 63A, 2 LAYERS
492951 LW26-125Q 125A, 2 LAYERS
492961 LW26-160Q 160A, 2 LAYERS
492207 LW26GS-20/04 20A, 2 LAYERS
492257 LW26GS-25/04 25A, 2 LAYERS
492327 LW26GS-32/04 32A, 2 LAYERS
492637 LW26GS-63/04 63A, 2 LAYERS
   
492202 LW26-20N 20A 3 LAYERS
492252 LW26-25N 25A , 3 LAYERS
492322 LW26-32N 32A , 3 LAYERS
492632 LW26-63N 63A , 3 LAYERS
492952 LW26-125N 125A , 3 LAYERS
492962 LW26-160N 160A , 3 LAYERS
492253 LW26-25S 25A , 4 LAYERS
492633 LW26-63S 63A , 4 LAYERS
492953 LW26-125S 125A , 4 LAYERS
492963 LW26-160S 160A , 4 LAYERS
   
492025 LW26-25SD 25A , 4 LAYERS
492063 LW26-63SD 63A , 4 LAYERS
   
492324 LW26-32H 5881/3 32A 3 LAYERS
492634 LW26-63H 5881/3 63A 3 LAYERS
   
492205 LW26-20 YH5/3 20A 3 LAYERS
   
492206 LW26-20 LH 3/3 20A 3 LAYERS
   
492037 BOX FOR LW26-20-25Q IP42
492038 BOX FOR LW26-32Q IP42
492039 ADAPTER FOR LW26-20-25 DIN RAIL
   
492028 LW26-20 20A 4.I7168/7 20A, 7 LAYERS
   
492029 LW26-25 25A 4.H6518/5 25A, 5 LAYERS
   
492030 LW30-20 20A 3P+EXTENSION+LOCK
492031 LW30-32 32A 3P+EXTENSION+LOCK
492033 LW30-40 40A 3P+EXTENSION+LOCK
492034 LW30-63 63A 3P+EXTENSION+LOCK
   
492032 LW30-32 32A 3P+LOCK+WATERTIGHT BOX
   
   
Catalogue  BUTTONS AND LED INDICATORS
number  
401021 EL2-BA 21 NO BLACK
401031 EL2-BA 31 NO GREEN
401051 EL2-BA 51 NO YELLOW
401061 EL2-BA 61 NO BLUE
401042 EL2-BA 42 NC RED
401032 EL2-BP 31 NO GREEN IP65
401043 EL2-BP 42 NC RED IP65
   
401474 EL2-BW 3471 24V RED
401374 EL2-BW 3371 24V GREEN
401574 EL2-BW 3571 24V YELLOW
401674 EL2-BW 3671 24V BLUE
401473 EL2-BW 3471 110V RED
401373 EL2-BW 3371 110V GREEN
401573 EL2-BW 3571 110V YELLOW
401673 EL2-BW 3671 110V BLUE
401471 EL2-BW 3471 230V RED
401371 EL2-BW 3371 230V GREEN
401571 EL2-BW 3571 230V YELLOW
401671 EL2-BW 3671 230V BLUE
401421 EL2-BD 21 1NO 2 POSITIONS BLACK
401433 EL2-BD 33 2NO 3 POSITIONS BLACK
   
401642 EL2-BC 42 1NC RED
   
401545 EL2-BS 545 1NC+1NO RED
   
401844 EL2-BW 8475 224V 1NO+1NC RED AND GREEN+LED INDICATOR
401845 EL2-BW 8475 230V 1NO+1NC RED AND GREEN+LED INDICATOR
   
401121 EL2-BG 21 1NO 2 POSITIONS WITH KEY
   
401123 AD56D-22-W-230 WHITE 22mm 230V AC 
401111 AD56D-22-W-110 WHITE 22mm 110V AC 
401124 AD56D-22-W-24 WHITE 22mm 24V AC/DC
401211 AD56D-22-A-110 AMBER 22mm 110V AC 
401224 AD56D-22-A-24 AMBER 22mm 24V AC/DC
401223 AD56D-22-A-230 AMBER 22mm 230V AC 
401323 AD56D-22-PG-230 GREEN 22mm 230V AC
401311 AD56D-22-PG-110 GREEN 22mm 110V AC 
401324 AD56D-22-PG-24 GREEN 22mm 24V AC/DC
401523 AD56D-22-B-230 BLUE 22mm 230V AC
401511 AD56D-22-B-110 BLUE 22mm 110V AC 
401524 AD56D-22-B-24 BLUE 22mm 24V AC/DC
401723 AD56D-22-Y-230 YELLOW 22mm 230V AC
401711 AD56D-22-Y-110 YELLOW 22mm 110VAC 
401724 AD56D-22-Y-24 YELLOW 22mm 24V AC/DC
401423 AD56D-22-R-230 RED 22mm 230V AC
401411 AD56D-22-R-110 RED 22mm 110V AC 
401424 AD56D-22-R-24 RED 22mm 24V AC/DC
   
401001 EL02-BE 101 1NO GREEN
401002 EL02-BE 102 1NC RED
   
   
Catalogue  BUTTONS AND LED INDICATORS
number  
401134 EL1-B134 1NO BLACK
   
401102 EL1-B102 1NO IP44 GREEN
401132 EL1-BP102 1NO IP65 GREEN
   
401213 EL1-B213 1NO;1NC IP44 1 RED ,1 GREEN
401233 EL1-BP213 1NO;1NC IP65 1 RED, 1 GREEN
   
401339 EL1-B339 1NO;1NC;1NO IP44 1 GREEN, 1 RED, 1 GREEN
401349 EL1-BP339 1NO;1NC;1NO IP65 1 GREEN,  RED, 1 GREEN
   
401174 EL1-B174 1NC IP44 RED
   
   
Catalogue  BUTTONS AND LED INDICATORS
number  
401505 ELB-BL-DIN BUTTON 2NO+1NC BLACK
401506 ELB-BL-DIN BUTTON 1NO+2NC BLACK
401507 ELB-G-DIN BUTTON 2NO+1NC GREEN
401508 ELB-G-DIN BUTTON 1NO+2NC GREEN
401509 ELB-Y-DIN BUTTON 2NO+1NC YELLOW
401510 ELB-Y-DIN BUTTON 1NO+2NC YELLOW
401512 ELB-R-DIN BUTTON 2NO+1NC RED
401513 ELB-R-DIN BUTTON 1NO+2NC RED
401500 ELD-G-DIN LAMP 230V GREEN
401501 ELD-R-DIN LAMP 230V RED
401502 ELD-Y-DIN LAMP 230V YELLOW
401503 ELD-B-DIN LAMP 230V BLUE
401504 ELD-W-DIN LAMP 230V WHITE
   
401514 ELBD-G-DIN BUTTON+LAMP 2NO+1NC GREEN 230V
401515 ELBD-G-DIN BUTTON+LAMP 1NO+2NC GREEN 230V
401516 ELBD-R-DIN BUTTON+LAMP 2NO+1NC RED 230V
401517 ELBD-R-DIN BUTTON+LAMP 1NO+2NC RED 230V
401518 ELBD-Y-DIN BUTTON+LAMP 2NO+1NC YELLOW 230V
401519 ELBD-Y-DIN BUTTON+LAMP 1NO+2NC YELLOW 230V
   
   
Catalogue  DEVICES FOR TELPHER CONTROL MBP TYPE IP65
number  
   
46281 MBP-A281 2 BUTTONS 1NO+1NC
46291 MBP-A291 2 BUTTONS  1NO+1NC
   
46283 MBP-A2813 2 BUTTONS+EMERGENCY, 1NO+1NC
46283K MBP-A2813K 2 BUTTONS+EMERGENCY+KEY, 1NO+1NC
46294 MBP-A2913 2 BUTTONS+EMERGENCY, 1NO+1NC
46294K MBP-A2913 2 BUTTONS+EMERGENCY WITH KEY, 1NO+1NC
46481 MBP-A481 4 BUTTONS, 1NO+1NC
46491 MBP-A491 4 BUTTONS, 1NO+1NC
   
46483 MBP-A4813 4 BUTTONS+EMERGENCY, 1NO+1NC
46483K MBP-A4813K 4 BUTTONS+EMERGENCY WITH KEY, 1NO+1NC 
46493 MBP-A4913 4 BUTTONS+EMERGENCY , 1NO+1NC
46493K MBP-A4913 4 BUTTONS+EMERGENCY WITH KEY , 1NO+1NC
46681 MBP-A681 6 BUTTONS, 1NO+1NC
46691 MBP-A691 6 BUTTONS 1NO+1NC
46683 MBP-A6813 6 BUTTONS+EMERGENCY, 1NO+1NC
46683K MBP-A6813K 6 BUTTONS+EMERGENCY WITH KEY, 1NO+1NC 
46693 MBP-A6913K 6 BUTTON+EMERGENCY, 1NO+1NC
46693K MBP-A6913K 6 BUTTON+EMERGENCY WITH KEY, 1NO+1NC
46881 MBP-A881 8 BUTTONS, 1NO+1NC
46891 MBP-A891 8 BUTTONS 1NO+1NC
   
46883 MBP-A8813 8 BUTTONS+EMERGENCY, 1NO+1NC
46883K MBP-A8813K 8 BUTTONS+EMERGENCY WITH KEY, 1NO+1NC
46893 MBP-A8913 8 BUTTONS EMERGENCY, 1NO+1NC
46893K MBP-A8913 8 BUTTONS EMERGENCY WITH KEY, 1NO+1NC
   
   
Catalogue  Warning lights and towers
number  
401525R SIGNAL LIGHT LTE1101-R 12V RED
401525G SIGNAL LIGHT LTE1101-G 12V GREEN
401525Y SIGNAL LIGHT LTE1101-Y 12V YELLOW
401526R SIGNAL LIGHT+SIREN LTE1101J-R 12V RED
401526G SIGNAL LIGHT+SIREN LTE1101J-G 12V GREEN
401526Y SIGNAL LIGHT+SIREN LTE1101J-Y 12V YELLOW
402525R SIGNAL LIGHT LTE1101-R 230V RED
402525G SIGNAL LIGHT LTE1101-G 230V GREEN
402525Y SIGNAL LIGHT LTE1101-Y 230V YELLOW
402526R SIGNAL LIGHT+SIREN LTE1101J-R 230V RED
402526G SIGNAL LIGHT+SIREN LTE1101J-G 230V GREEN
402526Y SIGNAL LIGHT+SIREN LTE1101J-Y 230V YELLOW
401527R SIGNAL LIGHT LTE1161-R 12V RED
401527G SIGNAL LIGHT LTE1161-G 12V GREEN
401527Y SIGNAL LIGHT LTE1161-Y 12V YELLOW
402527R SIGNAL LIGHT LTE1161-R 230V RED
402527G SIGNAL LIGHT LTE1161-G 230V GREEN
402527Y SIGNAL LIGHT LTE1161-Y 230V YELLOW
401528 SIGNAL LIGHT COLUMN LTA205-1 12V RED
401529 SIGNAL LIGHT COLUMN LTA205-2 12V RED, GREEN
401530 SIGNAL LIGHT COLUMN LTA205-3 12V RED, YELLOW, GREEN
401531 SIGNAL LIGHT COLUMN+SIREN LTA205-3J 12V RED, YELLOW, GREEN
401532 SIGNAL LIGHT COLUMN LTA205-5 12V RED, YELLOW, GREEN, BLUE, WHITE
402528 SIGNAL LIGHT COLUMN LTA205-1 230V RED
402529 SIGNAL LIGHT COLUMN LTA205-2 230V RED, GREEN
402530 SIGNAL LIGHT COLUMN LTA205-3 230V RED, YELLOW, GREEN
402531 SIGNAL LIGHT COLUMN+SIREN LTA205-3J 230V RED, YELLOW, GREEN
402532 SIGNAL LIGHT COLUMN LTA205-5 230V RED, YELLOW, GREEN, BLUE, WHITE
   
   
Catalogue  SIGNAL LIGHTS AND ALARM DEVICES
number  
401533 SIREN MS-290A 230V 100dB
401541 SIREN MS-290A PLASTIC CASE 230V 100dB
   
401534 SIREN MS-390 230V 120dB
   
401535 BELL ALARM CB-4 12V 85dB
401536 BELL ALARM CB-4 24V 85dB
401537 BELL ALARM CB-4 110V 85dB
401538 BELL ALARM CB-4 230V 85dB
401539 FIRE ALARM BUTTON FA-01 24V
401540 FIRE ALARM BUTTON FA-01 230V
   
   
   
   
Catalogue  Industrial plugs and sockets HT IP44 - movable
number  
37013 HT-013 16A IP44 1P+N+E 230V
37023 HT-023 32A IP44 1P+N+E 230V
   
37014 HT-014 16A IP44 3P+E 400V
37024 HT-024 32A IP44 3P+E 400V
37034 HT-034 63A IP44 3P+E 400V
37044 HT-044 125A IP44 3P+E 400V
   
37015 HT-015 16A IP44 3P+N+E 400V
37025 HT-025 32A IP44 3P+N+E 400V
37035 HT-035 63A IP44 3P+N+E 400V
37045 HT-045 125A IP44 3P+N+E 400V
   
   
Catalogue  Movable industrial sockets for surface mounting HT type ip44
number  
37213 HT-213 16A IP44 1P+N+E 230V
37223 HT-223 32A IP44 1P+N+E 230V
   
37214 HT-214 16A IP44 3P+E 400V 
37224 HT-224 32A IP44 3P+E 400V 
37234 HT-234 63A IP44 3P+E 400V 
37244 HT-244 125A IP44 3P+E 400V 
   
37215 HT-215 16A IP44 3P+N+E 400V
37225 HT-225 32A IP44 3P+N+E 400V
37235 HT-235 63A IP44 3P+N+E 400V
37245 HT-245 125A IP44 3P+N+E 400V
   
   
Catalogue  Fixed industrial plugs HT type ip44
number  
37513 HT-513 16A IP44 1P+N+E 230V
37523 HT-523 32A IP44 1P+N+E 230V
   
37514 HT-514 16A IP44 3P+E 400V
37524 HT-524 32A IP44 3P+E 400V
   
37515 HT-515 16A IP44 3P+N+E 400V
37525 HT-525 32A IP44 3P+N+E 400V
   
   
Catalogue  Fixed industrial sockets HT type ip44
number  
37113 HT-113 16A IP44 1P+N+E 230V 
37123 HT-123 32A IP44 1P+N+E 230V 
   
37114 HT-114 16A IP44 3P+E 400V
37124 HT-124 32A IP44 3P+E 400V
37134 HT-134 63A IP44 3P+E 400V
37144 HT-144 125A IP44 3P+E 400V
   
37115 HT-115 16A IP44 3P+N+E 400V
37125 HT-125 32A IP44 3P+N+E 400V
37135 HT-135 63A IP44 3P+N+E 400V
37145 HT-145 125A IP44 3P+N+E 400V
   
   
Catalogue  Industrial plugs HTN type IP67
number  
37131 HTN-0131 16A IP67 1P+N+E 230V
37231 HTN-0231 32A IP67 1P+N+E 230V
   
37141 HTN-0141 16A IP67 3P+E 400V
37241 HTN-0241 32A IP67 3P+E 400V
37341 HTN-0341 63A IP67 3P+E 400V
37441 HTN-0441 125A IP67 3P+E 400V
   
37151 HTN-0151 16A IP67 3P+N+E 400V
37251 HTN-0251 32A IP67 3P+N+E 400V
37351 HTN-0351 63A IP67 3P+N+E 400V
37451 HTN-0451 125A IP67 3P+N+E 400V
   
   
Catalogue  Movable Industrial socket HTN type ip67
number  
37831 HTN-2131 16A IP67 1P+N+E 230V
37931 HTN-2231 32A IP67 1P+N+E 230V
   
37841 HTN-2141 16A IP67 3P+E 400V 
37941 HTN-2241 32A IP67 3P+E 400V 
37942 HTN-2341 63A IP67 3P+E 400V 
37943 HTN-2441 125A IP67 3P+E 400V 
   
37851 HTN-2151 16A IP67 3P+N+E 400V
37951 HTN-2251 32A IP67 3P+N+E 400V
37952 HTN-2351 63A IP67 3P+N+E 400V
37953 HTN-2451 125A IP67 3P+N+E 400V
   
   
Catalogue  Fixed Industrial socket HTN type ip67
number  
37731 HTN-1131 16A IP67 1P+N+E 230V 
37631 HTN-1231 32A IP67 1P+N+E 230V 
   
37741 HTN-1141 16A IP67 3P+E 400V
37641 HTN-1241 32A IP67 3P+E 400V
37842 HTN-1341 63A IP67 3P+E 400V
37844 HTN-1441 125A IP67 3P+E 400V
   
37751 HTN-1151 16A IP67 3P+N+E 400V
37651 HTN-1251 32A IP67 3P+N+E 400V
37852 HTN-1351 63A IP67 3P+N+E 400V
37854 HTN-1451 125A IP67 3P+N+E 400V
   
   
Catalogue  Industrial sockets for flush mouting HT type ip44
number  
37413 HT-413 16A IP44 1P+N+E 230V
37423 HT-423 32A IP44 1P+N+E 230V
   
37414 HT-414 16A IP44 3P+E 400V
37424 HT-424 32A IP44 3P+E 400V 
   
37415 HT-415 16A IP44 3P+N+E 400V
37425 HT-425 32A IP44 3P+N+E 400V
   
37105 HT-105SR 16A IP44 230V GERMAN TYPE SOCKET
   
37003 213L-2P-W  ADAPTER
   
   
Catalogue  GERMAN TYPE SOCKET FOR DIN-RAIL MOUNTING
number  
37004 GERMAN TYPE SOCKET FOR DIN-RAIL MOUNTING
   
   
   
   
Catalogue  Plastic distribution boxes for surface and flush mounting IP40
number  
60040 4 WAY BOX – SURFACE MOUNTING
60060 6 WAY BOX – SURFACE MOUNTING
60080 8 WAY BOX – SURFACE MOUNTING
60120 12 WAY BOX – SURFACE MOUNTING
   
60041 4 WAY BOX – BUILT-IN MOUNTING
60061 6 WAY – BUILT-IN MOUNTING
60081 8 WAY – BUILT-IN MOUNTING
60121 12 WAY – BUILT-IN MOUNTING
   
60122 12 WAY BOX – SURFACE MOUNTING, blue cover
60182 18 WAY BOX – SURFACE MOUNTING, blue cover
60242 24 WAY BOX – SURFACE MOUNTING, blue cover
60282 28 WAY BOX – SURFACE MOUNTING, blue cover
60362 36 WAY BOX – SURFACE MOUNTING, blue cover
   
60123 12 WAY – BUILT-IN MOUNTING, blue cover
60183 18 WAY – BUILT-IN MOUNTING, blue cover
60243 24 WAY – BUILT-IN MOUNTING, blue cover
60283 28 WAY – BUILT-IN MOUNTING, blue cover
60363 36 WAY – BUILT-IN MOUNTING, blue cover
   
   
Catalogue  Moisture-proof distribution boxes for surface mounting - IP 55
number  
60100 WP4 4 WAY BOX
60101 WP6 6 WAY BOX
60102 WP8 8 WAY BOX
60103 WP12 12 WAY BOX
60104 WP18 18 WAY BOX
60105 WP24 24 WAY BOX
   
   
Catalogue  Moisture-proof distribution boxes for surface mounting - IP65
number  
60004 WPDB 04 PLASTIC BOX SURFACE MOUNTING- IP65 4 WAY
60008 WPDB 08 PLASTIC BOX SURFACE MOUNTING- IP65 8 WAY
60012 WPDB 12 PLASTIC BOX SURFACE MOUNTING- IP65 12 WAY
60018 WPDB 18 PLASTIC BOX SURFACE MOUNTING- IP65 18 WAY
60024 WPDB 24PLASTIC BOX SURFACE MOUNTING- IP65 24 WAY
   
   
Catalogue  METAL DISTRIBUTION BOXES FOR FLUSH AND SURFACE MOUNTING
number  
600104 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 1PHASE 4 WAYS
600108 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 1PHASE 8 WAYS
600112 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 1PHASE 12 WAYS
600116 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 1PHASE 16 WAYS
   
600304 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 3 PHASE  4 WAYS
600306 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 3 PHASE  6 WAYS
600308 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 3 PHASE  8 WAYS
600310 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 3 PHASE  10 WAYS
600312 MDB METAL DISTRIBUTION BOX- 3 PHASE  12 WAYS
   
Catalogue  METAL DISTRIBUTION BOXES FOR FLUSH AND SURFACE MOUNTING  IP40
number  
54025 SXF 25/25/15 
54030 SXF 30/25/15 
54040 SXF 40/30/20 
54050 SXF 50/40/20 
54060 SXF 60/40/20 
54070 SXF 70/50/20 
54080 SXF 80/60/25 
54100 SXF 100/80/30 
54120 SXF 120/80/30 
   
Catalogue  METAL BOXES SURFACE MOUNTING, WITH MOUNTING PLATE  IP65
number  
   
53025 JXF 25/25/15
53026 JXF 25/30/15
53030 JXF 30/25/15
53031 JXF 30/40/20
53045 JXF 40/30/15
53040 JXF 40/30/20
53041 JXF 40/50/20
53044 JXF 40/40/20
53050 JXF 50/40/20
53051 JXF 40/60/20
53060 JXF 60/40/20
53066 JXF 60/60/20
53070 JXF 70/50/20
53080 JXF 80/60/25
53100 JXF 100/80/30
53120 JXF 120/80/30
53140 JXF 140/80/30
53188 JXF 180/80/30
53180 JXF 180/100/30 WITH DOUBLE DOOR
   
Catalogue  PLASTIC DISTRIBUTION BOARDS - ABS IP65 ABS halogen free distribution boards - GREY door
number  
   
5312030130 PP3001- 200X300X130mm, BOARD ABS-BLANK DOOR IP65
5312535150 PP3002-250X350X150mm, BOARD ABS-BLANK DOOR IP65
5313040170 PP3004-300X400X170mm, BOARD ABS-BLANK DOOR IP65
5313040220 PP3005-300X400X220mm, BOARD ABS-BLANK DOOR IP65
5313550190 PP3006-350X500X190mm, BOARD ABS-BLANK DOOR IP65
5314050240 PP3007-400X500X240mm, BOARD ABS-BLANK DOOR IP65
5314060190 PP3008-400X600X200mm, BOARD ABS-BLANK DOOR IP65
   
Catalogue  PLASTIC DISTRIBUTION BOARDS - ABS IP65; ABS halogen free distribution boards - transparent door
number  
   
5342030130 PP 3011 – 200x300x130mm, BOARD ABS-TRANS. DOOR IP65
5342535150 PP 3012– 250x350x150mm, BOARD ABS-TRANS. DOOR IP65
5343040170 PP 3014 – 300x400x170mm, BOARD ABS-TRANS. DOOR IP65
5343040220 PP3015-300X400X220MM, ABS PLASTIC BOARD-TRANSPARENT BOARD IP65
5343550190 PP3016-350X500X190MM, ABS PLASTIC BOARD-TRANSPARENT BOARD IP65
5344050240 PP 3017 – 400x500x240mm, BOARD ABS-TRANS. DOOR IP65
5344060190 PP 3018– 400x600x200mm, BOARD ABS-TRANS. DOOR IP65
5345070250 PP3020-500X700X250MM, ABS PLASTIC BOARD-TRANSPARENT BOARD
   
Catalogue  PLASTIC DISTRIBUTION BOARDS - ABS IP65; ABS halogen free distribution boards - transparent door
number  
   
5322535150 PP 3112 – 250x350x150mm, BOARD ABS-TRANS. DOOR-18 MODULES IP65
5323040170 PP 3114 – 300x400x170mm,  BOARD ABS-TRANS. DOOR-24 MODULES IP65
5323550190 PP 3116 – 350x500x190mm, BOARD ABS-TRANS. DOOR-45 MODULES IP65
5324060190 PP 3118 – 400x600x200mm, BOARD ABS-TRANS. DOOR-60 MODULES IP65
   
Catalogue  PLASTIC DISTRIBUTION POLYESTER BOARDS EC- IP65 Halogen free polyester boards EC- blank door
number  
   
5332730170 270x305x170mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5333243185 325x430x185mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5334350215 435x505x215mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5334365215 435x655x265mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5335465265 545x655x265mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5336281320 620x810x320mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
   
Catalogue  PLASTIC DISTRIBUTION POLYESTER BOARDS EC- IP65; Halogen free polyester boards EC - transparent door
number  
   
5362730170 270x305x170mm POLYESTER BOARD - TRANSPARENT WINDOW IP65
5363243185 325x430x185mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5364350215 435x505x215mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5364365215 435x655x265mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5365465265 545x655x265mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
5366281320 620x810x320mm POLYESTER BOARD -  TRANSPARENT WINDOW IP65
   
Catalogue  Polyester hinger counterdoor EC
number  
53502CD POLYESTER HINGED COUNTERDOOR CD 5002
53503CD POLYESTER HINGED COUNTERDOOR CD 5003
53504CD POLYESTER HINGED COUNTERDOOR CD 5004
53505CD POLYESTER HINGED COUNTERDOOR CD 5005
53506CD POLYESTER HINGED COUNTERDOOR CD 5005
   
Catalogue  Metal back plate EC
number  
53501MP METAL BACK PLATE MP 5001
53502MP METAL BACK PLATE MP 5002
53503MP METAL BACK PLATE MP 5003
53504MP METAL BACK PLATE MP 5004
53505MP METAL BACK PLATE MP 5005
53506MP METAL BACK PLATE MP 5006
   
Catalogue  INSULANTING PLASTIC BACK PLATE EC
number  
53501IBP INSULANTING BACK PLATE IBP 5001
53502IBP INSULANTING BACK PLATE IBP 5002
53503IBP INSULANTING BACK PLATE IBP 5003
53504IBP INSULANTING BACK PLATE IBP 5004
53505IBP INSULANTING BACK PLATE IBP 5005
53506IBP INSULANTING BACK PLATE IBP 5006
   
Catalogue  Pair of uprights for rail DIN and panels EC
number  
53502DP PAIR OF UPRIGHTS FOR RAIL DIN AND PANELS DP5002
53503DP PAIR OF UPRIGHTS FOR RAIL DIN AND PANELS DP5003
53504DP PAIR OF UPRIGHTS FOR RAIL DIN AND PANELS DP5004
53506DP PAIR OF UPRIGHTS FOR RAIL DIN AND PANELS DP5006
   
Catalogue  DIN rail with support EC
number  
53502DS DIN RAIL WITH SUPPORT DS 5002
53503DS DIN RAIL WITH SUPPORT DS 5003
53504DS DIN RAIL WITH SUPPORT DS 5004
53505DS DIN RAIL WITH SUPPORT DS 5005
   
Catalogue  Cover module with window EC
number  
53502CMW COVER MODULE WITH WINDOW CMW 5002
53503CMW COVER MODULE WITH WINDOW CMW 5003
53504CMW COVER MODULE WITH WINDOW CMW 5004
53505CMW COVER MODULE WITH WINDOW CMW 5005
   
   
Catalogue  Blank cover module EC
number  
53502S BLANK COVER MODULE- SINGLE FOR PBBD 5002
53503S BLANK COVER MODULE- SINGLE FOR PBBD 5003/5004
53505S BLANK COVER MODULE- SINGLE FOR PBBD 5005
53506S BLANK COVER MODULE- SINGLE FOR PBBD 5006
53502D BLANK COVER MODULE- DOUBLE FOR PBBD 5002
53503D BLANK COVER MODULE- DOUBLE FOR PBBD 5003/5004
53505D BLANK COVER MODULE- DOUBLE FOR PBBD 5005
53506D BLANK COVER MODULE- DOUBLE FOR PBBD 5006
   
Catalogue  number  Deep ADJUSTMENT back plate kit EC
for one kit  
53507 BLACK PLATE KIT -DEEP AJUSTEMENT
   
Catalogue  Spare brass and brackets for fixing- galvanized EC
number  
53510 GALVANIZED BRACKETS 
53512 SPARE BRASS INSERT KIT /set 10 pcs/
   
Catalogue  Safety lock EC
number  
53511 SAFETY LOCK
   
   
   
   
Catalogue  Connection tubes - GTY type
number  
59213 GTY-4
59201 GTY-6
59202 GTY-10
59203 GTY-16
59204 GTY-25
59205 GTY-35
59206 GTY-50
59207 GTY-70
59208 GTY-95
59209 GTY-120
59210 GTY-150
59211 GTY-185
59212 GTY-240
   
   
Catalogue  Bimetallic connection tube - GTL type
number  
59214 GTL-16
59215 GTL-25
59216 GTL-35
59217 GTL-50
59218 GTL-70
59219 GTL-95
59220 GTL-120
59221 GTL-150
59222 GTL-185
59223 GTL-240
   
   
Catalogue  Cable terminals without isolation - JM type
number  
59240 JM 2.5/6
59241 JM 4/6
59035 JM 6/6
59059 JM 6/8
59036 JM 10/6
59037 JM 10/8
59038 JM 16/6
59039 JM 16/8
59040 JM 16/10
59041 JM 25/8
59042 JM 25/10
59043 JM 35/8
59044 JM 35/10
59045 JM 35/12
59046 JM 50/8
59047 JM 50/10
59048 JM 50/12
59049 JM 70/10
59050 JM 70/12
59051 JM 95/10
59052 JM 95/12
59053 JM 120/10
59054 JM 120/12
59055 JM 150/12
59056 JM 185/12
59057 JM 185/16
59058 JM 240/16
   
   
Catalogue  BIMETALLIC non-isolated cable terminals for crimping DTL
number  
59224 DTL-1-16/8
59225 DTL-1-25/8
59226 DTL-1-35/10
59227 DTL-1-50/10
59228 DTL-1-70/12
59229 DTL-1-95/12
59230 DTL-1-120/14
59231 DTL-1-150/14
59232 DTL-1-185/16
59233 DTL-1-240/16
   
   
Catalogue  Copper cable wire fork terminal connector x 100 pcs.
number  
59080 SVS 1.25-4 
59081 SVS 1.25-5 
59082 SVS 1.25-6 
59083 SVS 2-4 
59084 SVS 2-5 
59085 SVS 2-6 
59086 SVS 5,5-4 
59087 SVS 5,5-5 
59088 SVS 5,5-6 
   
   
Catalogue  INSULATED CABLE JOINTS x 100 pcs.
number  
59015 PVT 1.25/RED
59001 BV 1.25/RED
59034 PVT 2/BLUE
59002 BV 2/BLUE
59014 PVT 5.5/YELLOW
59003 BV 5.5/YELLOW
   
   
Catalogue  Isolated cable terminals - MDD/FDD types x 100 pcs.
number  
59012 MDD MALE 1.25-187/RED
59009 MDD MALE 1.25-250/RED
59013 MDD MALE 2-187/BLUE
59011 MDD MALE 2-250/BLUE
59010 MDD MALE 5.5-250/YELLOW
59008 FDD FEMALE 1.25-187/RED
59006 FDD FEMALE 1.25-250/RED
59007 FDD FEMALE 2-187/BLUE
59004 FDD FEMALE 2-250/BLUE
59005 FDD FEMALE 5.5-250/YELLOW
   
   
Catalogue  Isolated cable terminals - E type x 100 pcs.
number  
59023 E 0508/WHITE
59024 E 7508/BLUE
59025 E 1008/RED
59026 E 1510/BLACK
59027 E 2512/GREY
59028 E 4012/ORANGE
59029 E 6018/GREEN
59030 E 10-18/DARK GREEN
59031 E 16-18/MILKY WHITE
59032 E 25-16/BLACK
59033 E 35-25/GREY-YELLOW
   
   
Catalogue  Isolated cable terminals - PTV type x 100 pcs.
number  
59101 PTV 1.25-10/RED
59102 PTV 1.25-12/RED
59103 PTV 2-10/BLUE
59104 PTV 2-12/BLUE
59105 PTV 5.5-13/YELLOW
   
   
Catalogue  Isolated cable terminals - RVL type x 100 pcs.
number  
59021 RVL 1.25-4/RED
59022 RVL 1.25-5/RED
59018 RVL 2-4/BLUE
59019 RVL 2-5/BLUE
59020 RVL 5.5-4/YELLOW
59016 RV 5.5-5/YELLOW
59017 RV 5.5-6/YELLOW
   
   
Catalogue  INSULATED CABLE TERMINALS x 100 pcs.
number  
59106 PBDD 1.25-250/RED
59107 PBDD 2-250/BLUE
59108 PBDD 5.5-250/YELLOW
   
59109 MPD 1.25-156/RED
59110 MPD 2-195/BLUE
59111 MPD 5.5-195/YELLOW
   
59112 MDFN 1.25-250/RED
59113 MDFN 2-250/BLUE
59114 MDFN 5-250/YELLOW
   
   
Catalogue  INSULATED CABLE TERMINALS x 100 pcs.
number  
59115 CHS3
59116 CHS4
59117 CHS5
59118 CHS6
59242 FDFNY 1.25-250/RED
59243 FDFNY 2-250/BLUE
59244 FDFNY 5.5-250/YELLOW
   
   
   
   
Catalogue  Plastic cable trunking CT2
number  
5621212 2m. 12x12 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5621510 2m. 15x10 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5621616 2m. 16x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5622516 2m. 25x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5622525 2m. 25x25 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5624016 2m. 40x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5624025 2m. 40x25 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5624040 2m. 40x40 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5626040 2m. 60x40 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5626060 2m. 60x60 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5628040 2m. 80x40 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5628060 2m. 80x60 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
56210040 2m. 100x40 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
56210060 2m. 100x60 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
   
   
Catalogue  Switches and sockets frames for cable trunking
number  
562100441 SINGLE FRAME FOR PLASTIC TRUNKING
562100442 DOUBLE FRAME FOR PLASTIC TRUNKING
562100443 TRIPLE FRAME FOR PLASTIC TRUNKING
   
   
Catalogue  ACCESSORIES FOR PLASTIC CABLE TRUNKINGS
number  
56212121 OUTSIDE CORNER 12x12
56215101 OUTSIDE CORNER 15x10
56216161 OUTSIDE CORNER 16x16
56225161 OUTSIDE CORNER 25x16
56225251 OUTSIDE CORNER 25x25
56240161 OUTSIDE CORNER 40x16
56240251 OUTSIDE CORNER 40x25
56240401 OUTSIDE CORNER 40x40
56260401 OUTSIDE CORNER 60x40
56260601 OUTSIDE CORNER 60x60
56280401 OUTSIDE CORNER 80x40
56280601 OUTSIDE CORNER 80x60
562100401 OUTSIDE CORNER 100x40
562100601 OUTSIDE CORNER 100x60
56212122 INSIDE CORNER 12x12
56215102 INSIDE CORNER 15x10
56216162 INSIDE CORNER 16x16
56225162 INSIDE CORNER 25x16
56225252 INSIDE CORNER 25x25
56240162 INSIDE CORNER 40x16
56240252 INSIDE CORNER 40x25
56240402 INSIDE CORNER 40x40
56260402 INSIDE CORNER 60x40
56260602 INSIDE CORNER 60x60
56280402 INSIDE CORNER 80x40
56280602 INSIDE CORNER 80x60
562100402 INSIDE CORNER 100x40
562100602 INSIDE CORNER 100x60
56212123 T-CORNER 12x12
56215103 T-CORNER 15x10
56216163 T-CORNER 16x16
56225163 T-CORNER 25x16
56225253 T-CORNER 25x25
56240163 T-CORNER 40x16
56240253 T-CORNER 40x25
56240403 T-CORNER 40x40
56260403 T-CORNER 60x40
56260603 T-CORNER 60x60
56280403 T-CORNER 80x40
56280603 T-CORNER 80x60
562100403 T-CORNER 100x40
562100603 T-CORNER 100x60
56212124 L-CORNER 12x12
56215104 L-CORNER 15x10
56216164 L-CORNER 16x16
56225164 L-CORNER 25x16
56225254 L-CORNER 25x25
56240164 L-CORNER 40x16
56240254 L-CORNER 40x25
56240404 L-CORNER 40x40
56260404 L-CORNER 60x40
56260604 L-CORNER 60x60
56280404 L-CORNER 80x40
56280604 L-CORNER 80x60
562100404 L-CORNER 100x40
562100604 L-CORNER 100x60
56212125 CONNECTOR 12x12
56215105 CONNECTOR 15x10
56216165 CONNECTOR 16x16
56225165 CONNECTOR 25x16
56225255 CONNECTOR 25x25
56240165 CONNECTOR 40x16
56240255 CONNECTOR 40x25
56240405 CONNECTOR 40x40
56260405 CONNECTOR 60x40
56260605 CONNECTOR 60x60
56280405 CONNECTOR 80x40
56280605 CONNECTOR 80x60
562100405 CONNECTOR 100x40
562100605 CONNECTOR 100x60
56212126 END CAP 12x12
56215106 END CAP 15x10
56216166 END CAP 16x16
56225166 END CAP 25x16
56225256 END CAP 25x25
56240166 END CAP 40x16
56240256 END CAP 40x25
56240406 END CAP 40x40
56260406 END CAP 60x40
56260606 END CAP 60x60
56280406 END CAP 80x40
56280606 END CAP 80x60
562100406 END CAP 100x40
562100606 END CAP 100x60
   
   
Catalogue  ACCESSORIES FOR PLASTIC CABLE TRUNKINGS
number  
56261111 2m.  SEPARATOR 40
   
   
56261112 2m.  SEPARATOR 60
   
   
Catalogue  PLASTIC CABLE TRUNKINGS
number  
5621212A 2m. 12x12 SELF ADHESIVE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5621510A 2m. 15x10 SELF ADHESIVE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5621616A 2m. 16x16 SELF ADHESIVE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5622516A 2m. 25x16 SELF ADHESIVE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5622525A 2m. 25x25 SELF ADHESIVE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5624016A 2m. 40x16 SELF ADHESIVE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5624025A 2m. 40x25 SELF ADHESIVE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5624040A 2m. 40x40 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2
5621212DW 2m 12x12 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 dark walnut
5621510DW 2m 15x10 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 dark walnut
5621616DW 2m 16x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 dark walnut
5622516DW 2m 25x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 dark walnut
5622525DW 2m 25x25 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 dark walnut
5624025DW 2m 40x25 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 dark walnut
5621212LB 2m 12x12 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 light beech
5621510LB 2m 15x10 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 light beech
5621616LB 2m 16x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 light beech
5622516LB 2m 25x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 light beech
5622525LB 2m 25x25 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 light beech
5624025LB 2m 40x25 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 light beech
5621212P 2m 12x12 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 pear
5621510P 2m 15x10 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 pear
5621616P 2m 16x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 pear
5622516P 2m 25x16 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 pear
5622525P 2m 25x25 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 pear
5624025P 2m 40x25 PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 pear
   
   
Catalogue  FLOOR TYPE PLASTIC CABLE TRUNKING
number  
5627520F 2m. 75x20  FLOOR TYPE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
5629020F 2m. 90x20  FLOOR TYPE PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
   
   
Catalogue  SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING
number  
5622525S 2m. 25x25 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
5622540S 2m. 25x40 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
5624040S 2m. 40x40 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
5624060S 2m. 40x60 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
5626040S 2m. 60x40 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
5626060S 2m. 60x60 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
5628040S 2m. 80x40 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
5628060S 2m. 80x60 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
56210040S 2m. 100x40 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
56210060S 2m. 100x60 SLOTTED PLASTIC CABLE TRUNKING CT2 – GREY
   
   
Catalogue  PVC SELF-EXTIGUISHING PLIABLE CONDUITS WITH DROW TAPE
number  
500N16 SELF-EXTINGUISHING RIGID CONDUIT diam16/10,7
500N20 SELF-EXTINGUISHING RIGID CONDUIT diam20/14,1
500N25 SELF-EXTINGUISHING RIGID CONDUIT diam25/18,2
500N32 SELF-EXTINGUISHING RIGID CONDUIT diam32/24,3
500N40 SELF-EXTINGUISHING RIGID CONDUIT diam40/32,3
   
500UV12 UV FLEXIBLE PVC CONDUIT diam12
500UV16 UV FLEXIBLE PVC CONDUIT D16
500UV20 UV FLEXIBLE PVC CONDUIT diam20
500UV25 UV FLEXIBLE PVC CONDUIT D25
500UV32 UV FLEXIBLE PVC CONDUIT D32
   
   
Catalogue  NYLON CABLE DROW TAPE
number  
500305 NYLON CABLE DRAW TAPE diam3/5m
500315 NYLON CABLE DRAW TAPE diam3/15m
   
   
Catalogue  PVC insulated steel spirals
number  
500P11 PVC INSULATED STEEL SPIRAL diam11
500P14 PVC INSULATED STEEL SPIRAL diam14
500P16 PVC INSULATED STEEL SPIRAL diam16
500P18 PVC INSULATED STEEL SPIRAL diam18
500P26 PVC INSULATED STEEL SPIRAL diam26
500P37 PVC INSULATED STEEL SPIRAL diam37
   
   
Catalogue  PVC SELF-EXTIGUISHING RIGID INSULATING CONDUIT EC IP40
number  
50016 PVC CONDUIT EC ɸ16- 3M  
50020 PVC CONDUIT EC ɸ20- 3M  
50025 PVC CONDUIT EC ɸ25- 3M  
50032 PVC CONDUIT EC ɸ32- 3M  
50040 PVC CONDUIT EC ɸ40- 3M  
   
   
Catalogue  Accessories for PVC self-extiguishing rigid insulating conduits and flexible spiral conduits, IP 65 EC
number  
500FB16 PVC BEND FLEXIBLE EC ɸ16 IP65
500FB20 PVC BEND FLEXIBLE EC ɸ20 IP65
500FB25 PVC BEND FLEXIBLE EC ɸ25 IP65
500FB32 PVC BEND FLEXIBLE EC ɸ32 IP65
   
500BB16 PVC BEND 90° EC ɸ16 IP65
500BB20 PVC BEND 90° EC ɸ20 IP65
500BB25 PVC BEND 90° EC ɸ25 IP65
500BB32 PVC BEND 90° EC ɸ32 IP65
500BB40 PVC BEND 90° EC ɸ40 IP65
   
500CM16  CONDUIT-CONDUIT PVC JOINT ɸ16 IP65
500CM20 CONDUIT-CONDUIT  PVC JOINT ɸ20 IP65
500CM25 CONDUIT-CONDUIT  PVC JOINT ɸ25 IP65
500CM32 CONDUIT-CONDUIT PVC JOINT ɸ32 IP65
500CM40 CONDUIT-CONDUIT  PVC JOINT ɸ40 IP65
   
500CB16  CONDUIT-BOX PVC JOINT ɸ16 IP65
500CB20 CONDUIT-BOX PVC JOINT ɸ20 IP65
500CB25 CONDUIT-BOX PVC JOINT ɸ25 IP65
500CB32 CONDUIT-BOX PVC JOINT ɸ32 IP65
500CB40 CONDUIT-BOX PVC JOINT ɸ40 IP65
   
   
Catalogue  Accessories for PVC self-extiguishing rigid insulating conduits and flexible spiral conduits, IP 65 EC
number  
500DD16 PVC RIGID CONDUIT diam16- FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT JOINT diam12, IP65
500DD20 PVC RIGID CONDUIT diam20- FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT JOINT diam16, IP65
500DD25 PVC RIGID CONDUIT diam25- FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT JOINT diam20, IP65
500DD32 PVC RIGID CONDUIT diam32- FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT JOINT diam25, IP65
500DD40 PVC RIGID CONDUIT diam40- FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT JOINT diam32, IP65
   
   
Catalogue  Accessories for PVC self-extiguishing rigid insulating conduits and flexible spiral conduits, IP 40 EC
number  
500FK16 PVC BEND FLEXIBLE EC ɸ16 IP44
500FK20 PVC BEND FLEXIBLE EC ɸ20 IP44
500FK25 PVC BEND FLEXIBLE EC ɸ25 IP44
500FK32 PVC BEND FLEXIBLE EC ɸ32 IP44
   
500BK16 PVC BEND LONG 90° EC ɸ16 IP40
500BK20 PVC BEND 90° EC ɸ20 IP40
500BK25 PVC BEND 90° EC ɸ25 IP40
500BK32 PVC BEND 90° EC ɸ32 IP40
500BK40 PVC BEND 90° EC ɸ40 IP40
   
500SK16 PVC BEND SMALL 90° EC ɸ16 IP40
500SK20 PVC BEND SMALL 90° EC ɸ20 IP40
500SK25 PVC BEND SMALL 90° EC ɸ25 IP40
500SK32 PVC BEND SMALL 90° EC ɸ32 IP40
   
500T16 PVC T-JOINT EC ɸ16 IP40
500T20 PVC T-JOINT EC ɸ20 IP40
500T25 PVC T-JOINT EC ɸ25 IP40
500T32 PVC T-JOINT EC ɸ32 IP40
   
500C16 PVC COUPLING EC ɸ16 
500C20 PVC COUPLING EC ɸ20 
500C25 PVC COUPLING EC ɸ25 
500C32 PVC COUPLING EC ɸ32 
500C40 PVC COUPLING EC ɸ40 
   
500CC16 PVC CONDUIT CLIPS EC ɸ16 x 100 pcs.
500CC20 PVC CONDUIT CLIPS EC ɸ20  x 100 pcs.
500CC25 PVC CONDUIT CLIPS EC ɸ25  x 100 pcs.
500CC32 PVC CONDUIT CLIPS EC ɸ32  x 100 pcs.
500CC40 PVC CONDUIT CLIPS EC ɸ40  x 50 pcs.
   
500CS16 PVC CONDUIT CLIPS WITH PLUG AND STEEL SCREW EC ɸ16  x 100 pcs.
500CS20 PVC CONDUIT CLIPS WITH PLUG AND STEEL SCREW EC ɸ20  x 100 pcs.
500CS25 PVC CONDUIT CLIPS WITH PLUG AND STEEL SCREW EC ɸ25  x 100 pcs.
500CS32 PVC CONDUIT CLIPS WITH PLUG AND STEEL SCREW EC ɸ32  x 50 pcs.
   
500CO16 PVC COLLAR CONDUIT CLIPS EC ɸ16 x 100 pcs.
500CO20 PVC COLLAR CONDUIT CLIPS EC ɸ20 x 100 pcs.
500CO25 PVC COLLAR CONDUIT CLIPS EC ɸ25 x 100 pcs.
500CO32 PVC COLLAR CONDUIT CLIPS EC ɸ32 x 50 pcs.
   
500BC PVC MODULAR FIXING GUIDE FOR CLIPS EC
   
   
Catalogue  CABLE SUPPORT SYSTEMS CT1
number  
   
56050825U CT1 UT CABLE TRAY H:40 W:50 T:0,8mm L:2500mm
56100825U CT1 UT CABLE TRAY H:40 W:100 T:0,8mm L:2500mm
56150825U CT1 UT CABLE TRAY H:40 W:150 T:0,8mm L:2500mm
56200825U CT1 UT CABLE TRAY H:40 W:200 T:0,8mm L:2500mm
56300825U CT1 UT CABLE TRAY H:40 W:300 T:0,8mm L:2500mm
56400825U CT1 UT CABLE TRAY H:40 W:400 T:0,8mm L:2500mm
56100826U CT1 UT CABLE TRAY H:60 W:100 T:0,8mm L:2500mm
56200826U CT1 UT CABLE TRAY H:60 W:200 T:0,8mm L:2500mm
56300826U CT1 UT CABLE TRAY H:60 W:300 T:0,8mm L:2500mm
   
56050825C CT1 CABLE TRAY COVER H:10 W:50 T:0,8mm L:2500mm
56100825C CT1 CABLE TRAY COVER H:10 W:100 T:0,8mm L:2500mm
56150825C CT1 CABLE TRAY COVER H:10 W:150 T:0,8mm L:2500mm
56200825C CT1 CABLE TRAY COVER H:10 W:200 T:0,8mm L:2500mm
56300825C CT1 CABLE TRAY COVER H:10 W:300 T:0,8mm L:2500mm
   
   
Catalogue  CABLE SUPPORT SYSTEMS CT1
number  
   
56250C CT1 COUPLER H:40 L:250 mm
   
56100HSW CT1 U-HANGING SUPPORT 100
56150HSW CT1 U-HANGING SUPPORT 150
56200HSW CT1 U-HANGING SUPPORT 200
56300HSW CT1 U-HANGING SUPPORT 300
56400HSW CT1 U-HANGING SUPPORT 400
   
56100HOL CT1 HOLDER 100
56150HOL CT1 HOLDER 150
56200HOL CT1 HOLDER 200
56300HOL CT1 HOLDER 300
   
56082 CT1 THREADED HANGING ROD M:8 L:2000 mm
56102 CT1 THREADED HANGING ROD M:10 L:2000 mm
   
   
Catalogue  CONSOLE BOXES
number  
19273 CONSOLE BOX FOR HOLLOW-WALL D.65
   
1927302 CONSOLE BOX 
   
1927301 CONSOLE BOX FOR CONNECTION
   
   
Catalogue  JUNCTION BOXES
number  
   
1927402 DISTR.BOX 80X80X50 M
1927401 DISTR.BOX 100X100X50 M
   
1927405 DISTR.BOX FOR HOLLOW-WALL 80X80X45
1927404 DISTR.BOX FOR HOLLOW-WALL 100X100X45
   
   
Catalogue  JUNCTION BOXES
number  
1927403 DISTR.BOX FOR HOLLOW-WALL D.65
1927407 DISTR.BOX FOR HOLLOW-WALL D.70
1927409 DISTR.BOX FOR HOLLOW-WALL D.80
   
1927406 DISTR.BOX D.70 
1927408 DISTR.BOX D.80 
   
   
Catalogue  WATERPROOF JUNCTION BOXES, MADE OF ABS MATERIAL
number  
8070 WB50/50
8071 WB80/50
8072 WB85/85/50
   
   
Catalogue  Waterproof junction boxes IP65
number  
8001 DISTRIBUTION BOX WBG 100/100/70 IP65
8002 DISTRIBUTION BOX WBG 150/110/70 IP65
8003 DISTRIBUTION BOX WBG 150/150/70 IP65
8004 DISTRIBUTION BOX WBG 200/100/70IP65
8005 DISTRIBUTION BOX WBG 200/155/80 IP65
8006 DISTRIBUTION BOX WBG 200/200/80 IP65
8007 DISTRIBUTION BOX WBG 255/200/80 IP65
8008 DISTRIBUTION BOX WBG 300/250/120 IP65
8009 DISTRIBUTION BOX WBG 400/350/120 IP65
   
   
Catalogue  Waterproof junction boxes IP66 with transparent cover 
number  
8010 DISTRIBUTION BOX WBT 65/95/55 IP66-TRANSP.
8011 DISTRIBUTION BOX WBT 100/100/50  IP66-TRANSP.
8012 DISTRIBUTION BOX WBT WBT 80/110/70 IP66-TRANSP.
8013 DISTRIBUTION BOX WBT 80/130/85 IP66-TRANSP.
8014 DISTRIBUTION BOX WBT 80/180/70 IP66-TRANSP.
8015 DISTRIBUTION BOX WBT 80/250/85 IP66-TRANSP.
8016 DISTRIBUTION BOX WBT 125/125/75 IP66-TRANSP.
8022 DISTRIBUTION BOX WBT 125/125/100 IP66-TRANSP.
8017 DISTRIBUTION BOX WBT 125/175/100 IP66-TRANSP.
8018 DISTRIBUTION BOX WBT 150/200/100 IP66-TRANSP.
8019 DISTRIBUTION BOX WBT 150/250/130 IP66-TRANSP.
8020 DISTRIBUTION BOX WBT 200/200/130 IP66-TRANSP.
8021 DISTRIBUTION BOX WBT 280/190/130 IP66-TRANSP.
   
   
   
   
Catalogue  Supply busbar
number  
14163 SUPPLY BUSBAR 1P 63A
14190 SUPPLY BUSBAR 1P 100A
14263 SUPPLY BUSBAR 2P 63A
14363 SUPPLY BUSBAR 3P 63A
14390 SUPPLY BUSBAR 3P 100A
14463 SUPPLY BUSBAR DP1N 63A 
14190T SUPPLY BUSBAR C100 1P
14290T SUPPLY BUSBAR C100 2P
14390T SUPPLY BUSBAR C100 3P
14163U SUPPLY BUSBAR U 1P 63
14263U SUPPLY BUSBAR U 2P 63
14363U SUPPLY BUSBAR U 3P 63
14463U SUPPLY BUSBAR U 4P 63
   
   
Catalogue  DIN RAIL
number  
14001 DIN RAIL 1m; thickness-1mm; diam.of openings – 6mm
   
   
Catalogue  ZERO RAILS
number  
14002 BRASS ZERO RAIL 1m
14012 ZERO INSULATED RAIL 250mm
   
   
Catalogue  ZERO RAILS
number  
14204 SP 029-4
14206 SP 029-6
14208 SP 029-8
14210 SP 029-10
14212 SP 029-12
14304 SP 031-4
14306 SP 031-6
14308 SP 031-8
14310 SP 031-10
14312 SP 031-12
   
   
Catalogue   
number  
31025 INSULATED MOUNTING TERMINAL TB 25
   
   
Catalogue  Cable glands PG type
number  
500070 CABLE GLAND PG 7
500090 CABLE GLAND PG 9
500110 CABLE GLAND PG 11
500135 CABLE GLAND PG 13.5
500160 CABLE GLAND PG 16
500190 CABLE GLAND PG 19
500210 CABLE GLAND PG 21
500250 CABLE GLAND PG 25
500290 CABLE GLAND PG 29
500360 CABLE GLAND PG 36
500420 CABLE GLAND PG 42
500480 CABLE GLAND PG 48
500998 CABLE GLAND M18
   
   
Catalogue  SUPPORT INSULATOR FOR LOW VOLTAGE
number  
31725 SM 25, 6kV
31730 SM 30, 8kV
31735 SM 35, 10kV
31740 SM 40, 12kV
31751 SM 51, 15kV
31776 SM 76, 25kV
   
   
Catalogue  Cable fixing clips (SETS - 100 PCS)
number  
500004 CABLE CLIPS SIZE 4
500005 CABLE CLIPS SIZE 5
500006 CABLE CLIPS SIZE 6
500007 CABLE CLIPS SIZE 7 
500008 CABLE CLIPS SIZE 8
500009 CABLE CLIPS SIZE 9 
500010 CABLE CLIPS SIZE 10
500012 CABLE CLIPS SIZE 12
500014 CABLE CLIPS SIZE 14
500016 CABLE CLIPS SIZE 16
   
   
Catalogue  Cable tie mounts-adhesive (SET - 100 PCS)
number  
   
500041 MT-25 CABLE TIE MOUNTS, ADHESIVE-WHITE
500042 MT-25 CABLE TIE MOUNTS, ADHESIVE-BLACK
500043 MT-30 CABLE TIE MOUNTS, ADHESIVE-WHITE
500039 MT-30 CABLE TIE MOUNTS, ADHESIVE-BLACK
   
   
Catalogue  INSULATING PVC TYPE
number  
51001 0.15mm/19mm/20YARDS-18.28m.-BLACK
51002 0.15mm/19mm/20YARDS-18.28m.-RED
51004 0.15mm/19mm/20YARDS-18.28m.-YELLOW/GREEN
51005 0.15mm/19mm/20YARDS-18.28m.-WHITE
51006 0.15mm/19mm/20YARDS-18.28m.-BLUE
   
   
Catalogue  Cable tags – sets
number  
318000 EC-0-0 1.5-3.2
318001 EC-0-1 1.5-3.2
318002 EC-0-2 1.5-3.2
318003 EC-0-3 1.5-3.2
318004 EC-0-4 1.5-3.2
318005 EC-0-5 1.5-3.2
318006 EC-0-6 1.5-3.2
318007 EC-0-7 1.5-3.2
318008 EC-0-8 1.5-3.2
318009 EC-0-9 1.5-3.2
31800A-MIN EC-0-a 1.5-3.2
31800B-MIN EC-0-b 1.5-3.2
31800R EC-0-R 1.5-3.2
31800S EC-0-S 1.5-3.2
31800T EC-0-T 1.5-3.2
31800N EC-0-N 1.5-3.2
31800P EC-0-P 1.5-3.2
31800E EC-0-E 1.5-3.2
31800A EC-0-A 1.5-3.2
31800B EC-0-B 1.5-3.2
31800C EC-0-C 1.5-3.2
31800Q EC-0-Q 1.5-3.2
318010 EC-1-0 2.6-4.2
318011 EC-1-1 2.6-4.2
318012 EC-1-2 2.6-4.2
318013 EC-1-3 2.6-4.2
318014 EC-1-4 2.6-4.2
318015 EC-1-5 2.6-4.2
318016 EC-1-6 2.6-4.2
318017 EC-1-7 2.6-4.2
318018 EC-1-8 2.6-4.2
318019 EC-1-9 2.6-4.2
31801A-MIN EC-1-a 2.6-4.2
31801B-MIN EC-1-b 2.6-4.2
31801R EC-1-R 2.6-4.2
31801S EC-1-S 2.6-4.2
31801T EC-1-T 2.6-4.2
31801N EC-1-N 2.6-4.2
31801P EC-1-P 2.6-4.2
31801E EC-1-E 2.6-4.2
31801A EC-1-A 2.6-4.2
31801B EC-1-B 2.6-4.2
31801C EC-1-C 2.6-4.2
31801Q EC-1-Q 2.6-4.2
318020 EC-2-0 3.6-5.2
318021 EC-2-1 3.6-5.2
318022 EC-2-2 3.6-5.2
318023 EC-2-3 3.6-5.2
318024 EC-2-4 3.6-5.2
318025 EC-2-5 3.6-5.2
318026 EC-2-6 3.6-5.2
318027 EC-2-7 3.6-5.2
318028 EC-2-8 3.6-5.2
318029 EC-2-9 3.6-5.2
31802A-MIN EC-2-a 3.6-5.2
31802B-MIN EC-2-b 3.6-5.2
31802R EC-2-R 3.6-5.2
31802S EC-2-S 3.6-5.2
31802T EC-2-T 3.6-5.2
31802N EC-2-N 3.6-5.2
31802P EC-2-P 3.6-5.2
31802E EC-2-E 3.6-5.2
31802A EC-2-A 3.6-5.2
31802B EC-2-B 3.6-5.2
31802C EC-2-C 3.6-5.2
31802Q EC-2-Q 3.6-5.2
318030 EC-3-0 5.0-7.2
318031 EC-3-1 5.0-7.2
318032 EC-3-2 5.0-7.2
318033 EC-3-3 5.0-7.2
318034 EC-3-4 5.0-7.2
318035 EC-3-5 5.0-7.2
318036 EC-3-6 5.0-7.2
318037 EC-3-7 5.0-7.2
318038 EC-3-8 5.0-7.2
318039 EC-3-9 5.0-7.2
31803A-MIN EC-3-a 5.0-7.2
31803B-MIN EC-3-b 5.0-7.2
31803R EC-3-R 5.0-7.2
31803S EC-3-S 5.0-7.2
31803T EC-3-T 5.0-7.2
31803N EC-3-N 5.0-7.2
31803P EC-3-P 5.0-7.2
31803E EC-3-E 5.0-7.2
31803A EC-3-A 5.0-7.2
31803B EC-3-B 5.0-7.2
31803C EC-3-C 5.0-7.2
31803Q EC-3-Q 5.0-7.2
   
   
Catalogue   
number*  
301001 1/0,5
301115 1,5/0,75
301002 2/1
301003 3/1,5
301004 4/2,0
301005 5/2,5
301006 6/3,0
301007 7/3,5
301008 8/4,0
301009 9/4,5
301010 10/5,0
301011 11/5,5
301012 12/6,0
301013 13/6,5
301014 14/7,0
301015 15/7,5
301016 16/8,0
301018 18/9,0
301020 20/10
301022 22/11
301025 25/12,5
301028 28/14
301030 30/15
301035 35/17,5
301040 40/20
301050 50/25
301060 60/30
301070 70/35
301080 80/40
301090 90/45
301100 100/50
301120 120/60
301150 150/75
   
   
Catalogue  FIXED TERMINAL BLOCKS
number  
   
31033 LTU2UK 3N GREY
31032 LTU2UK 3N RED
31031 LTU2UK 3N BLACK
31035 LTU2UK 3N BLUE
31053 LTU2UK 5N GREY
31052 LTU2UK 5N RED
31051 LTU2UK 5N BLACK
31055 LTU2UK 5N BLUE
31063 LTU2UK 6N GREY
31062 LTU2UK 6N RED
31061 LTU2UK 6N BLACK
31065 LTU2UK 6N BLUE
31103 LTU2UK 10N GREY
31102 LTU2UK 10N RED
31101 LTU2UK 10N BLACK
31105 LTU2UK 10N BLUE
31163 LTU2UIK 16N GREY
31353 LTU2UIK 35N GREY
   
31054 5JD YELLOW/GREEN
31064 6JD YELLOW/GREEN
31104 10JD YELLOW/GREEN
31164 16JD YELLOW/GREEN
31354 35JD YELLOW/GREEN
   
   
Catalogue  ACCESSORIES FOR FIXED TERMINAL BLOCKS
number  
31906 ZB6 ( 20 PCS. IN STRIP )
31908 ZB8 ( 10 PCS. IN STRIP )
   
31901 END COVER EC
   
   
Catalogue  ACCESSORIES FOR FIXED TERMINAL BLOCKS
number  
31902 UNIVERSAL FIXING PIECES E/UK
   
   
Catalogue  Terminal blocks TBH type
number  
31003 TBH 3A SEMITRANSPARENT, WIRE SECTION UP TO 1,5
31006 TBH 6A SEMITRANSPARENT, WIRE SECTION UP TO 4
31010 TBH 10A SEMITRANSPARENT, WIRE SECTION UP TO 6
31015 TBH 15A WHITE, WIRE SECTION UP TO 6
31020 TBH 20A WHITE, WIRE SECTION UP TO 10
   
   
Catalogue  Cable tie bases fixed with screws (SET - 100 PCS)
number  
500048 CTH-2C CABLE TIE HOLDER-WHITE
500038 CTH-2C CABLE TIE HOLDER-BLACK
   
   
Catalogue  Cable tie holder  (SET - 100 PCS)
number  
500044 MT-6 CABLE TIE HOLDER -WHITE
500045 MT-6 CABLE TIE HOLDER -BLACK
500046 MT-8 CABLE TIE HOLDER -WHITE
500047 MT-8 CABLE TIE HOLDER-BLACK 
   
   
Catalogue  CABLE TIES (SET 100 PCS)
number  
500100 CABLE TIE SIZE 100/2.5 WHITE
500152 CABLE TIE SIZE 150/2.5 WHITE
500162 CABLE TIE SIZE 160/2.5 WHITE
500202 CABLE TIE SIZE 200/2.5 WHITE
500253 CABLE TIE SIZE 250/3.5 WHITE
500283 CABLE TIE SIZE 280/3.5 WHITE
500303 CABLE TIE SIZE 300/3.5 WHITE
500304 CABLE TIE SIZE 300/4.8 WHITE
500373 CABLE TIE SIZE 370/3.5 WHITE
500384 CABLE TIE SIZE 380/4.8 WHITE
500454 CABLE TIE SIZE 450/4.8 WHITE
500507 CABLE TIE SIZE 500/7.9 WHITE   
500151 CABLE TIE SIZE 150/2.5 BLACK
500161 CABLE TIE SIZE 160/2.5 BLACK
500251 CABLE TIE SIZE 250/3.5 BLACK
500281 CABLE TIE SIZE 280/3.5 BLACK
500301 CABLE TIE SIZE 300/3.5 BLACK
500501 CABLE TIE SIZE 500/7.9 BLACK    
   
   
   
   
Catalogue  MANUAL DIGITAL MULTIMETERS
number  
5195510 EM5510 MULTIMETER
   
519420 EM420C MULTIMETER
   
5193055 EM3055 MULTIMETER
   
5193058 EM3058 MULTIMETER
   
519031 EM31 MULTIMETER
   
5193215 EM3215 MULTIMETER PEN TYPE
   
519202 EM202 MULTIMETER CLAMP TYPE
   
519204 EM204 MULTIMETER CLAMP TYPE
   
519266 EM266 MULTIMETER CLAMP TYPE
   
519520 EM520A INFRARED TEMPERATURE METER
   
519530 TS530 MULTIFUNCTIONAL DETECTOR 4 IN 1
   
51906A ETK06A INDUSTRIAL REPAIR KIT
   
   
Catalogue  MANUAL DIGITAL MULTIMETERS
number  
519203 DN-8203 VOLTAGE TESTER
   
519GK7 GK7 PHASE METER
   
   
Catalogue  HYDRAULIC CRIMPING TOOLS
number  
59300 CRIMPING PLIERS HT-300
   
59302 CRIMPING PLIERS KYQ-300B
   
59301 CRIMPING PLIERS YQK-300
   
59303 CRIMPING PLIERS YQK-50
   
54000 HYDRAULIC PRESS WK-8, SET
54002 TOOL HEADS SET FOR SYK-15 & WK-8
   
54001 HYDRAULIC PRESS SYK-15, SET
54002 TOOL HEADS SET FOR SYK-15 & WK-8
   
59310 COMBINED SCISSORS HS-2103
   
59311 COMBINED SCISSORS HS-2603
   
59308 CRIMPING PLIERS HD-005
   
59307 CRIMPING PLIERS G-301H
   
59309 CRIMPING PLIERS SN-003
   
59312 CRIMPING PLIERS HY200R
   
   
Catalogue  MECHANICAL CUTTING TOOLS
number  
59305 CABLE CUTTER CC-325
   
59304 CABLE CUTTER CC-400
   
59306 CABLE CUTTER HS-250
   
   
Catalogue  VDE TOOLS 1000V
number  
599100180 VDE Combination Pliers 180mm
   
599300180 VDE Long Nose Pliers 180mm
   
599200160 VDE Side Cutting Pliers 160mm
599200180 VDE Side Cutting Pliers 180mm
   
599600180 VDE Cable Cutting Pliers 180mm
   
599030100 VDE Screwdriver, Slotted 3x100mm
599040100 VDE Screwdriver, Slotted 4x100mm
599055125 VDE Screwdriver, Slotted 5,5x125mm
   
599000060 VDE Screwdriver, PH0x60mm
599001080 VDE Screwdriver, PH1x80mm
599020100 VDE Screwdriver, PH2x100mm
   
   
   
   
Catalogue  FUNCTIONAL PART “CITY” SERIES
number  
190011 CITY ONE BUTTON ONE WAY SWITCH WHITE METALLIC
190012 CITY ONE BUTTON ONE WAY SWITCH CHAMPAGNE METALLIC
   
190021 CITY ONE BUTTON TWO WAY SWITCH WHITE METALLIC
190022 CITY ONE BUTTON TWO WAY SWITCH CHAMPAGNE METALLIC
   
190041 CITY TWO BUTTONS ONE WAY SWITCH WHITE METALLIC
190042 CITY TWO BUTTONS ONE WAY SWITCH CHAMPAGNE METALLIC
   
190051 CITY TWO BUTTONS TWO WAY SWITCH WHITE METALLIC
190052 CITY TWO BUTTONS TWO WAY SWITCH CHAMPAGNE METALLIC
   
190191 CITY DIMMER LED(3-300W) WHITE METALLIC
190192 CITY DIMMER LED(3-300W) CHAMPAGNE METALLIC
   
190181 CITY DOOR BELL SWITCH WHITE METALLIC
190182 CITY DOOR BELL SWITCH CHAMPAGNE METALLIC
   
190211 CITY GERMAN TYPE SOCKET WHITE METALLIC
190212 CITY GERMAN TYPE SOCKET CHAMPAGNE METALLIC
   
190211C CITY GERMAN TYPE SOCKET WHITE WATERPROOF METALLIC
   
190371 CITY GERMAN TYPE SOCKET (DOUBLE) WHITE METALLIC
190372 CITY GERMAN TYPE SOCKET (DOUBLE) CHAMPAGNE METALLIC
   
190261 CITY PHONE SOCKET WHITE METALLIC
190262 CITY PHONE SOCKET CHAMPAGNE METALLIC
   
190731 CITY PHONE SOCKET + COMPUTER SOCKET WHITE METALLIC
190732 CITY PHONE SOCKET + COMPUTER SOCKET CHAMPAGNE METALLIC
   
190281 CITY COMPUTER SOCKET WHITE METALLIC
190282 CITY COMPUTER SOCKET CHAMPAGNE METALLIC
   
190711 CITY COMPUTER SOCKET (DOUBLE) WHITE METALLIC
190712 CITY COMPUTER SOCKET (DOUBLE) CHAMPAGNE METALLIC
   
190251 CITY TV SOCKET WHITE METALLIC
190252 CITY TV SOCKET CHAMPAGNE METALLIC
   
   
Catalogue  COLOUR PANELS “CITY” SERIES
number  
190441 CITY  SINGLE PANEL - WHITE
190551 CITY  DOUBLE PANEL - WHITE
190661 CITY  TRIPLE PANEL - WHITE
190361 CITY  FOURFOLD PANEL - WHITE
190601 CITY  FIVEFOLD PANEL - WHITE
190442 CITY  SINGLE PANEL – CHAMPAGNE
190552 CITY  DOUBLE PANEL – CHAMPAGNE
190662 CITY  TRIPLE PANEL – CHAMPAGNE
190362 CITY  FOURFOLD PANEL – CHAMPAGNE
190602 CITY  FIVEFOLD PANEL – CHAMPAGNE
190443 CITY  SINGLE PANEL – ORANGE
190553 CITY  DOUBLE PANEL – ORANGE
190663 CITY  TRIPLE PANEL – ORANGE
190363 CITY  FOURFOLD PANEL – ORANGE
190603 CITY  FIVEFOLD PANEL – ORANGE
190444 CITY  SINGLE PANEL – YELLOW
190554 CITY  DOUBLE PANEL – YELLOW
190664 CITY  TRIPLE PANEL – YELLOW
190364 CITY  FOURFOLD PANEL – YELLOW
190604 CITY  FIVEFOLD PANEL – YELLOW
190445 CITY  SINGLE PANEL – GREEN
190555 CITY  DOUBLE PANEL – GREEN
190665 CITY  TRIPLE PANEL – GREEN
190365 CITY  FOURFOLD PANEL – GREEN
190605 CITY  FIVEFOLD PANEL – GREEN
190446 CITY  SINGLE PANEL – RED
190556 CITY  DOUBLE PANEL – RED
190666 CITY  TRIPLE PANEL – RED
190366 CITY  FOURFOLD PANEL – RED
190606 CITY  FIVEFOLD PANEL – RED
190447 CITY  SINGLE PANEL – BLUE
190557 CITY  DOUBLE PANEL – BLUE
190667 CITY  TRIPLE PANEL – BLUE
190367 CITY  FOURFOLD PANEL – BLUE
190607 CITY  FIVEFOLD PANEL – BLUE
190448 CITY  SINGLE PANEL – ORANGE METALLIC
190558 CITY  DOUBLE PANEL – ORANGE METALLIC
190668 CITY  TRIPLE PANEL – ORANGE METALLIC
190368 CITY  FOURFOLD PANEL – ORANGE METALLIC
190608 CITY  FIVEFOLD PANEL – ORANGE METALLIC
190449 CITY  SINGLE PANEL – BORDO METALLIC
190559 CITY  DOUBLE PANEL – BORDO METALLIC
190669 CITY  TRIPLE PANEL – BORDO METALLIC
190369 CITY  FOURFOLD PANEL – BORDO METALLIC
190609 CITY  FIVEFOLD PANEL – BORDO METALLIC
190450 CITY  SINGLE PANEL – GREY
190560 CITY  DOUBLE PANEL – GREY
190670 CITY  TRIPLE PANEL – GREY
190370 CITY  FOURFOLD PANEL – GREY
190610 CITY  FIVEFOLD PANEL – GREY
   
   
Catalogue  COLOUR PANELS “LECCE” SERIES
number  
26100 LECCE PANEL SINGLE WHITE
26200 LECCE PANEL DOUBLE WHITE
26300 LECCE PANEL TRIPLE WHITE
26600 LECCE SIXFOLD PANEL WHITE 
26101 LECCE PANEL SINGLE BLUE
26201 LECCE PANEL DOUBLE BLUE
26301 LECCE PANEL TRIPLE BLUE
26102 LECCE PANEL SINGLE SILVER GREY
26202 LECCE PANEL DOUBLE SILVER GREY
26302 LECCE PANEL TRIPLE SILVER GREY
26602 LECCE SIXFOLD PANEL SILVER GREY
26103 LECCE PANEL SINGLE GOLDEN
26203 LECCE PANEL DOUBLE GOLDEN
26303 LECCE PANEL TRIPLE GOLDEN
26104 LECCE PANEL SINGLE GRAPHITE MAT
26204 LECCE PANEL DOUBLE GRAPHITE MAT
26304 LECCE PANEL TRIPLE GRAPHITE MAT
26105 LECCE PANEL SINGLE GRAPHITE
26205 LECCE PANEL DOUBLE GRAPHITE
26305 LECCE PANEL TRIPLE GRAPHITE
26605 LECCE SIXFOLD PANEL GRAPHITE
26106 LECCE PANEL SINGLE CHAMPAGNE
26206 LECCE PANEL DOUBLE CHAMPAGNE
26306 LECCE PANEL TRIPLE CHAMPAGNE
26606 LECCE SIXFOLD PANEL CHAMPAGNE
26107 LECCE PANEL SINGLE GREEN
26207 LECCE PANEL DOUBLE GREEN
26307 LECCE PANEL TRIPLE GREEN
   
   
Catalogue  COLOUR PANELS “LECCE” SERIES
number  
26108 LECCE PANEL SINGLE ONIX
26208 LECCE PANEL DOUBLE ONIX
26308 LECCE PANEL TRIPLE ONIX
26109 LECCE PANEL SINGLE CHERRY-TREE
26209 LECCE PANEL DOUBLE CHERRY-TREE
26309 LECCE PANEL TRIPLE CHERRY-TREE
26110 LECCE PANEL SINGLE TABAC
26210 LECCE PANEL DOUBLE TABAC
26310 LECCE PANEL TRIPLE TABAC
   
   
Catalogue  FUNCTIONAL PART “LECCE” SERIES
number  
26001 LECCE 1 BUTTON 1 WAY SWITCH WHITE
26003 LECCE 1 BUTTON 2 WAY SWITCH WHITE
26004 LECCE 1 BUTTON CROSS WAY SWITCH WHITE
   
26002 LECCE 1 BUTTON 1 WAY SWITCH WITH LIGHT WHITE
   
26005 LECCE DOOR BELL SWITCH WHITE
   
   
Catalogue  FUNCTIONAL PART “LECCE” SERIES
number  
26006 LECCE CURTAIN SWITCH WHITE
   
26024 LECCE DOUBLE POLE SWITCH 45A WHITE
   
26055 LECCE 250W LED DIMMER SWITCH WHITE
   
26007 LECCE ITALIAN STANDART MULTI SOCKET WHITE
   
26008 LECCE GERMAN SOCKET WHITE
   
26009 LECCE UNIVERSAL SOCKET WHITE 13A
   
26010 LECCE TV SOCKET WHITE
   
   
Catalogue  FUNCTIONAL PART “LECCE” SERIES
number  
26011 LECCE SATELITTE SOCKET WHITE
   
26012 LECCE PHONE SOCKET WHITE
   
26013 LECCE COMPUTER LINE SOCKET RG45 WHITE  
   
26014 LECCE USB SOCKET DOUBLE WHITE  
   
26015 LECCE BELL WHITE 230V 2m
   
26016 LECCE SOUND DIMMER SWITCH WHITE
   
26017 LECCE DECORATIVE COVER WHITE
   
26023 LECCE DECORATIVE SWITCH 3m WHITE
   
   
Catalogue  FRAMES AND INSTALLATION BOXES "LECCE"
number  
26019 LECCE SINGLE/TRIPLE FRAME BLACK
   
   
26018 LECCE DOUBLE FRAME BLACK
   
26056 LECCE SIXFOLD FRAME BLACK
   
24205 LIFESTYLE LF TRIPLE CONSOLE BOX FOR HOLLOW WALL BLACK
26626 CONSOLE BOX FOR HOLLOW WALL 6m/2
   
24203 LIFESTYLE LF TRIPLE CONSOLE BOX BLACK
26616 CONSOLE BOX FOR PLASTER 6m/2
   
   
Catalogue  Outlet safety cap
number  
192215 OUTLET SAFETY CAP-WHITE
192214 OUTLET SAFETY CAP-BROWN
   
   
Catalogue  SWITCHES AND SOCKETS FOR SURFACE MOUNTING
number  
19221304 SOCKET WATERTIGHT – TRANSPARENT COVER
   
1922100311 DOUBLE SOCKET WATERTIGHT – TRANSPARENT COVER
   
1922100312 TRIPLE SOCKET WATERTIGHT – TRANSPARENT COVER
   
1922130101 SOCKET WATERTIGHT – WHITE COVER
   
1922100307 DOUBLE SOCKET WATERTIGHT – WHITE COVER
   
1922100309 TRIPLE SOCKET WATERTIGHT – WHITE COVER
   
1922130104 1 BUTTONS 1 WAY SWITCH WATERTIGHT
1922130106 1 BUTTON 2 WAY SWITCH WATERTIGHT
   
1922130105 2 BUTTONS 1 WAY SWITCH WATERTIGHT
   
1922130107 PUSH LIGHT BUTTON/DOOR BELL SWITCH
   
   
Catalogue  OTHERS
number  
19221305 ONE BUTTON TWO WAY SWITCH, WHITE IP20
19221306 PUSH LIGHT SWITCH, WHITE IP20
   
19221307 TWO BUTTONS ONE WAY SWITCH, WHITE IP20
   
19221308 SOCKET, WHITE IP20
   
   
Catalogue  MULTIPLUGS
number  
192216  MULTISOCKET DOUBLE M BLACK
192217  MULTISOCKET DOUBLE M WHITE
192218  MULTISOCKET TRIPLE M BLACK
192219  MULTISOCKET TRIPLE M WHITE
   
   
Catalogue  Adapters
number  
192213 ADAPTOR DOUBLE WHITE
192212 ADAPTOR DOUBLE GRAPHITE
192211 ADAPTOR DOUBLE WITH KEY WHITE
192210 ADAPTOR DOUBLE WHITH KEY GRAPHITE
192209 ADAPTOR TRIPLE WHITE
192208 ADAPTOR TRIPLE GRAPHITE
192207 ADAPTOR TRIPLE WHITH KEY WHITE
192206 ADAPTOR TRIPLE WITH KEY GRAPHITE
   
   
Catalogue  ACCESSORIES 
number  
192220  RUBBER- COATED SOCKET
   
192221  RUBBER- COATED PLUG
   
   
Catalogue  ACCESSORIES 
number  
192113  PLUG 16A WITH PVC  MUFF B/W
   
19211102  PLUG 1P 16A BAKELITE WHITE
   
19211101  PLUG 1P 16A BAKELITE BLACK
   
   
   
   
   
Catalogue  LED High bay fixtures, 230VAC, IP20
number  
98MINICOL-R MINICOLOR-R 30W 230V 5000K-5500K RED 
98MINICOL-G MINICOLOR-G 30W 230V 5000K-5500K GREEN 
98MINICOL-B MINICOLOR-B 30W 230V 5000K-5500K BLUE 
98MINICOL-BL MINICOLOR-BL 30W 230V 5000K-5500K BLACK 
98MINICOL-WT MINICOLOR-WH 30W 230V 5000K-5500K WHITE 
98MINICOL-GR MINICOLOR-GR 30W 230V 5000K-5500K GREY
   
   
Catalogue  LED High bay fixtures, 230VAC, SMD, IP64 
number  
98SENA50120 SENA50 50W 230V 5000K-5500K WITH 120° REFLECTOR
98SENA100120SMD LED HIGHBAY SENA100W SMD 230V WITH 120° REFLECTOR
   
98ELBA150120SMD LED HIGHBAY ELBA150W SMD 230V WITH 120° REFLECTOR
   
98ETNA200120SMD LED HIGHBAY ETNA100W SMD 230V WITH 120° REFLECTOR
   
   
Catalogue  LED High bay fixtures, 230VAC, SMD 3030, IP64
number  
98CLOUD100SMD LED HIGH BAY CLOUD 100W SMD3030
98CLOUD150SMD LED HIGH BAY CLOUD 150W SMD3030
98CLOUD200SMD LED HIGH BAY CLOUD 200W SMD3030
   
   
Catalogue  LED High bay fixtures, 230VAC, IP64
number  
98ELECTRA3090 ELECTRA30 BELL 30W WITH 90° REFLECTOR
98ELECTRA5090 ELECTRA50 BELL 50W WITH 90° REFLECTOR
   
   
Catalogue  HIGH BAY FIXTURES SET WITH LED LAMP, 230VAC, IP64
number  
98AL1430 ALHENA 14'' 30W
98AL1440 ALHENA 14'' 40W
98AL1450 ALHENA 14'' 50W
   
98AL1630 ALHENA 16'' 30W
98AL1640 ALHENA 16'' 40W
98AL1650 ALHENA 16'' 50W
   
   
Catalogue  LED Road fixtures, 230VAC, IP65
number  
98STREET50 STREET50 50W 230V 5000K/5500K 
   
98STREET100 STREET100 100W 230V 5000K/5500K 
   
98STREET150 STREET150 150W 230V 5000K/5500K 
98STREET180 STREET180 180W 230V 5000K/5500K 
   
98AVENUE50 AVENUE50 50W 230V 5000K/5500K 
   
98AVENUE100 AVENUE100 100W 230V 5000K/5500K 
   
98AT8024 STREETII24 LED ROAD FIXTURE 24W 4000K IP65
98AT8040 STREETII40 LED ROAD FIXTURE 40W 4000K IP65
98AT8080 STREETII80LED ROAD FIXTURE  80W 4000K IP65
98AT80120 STREETII120 LED ROAD FIXTURE 120W 4000K IP65
   
   
Catalogue  LED Road fixtures, 230VAC, IP65
number  
98SOFIA30 SOFIA30
98SOFIA50 SOFIA50
   
98SOFIA80 SOFIA80
   
Catalogue  ROAD POLE JOINT
number  
98POLE45 STREET POLE JOINT Diam.45mm
98POLE60 STREET POLE JOINT Diam.60mm
   
   
Catalogue  LED FLOODLIGHTS, 230VAC, IP65
number  
98AT8006GR RING MINI LED FLOODLIGHT 6W 4000K IP65 GREY
98AT8006BL RING MINI LED FLOODLIGHT 6W 4000K IP65 BLACK
98AT8012GR RING MINI LED FLOODLIGHT 12W 4000K IP65 GREY
98AT8012BL RING MINI LED FLOODLIGHT 12W 4000K IP65 BLACK
98AT8020GR RING MINI LED FLOODLIGHT 20W 4000K IP65 GREY
98AT8020BL RING MINI LED FLOODLIGHT 20W 4000K IP65 BLACK
   
98HELIS30 HELIS30 FLOODLIGHT 30W 5000K-5500K REFLECTOR BEAM ANGLE - 140°
98HELIS50 HELIS50 FLOODLIGHT 50W 5000K-5500K REFLECTOR BEAM ANGLE - 140°
   
98HELIS100 HELIS100 FLOODLIGHT 100W 5000K-5500K REFLECTOR BEAM ANGLE - 140°
   
98SIRIUS15080 SIRIUS150 FLOODLIGHT 150W 5000K-5500K REFLECTOR BEAM ANGLE -80
98SIRIUS150 SIRIUS150 FLOODLIGHT 150W 5000K-5500K REFLECTOR BEAM ANGLE - 120°
   
98SIRIUS200 SIRIUS200 FLOODLIGHT 200W 5000K-5500K REFLECTOR BEAM ANGLE - 120°
98SIRIUS240 SIRIUS240 FLOODLIGHT 240W 5000K-5500K REFLECTOR BEAM ANGLE - 120°
   
   
Catalogue  LED FLOODLIGHTS VEGA, 230VAC, IP65
number  
989007LED Floodlight VEGA with LED bulb J78 5,5W, white
989010LED Floodlight VEGA with LED bulb J118 7,5W, white
989009LED Floodlight VEGA with LED bulb J78 5,5W, grey
989012LED Floodlight VEGA with LED bulb J118 7,5W, grey
989008LED Floodlight VEGA with LED bulb J78 5,5W, black
989011LED Floodlight VEGA with LED bulb J118 7,5W, black
   
   
Catalogue  LED FLOODLIGHTS VEGA, 230VAC, IP65
number  
98VEGA10 VEGA10 FLOODLIGHT 10W 5000K-5500K
98VEGA10WW VEGA10 FLOODLIGHT 10W 2700K-3200K
98VEGA20 VEGA20 FLOODLIGHT 20W 5000K-5500K
98VEGA20WW VEGA20 FLOODLIGHT 20W 2700K-3200K
98VEGA30 VEGA30 FLOODLIGHT 30W 5000K-5500K
98VEGA30WW VEGA30 FLOODLIGHT 30W 2700K-3200K
98VEGA50 VEGA50 FLOODLIGHT 50W 5000K-5500K
98VEGA50WW VEGA50 FLOODLIGHT 50W 2700K-3200K
   
98VEGA80 VEGA80 FLOODLIGHT 80W 5000K-5500K
98VEGA100 VEGA100 FLOODLIGHT 100W 5000K-5500K
   
98VEGA100BL VEGA100 FLOODLIGHT 100W 5000K-5500K BLACK
   
   
Catalogue  LED FLOODLIGHTS VEGA WITH SENSOR, 230VAC, IP65
number  
989017LED Floodlight with sensor VEGA with LED bulb J78 5,5W, white
989019LED Floodlight with sensor VEGA with LED bulb J118 7,5W, white
989018LED Floodlight with sensor VEGA with LED bulb J78 5,5W, black
989020LED Floodlight with sensor VEGA with LED bulb J118 7,5W, black
   
   
Catalogue  LED FLOODLIGHTS VEGA WITH SENSOR, 230VAC, IP65
number  
98VEGA10SEN VEGA10S LED FLOODLIGHT WITH SENSOR FOR MOVEMENT 10W WHITE
98VEGA20SEN VEGA20S LED FLOODLIGHT WITH SENSOR FOR MOVEMENT 20W WHITE
98VEGA30SEN VEGA30S LED FLOODLIGHT WITH SENSOR FOR MOVEMENT 30W WHITE
98VEGA50SEN VEGA50S LED FLOODLIGHT WITH SENSOR FOR MOVEMENT 50W WHITE
   
   
Catalogue  LED FLOODLIGHTS VEGA RGB, 230VAC, IP65
number  
98VEGA10RGB VEGA10RGB RGB LED FLOODLIGHT10W WITH INFRARED REMOTE CONTROL
98VEGA20RGB VEGA20RGB RGB LED FLOODLIGHT20W WITH INFRARED REMOTE CONTROL
98VEGA30RGB VEGA30RGB RGB LED FLOODLIGHT30W WITH INFRARED REMOTE CONTROL
98VEGA50RGB VEGA50RGB RGB LED FLOODLIGHT50W WITH INFRARED REMOTE CONTROL
98VEGA70RGB VEGA70RGB RGB LED FLOODLIGHT70W WITH INFRARED REMOTE CONTROL
98VEGA100RGB VEGA100RGB RGB LED FLOODLIGHT100W WITH INFRARED REMOTE CONTROL
   
   
Catalogue  LED FLOODLIGHTS MIRA, 230VAC, IP65
number  
98MIRA10X STELLAR MIRA10
   
   
Catalogue  DRIVERS FOR RGB LED FLOODLIGHT VEGA
number  
99DRRGB0014 DRIVER 10W FOR VEGA RGB
99DRRGB0015 DRIVER 20W FOR VEGA RGB
99DRRGB0016 DRIVER 30W FOR VEGA RGB
99DRRGB0017 DRIVER 50W FOR VEGA RGB
99DRRGB0018 DRIVER 70W FOR VEGA RGB
99DRRGB0019 DRIVER 100W FOR VEGA RGB
   
   
Catalogue  DRIVERS FOR LED FLOODLIGHTS VEGA
number  
   
99DRV0001 DRIVER 10W FOR VEGA
99DRV0002 DRIVER 20W FOR VEGA
99DRV0004 DRIVER 30W FOR VEGA
99DRV0005 DRIVER 50W FOR VEGA
99DRV0006 DRIVER 80W FOR VEGA
99DRV0007 DRIVER 100W FOR VEGA
   
   
Catalogue  LED Floodlights - Wall Washer, 230VAC, IP65
number  
98AT8120 STANDART PROJECT LED FLOODLIGHT 20W 4000K IP65
98AT8140 STANDART PROJECT LED FLOODLIGHT 40W 4000K IP65
   
98AT8121 STANDART LED FLOODLIGHT 20W 4000K IP65
98AT8141 STANDART LED FLOODLIGHT 40W 4000K IP65
   
   
Catalogue  LED Floodlights - Wall Washer, 230VAC, IP65
number  
98STREAM9 STREAM9 LED WALL WASHER 9W 5000K IP65
98STREAM18 STREAM18 LED WALL WASHER 18W 5000K IP65
98STREAM36 STREAM36 LED WALL WASHER 36W 5000K IP65
   
98STREAM9RGB STREAM9RGB LED WALL WASHER 9W 5000K IP65
98STREAM18RGB STREAM18RGB LED WALL WASHER 18W 5000K IP65
98STREAM36RGB STREAM36RGB LED WALL WASHER 36W 5000K IP65
   
   
   
   
Catalogue  BELLA LUMINAIRE WITH INOX CLIPS AND MAT DIFFUSER,
number  
9BR20LED BELLA+LED TUBE(600mm) 1X10W 6200K-6500K IP65
9BR40LED BELLA+LED TUBE(600mm) 1x10W 4000K-4300K IP65
9BR55LED BELLA+LED TUBE(600mm) 2X10W 6200K-6500K IP65
   
   
Catalogue  BELLA LUMINAIRE WITH LED TUBES, 230VAC, IP65
number  
9BR109LEDCW BELLA+LED TUBE(600mm) 1X09W 6200K-6500K IP65
9BR109LED BELLA+LED TUBE(600mm) 1x09W 4000K-4300K IP65
9BR209LEDCW BELLA+LED TUBE(600mm) 2X09W 6200K-6500K IP65
9BR209LED BELLA+LED TUBE(600mm) 2x09W 4000K-4300K IP65
9BR118LEDCW BELLA+LED TUBE(1200mm) 1X18W 6200K-6500K IP65
9BR118LED BELLA+LED TUBE(1200mm) 1x18W 4000K-4300K IP65
9BR218LEDCW BELLA+LED TUBE(1200mm) 2X18W 6200K-6500K IP65
9BR218LED BELLA+LED TUBE(1200mm) 2x18W 4000K-4300K IP65
9BR122LEDCW BELLA+LED TUBE(1500mm) 1X22W 6200K-6500K IP65
9BR122LED BELLA+LED TUBE(1500mm) 1x22W 4000K-4300K IP65
9BR222LEDCW BELLA+LED TUBE(1500mm) 2X22W 6200K-6500K IP65
9BR222LED BELLA+LED TUBE(1500mm) 2x22W 4000K-4300K IP65
   
Catalogue  LENA LUMINAIRE WITH MIRROR DOUBLE PARABOLIC REFLECTOR AND
number  
9LBM260LEDCW LENA-V+LED TUBE(600mm) 2X10W 6200K BM 295/595 TYPE V
9LBM260LED LENA-V+LED TUBE(600mm) 2X10W 4000K BM 295/595 TYPE V
9LBM460LEDCW LENA-V+LED TUBE(600mm) 4X10W 6200K BM 595/595 TYPE V
9LBM460LED LENA-V+LED TUBE(600mm) 4X10W 4000K BM 595/595 TYPE V
9LBM2120LEDCW LENA-V+LED TUBE(1200mm) 2X18W 6200K BM 1195/295 TYPE V
9LBM2120LED LENA-V+LED TUBE(1200mm) 2X18W 4000K BM 1195/295 TYPE V
   
9LOM260LEDCW LENA-V+LED TUBE(600mm) 2X10W 6200K OM 300/600 TYPE V
9LOM260LED LENA-V+LED TUBE(600mm) 2X10W 4000K OM 300/600 TYPE V
9LOM460LEDCW LENA-V+LED TUBE(600mm) 4X10W 6200K OM 600/600 TYPE V
9LOM460LED LENA-V+LED TUBE(600mm) 4X10W 4000K OM 600/600 TYPE V
9LOM2120LEDCW LENA-V+LED TUBE(1200mm) 2X18W 6200K OM 1200/300 TYPE V
9LOM2120LED LENA-V+LED TUBE(1200mm) 2X18W 4000K OM 1200/300 TYPE V
   
   
Catalogue  NELI LUMINARE, 230VAC, IP20, SMD2835
number  
9NELI9LED NELI LED SMD2835 9W 316MM 4000K
9NELI18LED NELI LED SMD2835 18W 516MM 4000K
9NELI36LED NELI LED SMD2835 36W 1220MM 4000K
9NELI54LED NELI LED SMD2835 54W 1220MM 4000K
   
   
Catalogue  SAMI LUMINARE, 230VAC, IP20, SMD2835
number  
9SAMI20LED GABI LED SMD2835 20W 600MM 4000K
9SAMI40LED GABI LED SMD2835 40W 1200MM 4000K
   
   
Catalogue  NINA LUMINAIRE WITH LED TUBES, 230VAC, IP21
number  
920118LEDCW NINA+LED TUBE(600mm) 1X10W 6200K-6500K  
920118LED NINA+LED TUBE(600mm) 1X10W 4000K-4300K  
920218LEDCW NINA+LED TUBE(600mm) 2X10W 6200K-6500K  
920218LED NINA+LED TUBE(600mm) 2X10W 4000K-4300K  
920136LEDCW NINA+LED TUBE(1200mm) 1X18W 6200K-6500K  
920136LED NINA+LED TUBE(1200mm) 1X18W 4000K-4300K  
920236LEDCW NINA+LED TUBE(1200mm) 2X18W 6200K-6500K  
920236LED NINA+LED TUBE(1200mm) 2X18W 4000K-4300K  
   
   
Catalogue  NEDA LUMINAIRE WITH LED TUBES, 230VAC, IP21
number  
950118LEDCW NEDA+LED TUBE(600mm) 1X10W 6200K-6500K  
950118LED NEDA+LED TUBE(600mm) 1X10W 4000K-4300K  
950218LEDCW NEDA+LED TUBE(600mm) 2X10W 6200K-6500K  
950218LED NEDA+LED TUBE(600mm) 2X10W 4000K-4300K  
950136LEDCW NEDA+LED TUBE(1200mm) 1X18W 6200K-6500K  
950136LED NEDA+LED TUBE(1200mm) 1X18W 4000K-4300K  
950236LEDCW NEDA+LED TUBE(1200mm) 2X18W 6200K-6500K  
950236LED NEDA+LED TUBE(1200mm) 2X18W 4000K-4300K  
   
   
Catalogue  EMERGENCY LIGHTING FIXTURES, 230VAC, IP21
number  
9XL101BLED XL101BLED EXIT
9XL101CLED XL101CLED EXIT
   
   
Catalogue  EMERGENCY LIGHTING FIXTURES, 230VAC, IP30
number  
9XL88LED XL88 LED/3W DOUBLE FACE
   
9XL88A LED XL88A LED/3W ONE FACE ONLY EXIT
   
   
Catalogue  EMERGENCY LIGHTING FIXTURES, 230VAC, IP30
number  
9AT3115 TA3115-EMERGENCY LIGHT EXIT
   
9AT3114 TA3114-EMERGENCY LIGHT SIDE ARROW
   
9AT5113 TA5113-EMERGENCY LIGHT DOWN ARROW
   
   
Catalogue  TRACK LIGHT, 230VAC, IP40
number  
93TL502/WH SKY TL502 COB TRACK LIGHT 20W 230V 4000K 36° WHITE  
93TL502/BL SKY TL502 COB TRACK LIGHT 20W 230V 4000K 36° BLACK
   
93TL5016 SKY TL5016 COB TRACK LIGHT 30W 230V 4000K 36° WHITE/BLACK
   
93TL568 SKY TL568 COB TRACK LIGHT 30W 230V 4000K 36° WHITE/BLACK
   
   
Catalogue  TRACK LIGHT, 230VAC, IP20
number  
93SKY140 SKY TL809 TRACK LIGHT 12W 230V 4000K  E27 WHITE
93SKY127 SKY TL809 TRACK LIGHT 12W 230V 2700K E27 WHITE
93SKY240 SKY TL809 TRACK LIGHT 12W 230V 4000K E27 BLACK
93SKY227 SKY TL809 TRACK LIGHT 12W 230V 2700K E27 BLACK
   
93SKY340 SKY TL808 TRACK LIGHT 12W 230V 4000K E27 WHITE
93SKY327 SKY TL808 TRACK LIGHT 12W 230V 2700K E27 WHITE
93SKY440 SKY TL808 TRACK LIGHT 12W 230V 4000K E27 BLACK
93SKY427 SKY TL808 TRACK LIGHT 12W 230V 2700K E27 BLACK
   
Catalogue  SINGLE-PHASE RAILS / ADAPTERS, 230VAC
number  
93401 SKYWAY 401 1-PHASED TRACK RAILS 1m WHITE
93201 SKYWAY 201 1-PHASED TRACK RAILS 1m BLACK
93402 SKYWAY 402 1-PHASED TRACK RAILS 2m WHITE
93202 SKYWAY 202 1-PHASED TRACK RAILS 2m BLACK
   
93410 SKYWAY 410 1-PHASED I-SHAPE ADAPTER WHITE
93210 SKYWAY 210 1-PHASED I-SHAPE ADAPTER BLACK
   
93420 SKYWAY 420 1-PHASED L-SHAPE ADAPTER WHITE
93220 SKYWAY 220 1-PHASED L-SHAPE ADAPTER BLACK
   
93430 SKYWAY 430 1-PHASED T-SHAPE ADAPTER WHITE
93230 SKYWAY 230 1-PHASED T-SHAPE ADAPTER BLACK
   
93440 SKYWAY 440 1-PHASED +-SHAPE ADAPTER WHITE
93240 SKYWAY 240 1-PHASED +-SHAPE ADAPTER BLACK
   
   
Catalogue  LED ACCENT LIGHTING - QUAD, 230VAC, IP20
number  
92Q11040WH QUAD110 10W 1XE27 4000K WHITE
92Q11027WH QUAD110 10W 1XE27 2700K WHITE
92Q11040SLV QUAD110 10W 1XE27 4000K LIGHT GREY
92Q11027SLV QUAD110 10W 1XE27 2700K LIGHT GREY
92Q11040DGR QUAD110 10W 1XE27 4000K DARK GREY
92Q11027DGR QUAD110 10W 1XE27 2700K DARK GREY
92Q11240WH QUAD112 12W 1XE27 4000K WHITE
92Q11227WH QUAD112 12W 1XE27 2700K WHITE
92Q11240SLV QUAD112 12W 1XE27 4000K LIGHT GREY
92Q11227SLV QUAD112 12W 1XE27 2700K LIGHT GREY
92Q11240DGR QUAD112 12W 1XE27 4000K DARK GREY
92Q11227DGR QUAD112 12W 1XE27 2700K DARK GREY
   
92Q21040WH QUAD210 10W 2XE27 4000K WHITE
92Q21027WH QUAD210 10W 2XE27 2700K WHITE
92Q21040SLV QUAD210 10W 2XE27 4000K LIGHT GREY
92Q21027SLV QUAD210 10W 2XE27 2700K LIGHT GREY
92Q21040DGR QUAD210 10W 2XE27 4000K DARK GREY
92Q21027DGR QUAD210 10W 2XE27 2700K DARK GREY
92Q21240WH QUAD212 12W 2XE27 4000K WHITE
92Q21227WH QUAD212 12W 2XE27 2700K WHITE
92Q21240SLV QUAD212 12W 2XE27 4000K LIGHT GREY
92Q21227SLV QUAD212 12W 2XE27 2700K LIGHT GREY
92Q21240DGR QUAD212 12W 2XE27 4000K DARK GREY
92Q21227DGR QUAD212 12W 2XE27 2700K DARK GREY
   
92Q31040WH QUAD310 10W 3XE27 4000K WHITE
92Q31027WH QUAD310 10W 3XE27 2700K WHITE
92Q31040SLV QUAD310 10W 3XE27 4000K LIGHT GREY
92Q31027SLV QUAD310 10W 3XE27 2700K LIGHT GREY
92Q31040DGR QUAD310 10W 3XE27 4000K DARK GREY
92Q31027DGR QUAD310 10W 3XE27 2700K DARK GREY
92Q31240WH QUAD312 12W 3XE27 4000K WHITE
92Q31227WH QUAD312 12W 3XE27 2700K WHITE
92Q31240SLV QUAD312 12W 3XE27 4000K LIGHT GREY
92Q31227SLV QUAD312 12W 3XE27 2700K LIGHT GREY
92Q31240DGR QUAD312 12W 3XE27 4000K DARK GREY
92Q31227DGR QUAD312 12W 3XE27 2700K DARK GREY
   
92Q41040WH QUAD410 10W 4XE27 4000K WHITE
92Q41027WH QUAD410 10W 4XE27 2700K WHITE
92Q41040SLV QUAD410 10W 4XE27 4000K LIGHT GREY
92Q41027SLV QUAD410 10W 4XE27 2700K LIGHT GREY
92Q41040DGR QUAD410 10W 4XE27 4000K DARK GREY
92Q41027DGR QUAD410 10W 4XE27 2700K DARK GREY
92Q41240WH QUAD412 12W 4XE27 4000K WHITE
92Q41227WH QUAD412 12W 4XE27 2700K WHITE
92Q41240SLV QUAD412 12W 4XE27 4000K LIGHT GREY
92Q41227SLV QUAD412 12W 4XE27 2700K LIGHT GREY
92Q41240DGR QUAD412 12W 4XE27 4000K DARK GREY
92Q41227DGR QUAD412 12W 4XE27 2700K DARK GREY
   
92Q61040WH QUAD610 10W 6XE27 4000K WHITE
92Q61027WH QUAD610 10W 6XE27 2700K WHITE
92Q61040SLV QUAD610 10W 6XE27 4000K LIGHT GREY
92Q61027SLV QUAD610 10W 6XE27 2700K LIGHT GREY
92Q61040DGR QUAD610 10W 6XE27 4000K DARK GREY
92Q61027DGR QUAD610 10W 6XE27 2700K DARK GREY
92Q61240WH QUAD612 12W 6XE27 4000K WHITE
92Q61227WH QUAD612 12W 6XE27 2700K WHITE
92Q61240SLV QUAD612 12W 6XE27 4000K LIGHT GREY
92Q61227SLV QUAD612 12W 6XE27 2700K LIGHT GREY
92Q61240DGR QUAD612 12W 6XE27 4000K DARK GREY
92Q61227DGR QUAD612 12W 6XE27 2700K DARK GREY
   
   
Catalogue  LED PANELS, 230VAC, IP20
number  
92PANEL012 LED PANEL 24W 4000K-4300K 295mm/295mm
92PANEL013 LED PANEL 36W 4000K-4300K 595mm/295mm
92PANEL014 LED PANEL 48W 4000K-4300K 595mm/595mm
92PANEL014E LED PANEL 48W 4000K-4300K 595mm/595mm + BLOCK
92PANEL015 LED PANEL 48W 4000K-4300K 1195mm/295mm
   
   
Catalogue  LED PANEL DIMMABLE, 230VAC, IP20
number  
92PANEL018 LED PANEL 45W 4000K-4300K 595mm/595mm DIMMABLE
   
Catalogue  ACCESOIRES FOR LED PANELS
number  
99ACC18 Suspension Wire and fittings for LED panel /4pcs set/
   
99ACC21 Clips for plasterboard mounting /4pcs set/
   
99ACC22 Surface mounting set
   
   
Catalogue  WATERPROOF LED PANEL ROUND, 230VAC, IP65
number  
99LED609IP65 LED PANEL ROUND 5W 4000K ?90 IP65
99LED611IP65 LED PANEL ROUND 10W 4000K ?150
99LED617IP65 LED PANEL ROUND 18W 4000K ?225
   
   
Catalogue  LED PANEL ROUND BM, 230VAC, IP40
number  
99LED610T LED PANEL ROUND 4W 3000K ?105/21MM
99LED609T LED PANEL ROUND 4W 4000K ?105/21MM
99LED610 LED PANEL ROUND 6W 2700K-3000K WHITE diam110mm  
99LED609 LED PANEL ROUND 6W 4000K-4300K WHITE diam110mm  
99LED612T LED PANEL ROUND 9W 3000K ?145/21MM
99LED611T LED PANEL ROUND 9W 4000K ?145/21MM
99LED612 LED PANEL ROUND 12W 2700K-3000K WHITE diam150mm  
99LED611 LED PANEL ROUND 12W 4000K-4300K WHITE diam150mm  
99LED615 LED PANEL ROUND 16W 2700K-3000K WHITE diam200mm  
99LED614 LED PANEL ROUND 16W 4000K-4300K WHITE diam200mm  
99LED618T LED PANEL ROUND 18W 3000K ?225/21MM
99LED617T LED PANEL ROUND 18W 4000K ?225/21MM
99LED618 LED PANEL ROUND 21W 2700K-3000K WHITE diam235mm  
99LED617 LED PANEL ROUND 21W 4000K-4300K WHITE diam235mm  
99LED621T LED PANEL ROUND 24W 3000K ?300/21MM
99LED620T LED PANEL ROUND 24W 4000K ?300/21MM
99LED621 LED PANEL ROUND 30W 2700K-3000K WHITE diam295mm  
99LED620 LED PANEL ROUND 30W 4000K-4300K WHITE diam295mm  
   
   
Catalogue  LED PANEL ROUND BM, 230VAC, IP40
number  
99LED628 LED PANEL ROUND 8W 4000K-4300K SATIN NICKEL diam120mm  
99LED629 LED PANEL ROUND 8W 2700K-3000K SATIN NICKEL diam120mm  
99LED630 LED PANEL ROUND 21W 4000K-4300K SATIN NICKEL diam235mm  
99LED631 LED PANEL ROUND 21W 2700K-3000K SATIN NICKEL diam235mm  
   
   
Catalogue  LED PANEL DIMMABLE BM,  230VAC, IP40
number  
99LED617D LED PANEL ROUND 21W 4000K ?225 DIMMABLE
   
   
Catalogue  LED PANEL ROUND with three types sources of light, with different colour temperatures, 230VAC, IP40
number  
99LED613 LED PANEL ROUND 12W CHANGE COLOR 3500K/5000K/6500K WHITE diam150mm  
99LED616 LED PANEL ROUND 16W CHANGE COLOR 3500K/5000K/6500K WHITE diam200mm  
99LED619 LED PANEL ROUND 21W CHANGE COLOR 3500K/5000K/6500K WHITE diam235mm  
   
   
Catalogue  LED PANEL ROUND BM, 230VAC, IP40
number  
99LED529 LED PANEL ROUND 4W 2700K-3000K WHITE diam105mm
99LED533 LED PANEL ROUND 9W 2700K-3000K WHITE diam145mm
99LED537 LED PANEL ROUND 14W 2700K-3000K WHITE diam200mm
99LED539 LED PANEL ROUND 16W 2700K-3000K WHITE diam235mm
99LED541 LED PANEL ROUND 18W 2700K-3000K WHITE diam295mm
   
   
Catalogue  LED PANEL OM, 230VAC, IP40
number  
99LED625T LED PANEL ОМ ROUND 12W 3000K ?170mm/38mm
99LED624T LED PANEL ОМ ROUND 12W 4000K ?170mm/38mm
99LED623T LED PANEL ОМ ROUND 18W 3000K ?225mm/38mm
99LED622T LED PANEL ОМ ROUND 18W 4000K ?225mm/38mm
99LED622 LED PANEL ROUND SURFACE MOUNTED 21W 4000K-4300K WHITE diam225mm  
99LED623 LED PANEL ROUND SURFACE MOUNTED 21W 2700K-3000K WHITE diam225mm  
   
   
Catalogue  LED PANEL ROUND OM, 230VAC, IP40
number  
99LED624 LED PANEL ROUND SURFACE MOUNTED 13W 4000K-4300K SATIN NICKEL diam175mm  
99LED625 LED PANEL ROUND SURFACE MOUNTED 13W 2700K-3000K SATIN NICKEL diam175mm  
99LED626 LED PANEL ROUND SURFACE MOUNTED 21W 4000K-4300K SATIN NICKEL diam225mm  
99LED627 LED PANEL ROUND SURFACE MOUNTED 21W 2700K-3000K SATIN NICKEL diam225mm  
   
   
Catalogue  LED PANEL SQUARE BM, 230VAC, IP40
number  
99LED633T LED PANEL SQUARE 9W 3000K 148/148/21MM
99LED632T LED PANEL SQUARE 9W 4000K 148/148/21MM
99LED632 LED PANEL SQUARE 12W 4000K-4300K WHITE 150mm/150mm  
99LED633 LED PANEL SQUARE 12W 2700K-3000K WHITE 150mm/150mm  
99LED635T LED PANEL SQUARE 18W 3000K 218/218/21MM
99LED634T LED PANEL SQUARE 18W 4000K 218/218/21MM
99LED634 LED PANEL SQUARE 21W 4000K-4300K WHITE 240mm/240mm  
99LED635 LED PANEL SQUARE 21W 2700K-3000K WHITE 240mm/240mm  
   
   
Catalogue  LED PANEL SQUARE OM, 230VAC, IP40
number  
99LED637T LED PANEL OM SQUARE 18W 3000K 225/225/21MM
99LED636T LED PANEL OM SQUARE 18W 4000K 225/225/21MM
99LED636 LED PANEL SQUARE SURFACE MOUNTED 21W 4000K-4300K WHITE 235mm/235mm  
99LED637 LED PANEL SQUARE SURFACE MOUNTED 21W 2700K-3000K WHITE 235mm/235mm  
   
   
Catalogue  LED GLASS PANEL ROUND, 230VAC, IP40
number  
99LED638 LED GLASS PANEL ROUND 6W 4000K-4300K WHITE diam100mm  
99LED639 LED GLASS PANEL ROUND 6W 2700K-3000K WHITE diam100mm  
99LED640 LED GLASS PANEL ROUND 18W 4000K-4300K WHITE diam200mm  
99LED641 LED GLASS PANEL ROUND 18W 2700K-3000K WHITE diam200mm  
   
   
Catalogue  LED GLASS PANEL SQUARE , 230VAC, IP40
number  
99LED642 LED GLASS PANEL SQUARE 6W 4000K-4300K WHITE 97mm/97mm  
99LED643 LED GLASS PANEL SQUARE 6W 2700K-3000K WHITE 97mm/97mm  
99LED644 LED GLASS PANEL SQUARE 18W 4000K-4300K WHITE 200mm/200mm  
99LED645 LED GLASS PANEL SQUARE 18W 2700K-3000K WHITE 200mm/200mm  
   
   
Catalogue  LED SPOTLIGHT FIXTURES, 230VAC, IP20
number  
92DL62040 RDL60COB 20W 230V 4000K 60° WHITE
92DL62027 RDL60COB 20W 230V 2700K 60° WHITE
   
92DL63040 RDL60COB 30W 230V 4000K 60° WHITE
92DL63027 RDL60COB 30W 230V 2700K 60° WHITE
   
92DL64040 RDL60COB 40W 230V 4000K 60° WHITE
92DL64027 RDL60COB 40W 230V 2700K 60° WHITE
   
   
Catalogue  LED SPOTLIGHT FIXTURES, 230VAC, IP44
number  
92DLC1040/WH RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 10W 4000K-4300K 230V WHITE
92DLC1027/WH RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 10W 2700K-3000K 230V WHITE
92DLC1040/SN RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 10W 4000K-4300K 230V SATIN NICKEL
92DLC1027/SN RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 10W 2700K-3000K 230V SATIN NICKEL
   
92DLC1540/WH RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 15W 4000K-4300K 230V WHITE
92DLC1527/WH RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 15W 2700K-3000K 230V WHITE
92DLC1540/SN RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 15W 4000K-4300K 230V SATIN NICKEL
92DLC1527/SN RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 15W 2700K-3000K 230V SATIN NICKEL
   
92DLC2540/WH RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 25W 4000K-4300K 230V WHITE
92DLC2527/WH RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 25W 2700K-3000K 230V WHITE
92DLC2540/SN RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 25W 4000K-4300K 230V SATIN NICKEL
92DLC2527/SN RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 25W 2700K-3000K 230V SATIN NICKEL
   
92DLC3040/WH RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 30W 4000K-4300K 230V WHITE
92DLC3027/WH RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 30W 2700K-3000K 230V WHITE
92DLC3040/SN RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 30W 4000K-4300K 230V SATIN NICKEL
92DLC3027/SN RDLCOB ROUND DOWNLIGHT 30W 2700K-3000K 230V SATIN NICKEL
   
   
Catalogue  LED SPOTLIGHT FIXTURES, 230VAC, IP40
number  
92QDL123040 QDL2COB 30W 230V 4000K 120° WHITE
92QDL124040 QDL2COB 40W 230V 4000K 120° WHITE
   
92DLOM1040/WH RDLOMCOB 10W 230W 4000K 60° WHITE OM
92DLOM1027/WH RDLOMCOB 10W 230W 2700K 60° WHITE OM
92DLOM1040/S RDLOMCOB 10W 230W 4000K 60° SILVER OM
92DLOM1027/S RDLOMCOB 10W 230W 2700K 60° SILVER OM
92DLOM2040/WH RDLOMCOB 20W 230V 4000K 60° WHITE OM
92DLOM2027/WH RDLOMCOB 20W 230V 2700K 60° WHITE OM
92DLOM2040/S RDLOMCOB 20W 230V 4000K 60° SILVER OM
92DLOM2027/S RDLOMCOB 20W 230V 2700K 60° SILVER OM
   
   
Catalogue  SPOTLIGHT COMES WITH LED LAMP PAR30, 230VAC, IP20
number  
93GL106540 GL106LED 12W 230V 4000K E27 WHITE
93GL106527 GL106LED 12W 230V 2700K E27 WHITE
   
   
Catalogue  LED SPOTLIGHT FIXTURES, 230VAC, IP20
number  
92LSLC540/WH LSLCOB SPOTLIGHT 5W 4000K-4300K 230V WHITE
92LSLC527/WH LSLCOB SPOTLIGHT 5W 2700K-3000K 230V WHITE
92LSLC540/SN LSLCOB SPOTLIGHT 5W 4000K-4300K 230V SATIN NICKEL
92LSLC527/SN LSLCOB SPOTLIGHT 5W 2700K-3000K 230V SATIN NICKEL
92LSLC740/WH LSLCOB SPOTLIGHT 7W 4000K-4300K 230V WHITE
92LSLC727/WH LSLCOB SPOTLIGHT 7W 2700K-3000K 230V WHITE
92LSLC740/SN LSLCOB SPOTLIGHT 7W 4000K-4300K 230V SATIN NICKEL
92LSLC727/SN LSLCOB SPOTLIGHT 7W 2700K-3000K 230V SATIN NICKEL
   
   
Catalogue  LED SPOTLIGHT FIXTURES, 230VAC, IP20
number  
92LED219WH GL219WH 5X1W
92LED219WW GL219WW 5X1W
   
92LED220WH GL220WH 7X1W
92LED220WW GL220WW 7X1W
   
92LED221WH GL221WH 12X1W
92LED221WW GL221WW 12X1W
   
92LED222WH GL222WH 18X1W
92LED222WW GL222WW 18X1W
   
92LED223WH GL223WH 21X1W
92LED223WW GL223WW 21X1W
   
   
Catalogue  LED SPOTLIGHT FIXTURES, 230VAC, IP20
number  
92LED215WH GLFILM215WH 5W
92LED215WW GLFILM215WW 5W
   
92LED216WH GLFILM216WH 10W
92LED216WW GLFILM216WW 10W
   
92LED217WH GLFILM217WH 15W
92LED217WW GLFILM217WW 15W
   
92LED218WH GLFILM218WH 20W
92LED218WW GLFILM218WW 20W
   
Catalogue  CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY
number  
99DRIVERDC5 SETDCDW5 DRIVER 5W 230VAC/12VDC
99DRIVERDC10 SETDCDW10 DRIVER 10W 230VAC/12VDC
99DRIVERDC15 SETDCDW15 DRIVER 15W 230VAC/12VDC
99DRIVERDC20 SETDCDW20 DRIVER 20W 230VAC/12VDC
   
99DRIVERDC01 SETDC01 DRIVER 1W 230VAC/12VDC
99DRIVERDC03 SETDC03 DRIVER 3W 230VAC/12VDC
   
   
Catalogue  LED SPOTLIGHT FIXTURES, 230VAC, IP20
number  
9213WH/SN SAS-13WH SATIN NICKEL
9213WW/SN SAS-13WW SATIN NICKEL
9213WH/G SAS-13WH GOLD
9213WW/G SAS-13WW GOLD
9213WH/GR SAS-13WH GRAPHITE
9213WW/GR SAS-13WW GRAPHITE
   
9214WH/SN SAS-14WH SATIN NICKEL
9214WW/SN SAS-14WW SATIN NICKEL
9214WH/G SAS-14WH GOLD
9214WW/G SAS-14WW GOLD
9214WH/GR SAS-14WH GRAPHITE
9214WW/GR SAS-14WW GRAPHITE
   
92913WH/SN SA-913WH SATIN NICKEL
92913WW/SN SA-913WW SATIN NICKEL
92913WH/G SA-913WH GOLD
92913WW/G SA-913WW GOLD
92913WH/GR SA-913WH GRAPHITE
92913WW/GR SA-913WW GRAPHITE
   
92914WH/SN SA-914WH SATIN NICKEL
92914WW/SN SA-914WW SATIN NICKEL
92914WH/G SA-914WH GOLD
92914WW/G SA-914WW GOLD
92914WH/GR SA-914WH GRAPHITE
92914WW/GR SA-914WW GRAPHITE
   
   
Catalogue  PLASTIC LED SPOTLIGHT, 7W, 230VAC, IP20
number  
92R117WH/W LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 WHITE
92R117WW/W LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 WHITE
   
92R117WH/GR LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 GRAPHITE
92R117WW/GR LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 GRAPHITE
   
92R107WH/W LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 WHITE
92R107WW/W LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 WHITE
   
92R107WH/GR LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 GRAPHITE
92R107WW/GR LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 GRAPHITE
   
   
Catalogue  PLASTIC LED SPOTLIGHT, 7W, 230VAC, IP20
number  
92S117WH/W LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 WHITE
92S117WW/W LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 WHITE
   
   
92S117WH/GR LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 GRAPHITE
92S117WW/GR LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 GRAPHITE
   
   
92S107WH/W LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 WHITE
92S107WW/W LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 WHITE
   
92S107WH/GR LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 GRAPHITE
92S107WW/GR LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 GRAPHITE
   
   
Catalogue  PLASTIC LED SPOTLIGHT, 7W, 230VAC, IP20
number  
92RM117WH/W LED PLASTIC ROUND IN MIDDLE DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 WHITE
92RM117WW/W LED PLASTIC ROUND IN MIDDLE DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 WHITE
   
92RC117WH/W LED PLASTIC ROUND IN ONE SIDE DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 4000-4300K + LAMPHOLDER E14 WHITE
92RC117WW/W LED PLASTIC ROUND IN ONE SIDE DOWNLIGHT PAR 16 COB 7W 2700-3000K + LAMPHOLDER E14 WHITE
   
   
Catalogue  PLASTIC LED SPOTLIGHT, 230VAC, IP20
number  
92R105WH/W LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT PAR 16 COB 5.5W 4000-4300K WHITE
92R105WW/W LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT PAR 16 COB 5.5W 2700-3000K WHITE
   
92R106WH/W LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 4000-4300K + LAMPHOLDER E27 WHITE
92R106WW/W LED PLASTIC ROUND DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 2700-3000K + LAMPHOLDER E27 WHITE
   
   
Catalogue  PLASTIC LED SPOTLIGHT, 230VAC, IP20
number  
92S105WH/W LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 COB 5.5W 4000-4300K WHITE
92S105WW/W LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 COB 5.5W 2700-3000K WHITE
   
92S106WH/W LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 4000-4300K + LAMPHOLDER E27 WHITE
92S106WW/W LED PLASTIC SQUARE DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 2700-3000K + LAMPHOLDER E27 WHITE
   
   
Catalogue  PLASTIC LED SPOTLIGHT, 230VAC, IP20
number  
92S205WH/W LED PLASTIC RECTANGLE DOWNLIGHT PAR 16 2X5.5W 4000-4300K WHITE
92S205WW/W LED PLASTIC RECTANGLE DOWNLIGHT PAR 16 2X5.5W 2700-3000K WHITE
   
92S206WH/W LED PLASTIC RECTANGLE DOWNLIGHT HIGH POWER 2X6W 4000-4300K + LAMPHOLDERS E27 WHITE
92S206WW/W LED PLASTIC RECTANGLE DOWNLIGHT HIGH POWER 2X6W 2700-3000K + LAMPHOLDERS E27 WHITE
   
   
Catalogue  METAL LED SPOTLIGHT, 230VAC, IP20
number  
92R105WH/CH LED METAL ROUND DOWNLIGHT PAR 16 5.5W 4000-4300K CHROME
92R105WW/CH LED METAL ROUND DOWNLIGHT PAR 16 5.5W 2700-3000K CHROME
92R105WH/SN LED METAL ROUND DOWNLIGHT PAR 16 5.5W 4000-4300K SATIN NICKEL
92R105WW/SN LED METAL ROUND DOWNLIGHT PAR 16 5.5W 2700-3000K SATIN NICKEL
   
92R106WH/CH LED METAL ROUND DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 4000-4300K + LAMPHOLDER E27 CHROME
92R106WW/CH LED METAL ROUND DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 2700-3000K + LAMPHOLDER E27 CHROME
92R106WH/SN LED METAL ROUND DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 4000-4300K + LAMPHOLDER E27 SATIN NICKEL
92R106WW/SN LED METAL ROUND DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 2700-3000K + LAMPHOLDER E27 SATIN NICKEL
   
   
Catalogue  METAL LED SPOTLIGHT, 230VAC, IP20
number  
92S105WH/CH LED METAL SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 5.5W 2700-3000K CHROME
92S105WW/CH LED METAL SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 5.5W 2700-3000K CHROME
92S105WH/SN LED METAL SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 5.5W 4000-4300K SATIN NICKEL
92S105WW/SN LED METAL SQUARE DOWNLIGHT PAR 16 5.5W 2700-3000K SATIN NICKEL
   
92S106WH/CH LED METAL SQUARE DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 2700-3000K + LAMPHOLDER E27 CHROME
92S106WW/CH LED METAL SQUARE DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 2700-3000K + LAMPHOLDER E27 CHROME
92S106WH/SN LED METAL SQUARE DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 4000-4300K + LAMPHOLDER E27 SATIN NICKEL
92S106WW/SN LED METAL SQUARE DOWNLIGHT HIGH POWER 6W 2700-3000K + LAMPHOLDER E27 SATIN NICKEL
   
   
Catalogue  RAINBOW LED T5, 230VAC, IP20
number  
9RT5300/WH RAINBOW LED T5 5W 4000K 230V 320mm WHITE
9RT5300/WW RAINBOW LED T5 5W 2700K 230V 320mm WARM WHITE
9RT5300/R RAINBOW LED T5 5W 230V 320mm RED
9RT5300/G RAINBOW LED T5 5W 230V 320mm GREEN
9RT5300/B RAINBOW LED T5 5W 230V 320mm BLUE
9RT5600/WH RAINBOW LED T5 9W 4000K 230V 555mm WHITE
9RT5600/WW RAINBOW LED T5 9W 2700K 230V 555mm WARM WHITE
9RT5600/R RAINBOW LED T5 9W 230V 555mm RED
9RT5600/G RAINBOW LED T5 9W 230V 555mm GREEN
9RT5600/B RAINBOW LED T5 9W 230V 555mm BLUE
9RT5900/WH RAINBOW LED T5 14W 4000K 230V 860mm WHITE
9RT5900/WW RAINBOW LED T5 14W 2700K 230V 860mm WARM WHITE
9RT5900/R RAINBOW LED T5 14W 230V 860mm RED
9RT5900/G RAINBOW LED T5 14W 230V 860mm GREEN
9RT5900/B RAINBOW LED T5 14W 230V 860mm BLUE
9RT51200/WH RAINBOW LED T5 18W 4000K 230V 1165mm WHITE
9RT51200/WW RAINBOW LED T5 18W 2700K 230V 1165mm WARM WHITE
9RT51200/R RAINBOW LED T5 18W 230V 1165mm RED
9RT51200/G RAINBOW LED T5 18W 230V 1165mm GREEN
9RT51200/B RAINBOW LED T5 18W 230V 1165mm BLUE
   
   
Catalogue  LED CABINET LIGHTS without power supply, 12VDC , IP20
number  
919LED010 CAB-19 LED 9SMD5050 2,8W 12VDC 4200K with door sensor 165mm/50mm/9mm 
919LED110 CAB-19 LED 9SMD5050 2,8W 12VDC 2900K with door sensor 165mm/50mm/9mm 
   
910LED07 CAB-10 LED 30SMD5050 7W 12VDC 4200K with motion sensor 500mm/33mm/7mm
910LED17 CAB-10 LED 30SMD5050 7W 12VDC 2900K with motion sensor 500mm/33mm/7mm
   
911LED04 CAB-11 LED 15SMD5050 3,5W 12VDC 4200K with motion sensor 450mm/23mm/7mm
911LED14 CAB-11 LED 15SMD5050 3,5W 12VDC 2900K with motion sensor 450mm/23mm/7mm
   
912LED06 CAB-12 LED 27SMD5050 7W 12VDC 4200K with motion sensor 450mm/50mm/8,8mm
912LED16 CAB-12 LED 27SMD5050 7W 12VDC 2900K with motion sensor 450mm/50mm/8,8mm
   
920LED011 CAB-20 LED 60SMD5050 12W 12VDC 4200K 500mm/42mm/15mm
920LED111 CAB-20 LED 60SMD5050 12W 12VDC 4200K 500mm/42mm/15mm
   
914LED02 CAB-14 LED 12SMD5050 2,4W 12VDC 4200K 57mm/57mm/10mm  
914LED12 CAB-14 LED 12SMD5050 2,4W 12VDC 2900K 57mm/57mm/10mm  
   
915LED03 CAB-15 LED 18SMD3104 1,8W 12VDC 4200K 57mm/57mm/10mm  
915LED13 CAB-15 LED 18SMD3104 1,8W 12VDC 2900K 57mm/57mm/10mm  
   
916LED05 CAB-16 LED 16SMD3528 1W 12VDC 4200K 52mm/52mm/10mm  
916LED15 CAB-16 LED 16SMD3528 1W 12VDC 2900K 52mm/52mm/10mm  
   
913LED01 CAB-13 LED SMD5050 4000K ÷ 4300K 12V 60MM/7MM
913LED11 CAB-13 LED SMD5050 2700K ÷ 3000K 12V 60MM/7MM
   
   
Catalogue  LED CABINET LIGHTS, 230VAC, IP20
number  
917LED08 CAB-17 LED 1W 230V 4200K diam30/20mm  
917LED18 CAB-17 LED 1W 230V 2900K diam30/20mm  
   
918LED09 CAB-18 LED 1W 230V 4200K diam30/14mm  
918LED19 CAB-18 LED 1W 230V 2900K diam30/14mm  
   
Catalogue  JUNCTIONS for LED CABINET LIGHTS
number  
99LED456 Junction - 3 mouths with 10 cm wire
99LED457 Junction - 6 mouths with 10 cm wire
99LED458 Junction - 12 mouths with 10 cm wire
   
   
   
   
Catalogue  LED WALL MOUNTED FIXTURES, 230VAC, IP20
number  
95LITE12LED LED CEILING LAMP LITE 12W SMD5730 D250
95LITE24LED LED CEILING LAMP LITE 24W SMD5730 D350
   
   
Catalogue  LED WALL MOUNTED FIXTURES, 230VAC, IP54
number  
95BRLED6WH LED LAMP ROUND BRLED 6W WHITE IP54
95BRLED6BL LED LAMP ROUND BRLED 6W BLACK IP54
95BRLED12WH LED LAMP ROUND BRLED 12W WHITE IP54
95BRLED12BL LED LAMP ROUND BRLED 12W BLACK IP54
   
95BELED6WH LED LAMP OVAL BRLED 6W WHITE IP54
95BELED6BL LED LAMP OVAL BRLED 6W BLACK IP54
95BELED12WH LED LAMP OVAL BRLED 12W WHITE IP54
95BELED12BL LED LAMP OVAL BRLED 12W BLACK IP54
   
91AT800506WH CORNER LED FIXTURE 6W 230V 4000K IP54 WHITE
91AT800506BL CORNER LED FIXTURE 6W 230V 4000K IP54 BLACK
91AT800512WH CORNER LED FIXTURE 12W 230V 4000K IP54 WHITE
91AT800512BL CORNER LED FIXTURE 12W 230V 4000K IP54 BLACK
   
91AT3002 ECONOMIC 3002 LED FIXTURE 5W 230V 4000K IP54 GREY
   
91AT3001 FUTURA 3001 LED FIXTURE 5W 230V 4000K IP54 GREY ELLIPSE
   
91AT3003 FUTURA 3003 LED FIXTURE 5W 230V 4000K IP54 GREY
   
   
Catalogue  LED Facade lighting, 230VAC, IP54
number  
9613LEDW OL9613-W LED 6W 230V 4000K FACADE FIXTURE
   
9617LEDW GRF9617 LED 3X3W 230V 4000K FACADE FIXTURE
9618LEDW GRF9618 LED 3X3W 230V 4000K FACADE FIXTURE
9619LEDW GRF9619 LED 2X3W 230V 4000K FACADE FIXTURE
   
9611LEDW1 OL9611-W1 LED 3W 230V 4000K FACADE FIXTURE
   
9611LEDW2 OL9611-W2 LED 2X3W 230V 4000K FACADE FIXTURE
   
9612LEDW1 OL9612-W1 LED 3W 230V 4000K FACADE FIXTURE
   
9612LEDW2 OL9612-W2 LED 2X3W 230V 4000K FACADE FIXTURE
   
   
Catalogue  LED Facade lighting, 230VAC, IP54
number  
9616LEDW GRF9616 LED 3W 230V 4000K GARDEN FIXTURE
   
   
Catalogue  LED GARDEN LIGHTING, 230VAC, IP65
number  
967LEDW200 GRF967-W LED 6W 230V 4000K GARDEN FIXTURE 
   
967LEDP300 GRF967-30 LED 6W 230V 4000K GARDEN FIXTURE 300mm
967LEDP500 GRF967-50 LED 6W 230V 4000K GARDEN FIXTURE 500mm
967LEDP800 GRF967-80 LED 6W 230V 4000K GARDEN FIXTURE 800mm
   
968LEDW60 GRF968-W LED 6W 230V 4000K GARDEN FIXTURE 
   
968LEDP300 GRF968-30 LED 6W 230V 4000K GARDEN FIXTURE 300mm
968LEDP500 GRF968-50 LED 6W 230V 4000K GARDEN FIXTURE 500mm
968LEDP800 GRF968-80 LED 6W 230V 4000K GARDEN FIXTURE 800mm
   
   
Catalogue  LED GARDEN LIGHTING, 230VAC, IP44 WITH LED LAMP A60 PEAR
number  
96400023A60LED SPHERE diam200 PMMA CLEAR + LED A60 15W E27 230V 4000-4300K
   
   
Catalogue  LED GARDEN LIGHTING, 230VAC, IP44 WITH LED LAMP G95
number  
96400024G95LED SPHERE diam250 PMMA CLEAR + LED G95 20W E27 230V 4000-4300K
96400025G95LED SPHERE diam300 PMMA CLEAR + LED G95 20W E27 230V 4000-4300K
   
   
Catalogue  LED GARDEN LIGHTING, 230VAC, IP44 WITH LED LAMP G120
number  
96400027G120LED SPHERE diam400 PMMA CLEAR + LED G120 20W E27 230V 4000-4300K
   
   
Catalogue  LED GARDEN LIGHTING, 230VAC, IP44 WITH LED LAMP SMD2835
number  
9640002730LED PMMA CLEAR400 + LED 30W E27 230V 4000-4300K
9640002740LED PMMA CLEAR400 + LED 40W E27 230V 4000-4300K
   
   
Catalogue  LED Wall recessed fixtures, 230VAC, IP54
number  
9620LEDW GRF9620 LED 6W 230V 4000K 
9621LEDW GRF9621 LED 3W 230V 4000K
   
96GRFLED003 GRFLED003 LED 1,5W
96GRFLED004 GRFLED004 LED 2W
   
96GRFLED005 GRFLED005 LED 1,5W
96GRFLED006 GRFLED006 LED 2W
   
96GRFLED007 GRFLED007 LED 1,2W
96GRFLED008 GRFLED008 LED 2W
   
96GRFLED009 GRFLED009 LED 1,2W
96GRFLED010 GRFLED010 LED 2W
   
   
Catalogue  LED Ground recessed fixtures, 230VAC, IP65
number  
9615LEDP GRF9615 LED 3W 230V 4000K GARDEN FIXTURE
   
96GRFLED001 GRFLED001 LED 1,5W
   
96GRFLED002 GRFLED002 LED 1,5W
   
   
Catalogue  LED Ground recessed fixtures WITHOUT POWER SIPPLY, 12V AC/DC, IP65
number  
96GRF105LED01 GRF105+LED LAMP MR16 3W 12VAC/DC 4000K-4300K SATIN NICKEL
96GRF105LED02 GRF105+LED LAMP MR16 3W 12VAC/DC 2700K-3000K SATIN NICKEL
   
96GRF105LED06 GRF105+LED LAMP MR16 5,5W 12VAC/DC 4000K-4300K SATIN NICKEL
96GRF105LED07 GRF105+LED LAMP MR16 5,5W 12VAC/DC 2700K-3000K SATIN NICKEL
   
   
Catalogue  LED Ground recessed fixtures, 230VAC, IP65
number  
96GRF106LED01 GRF106+LED LAMP MR16 3W 12VAC/DC 4000K-4300K SATIN NICKEL
96GRF106LED02 GRF106+LED LAMP MR16 3W 12VAC/DC 2700K-3000K SATIN NICKEL
96GRF106LED06 GRF106+LED LAMP MR16 5,5W 12VAC/DC 4000K-4300K SATIN NICKEL
96GRF106LED07 GRF106+LED LAMP MR16 5,5W 12VAC/DC 2700K-3000K SATIN NICKEL
   
96GRF106LED08 GRF106+LED LAMP MR16 6W 12VAC/DC GREEN SATIN NICKEL
96GRF106LED09 GRF106+LED LAMP MR16 6W 12VAC/DC BLUE SATIN NICKEL
96GRF106LED10 GRF106+LED LAMP MR16 6W 12VAC/DC RED SATIN NICKEL
   
   
Catalogue  LED Ground recessed fixtures, 230VAC, IP67
number  
96RAY10 RAY10 LED GROUND FIXTURE 10W 5500K IP67 
96RAY20 RAY20 LED GROUND FIXTURE 20W 5500K IP67 
96RAY30 RAY30 LED GROUND FIXTURE 30W 5500K IP67 
96RAY40 RAY40 LED GROUND FIXTURE 40W 5500K IP67 
   
   
   
   
Catalogue  LED TUBES T8
number  
99LED351 LEDTUBE 10W G13 60mm CW
99LED352 LEDTUBE 10W G13 60mm WHITE
99LED354 LEDTUBE 18W G13 120mm CW
99LED355 LEDTUBE 18W G13 120mm WHITE
99LED447 LEDTUBE 24W G13 1500mm COLD WHITE
99LED448 LEDTUBE 24W G13 1500mm WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED700 LEDCOB PAR30 10W E27 230V WHITE
99LED701 LEDCOB PAR30 10W E27 230V WARM WHITE
   
99LED658 LEDCOB PAR30 12W E27 230V WHITE
99LED659 LEDCOB PAR30 12W E27 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED702 LED AR111 6HIGH POWER 11W G53 12V AC/DC WHITE
99LED703 LED AR111 6HIGH POWER 11W G53 12V AC/DC WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED445 LEDT25 16SMD3528 1W E14 230V WHITE
99LED446 LEDT25 16SMD3528 1W E14 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED443 LEDJ78 24SMD5050 5,5W R7s 230V WHITE
   
99LED444 LEDJ118 36SMD5050 7,5W R7s 230V WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED550 LEDPLC 10W G24d 230V WHITE 
99LED551 LEDPLC 10W G24d 230V WARM WHITE 
99LED552 LEDPLC 15W G24d 230V WHITE
99LED553 LEDPLC 15W G24d 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED736 LED SMD2835 30W E27 230V WHITE
99LED737 LED SMD2835 40W E27 230V WHITE
   
99LED750 LED SMD2835 50W E27 230V WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED439 LED R50 50SMD3014 5,5W E14 230V WHITE
99LED440 LED R50 50SMD3014 5,5W E14 230V WARM WHITE
   
99LED441 LED R63 20SMD5630 10W E27 230V WHITE
99LED442 LED R63 20SMD5630 10W E27 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED590 LED CANDLE C35 4,5W E14 230V WHITE
99LED589 LED CANDLE C35 4,5W E14 230V WARM WHITE
   
99LED646 LED CANDLE C37 4,5W E27 230V WHITE
99LED647 LED CANDLE C37 4,5W E27 230V WARM WHITE
   
99LED751 LED CANDLE C37 6W E14 230V WHITE
99LED752 LED CANDLE C37 6W E14 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED514 LED FLAME 4,5W E14 230V WHITE
99LED515 LED FLAME 4,5W E14 230V WARM WHITE
   
99LED753 LED FLAME 6W E14 230V WHITE
99LED754 LED FLAME 6W E14 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED648 LED GLOBE G45 5W E14 230V WHITE
99LED649 LED GLOBE G45 5W E14 230V WARM WHITE
   
99LED592 LED GLOBAL G45 5W E27 230V WHITE
99LED591 LED GLOBAL G45 5W E27 230V WARM WHITE
   
99LED746 LED GLOBE G45 6W E14 230V WHITE
99LED747 LED GLOBE G45 6W E14 230V WARM WHITE
   
99LED744 LED GLOBE G45 6W E27 230V WHITE
99LED745 LED GLOBE G45 6W E27 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED584 LED PEAR A55 8W E27 230V WHITE
99LED583 LED PEAR A55 8W E27 230V WARM WHITE
   
99LED586 LED PEAR A60 10W E27 230V WHITE
99LED585 LED PEAR A60 10W E27 230V WARM WHITE
   
99LED588 LED PEAR A67 12W E27 230V WHITE
99LED587 LED PEAR A67 12W E27 230V WARM WHITE
   
99LED582 LED PEAR A67 12W E27 230V WHITE DIMMABLE
99LED581 LED PEAR A67 12W E27 230V WARM WHITE DIMMABLE
   
99LED742 LED PEAR A60 26SMD2835 15W E27 230V WHITE
99LED743 LED PEAR A60 26SMD2835 15W E27 230V WARM WHITE
   
99LED721 LED PEAR A80 15W E27 230V WHITE
99LED722 LED PEAR A80 15W E27 230V WARM WHITE
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED706 LED CANDLE C35 FILAMENT 2W E14 230V 2700K FROSTED
99LED662 LED CANDLE C35 FILAMENT 4W E14 230V 2700K FROSTED
   
99LED707 LED FLAME FC35 FILAMENT 2W E14 230V 2700K FROSTED
99LED663 LED FLAME FC35 FILAMENT 4W E14 230V 2700K FROSTED
   
99LED708 LED GLOBE G45 FILAMENT 2W E14 230V 2700K FROSTED
99LED664 LED GLOBE G45 FILAMENT 4W E14 230V 2700K FROSTED
   
99LED709 LED GLOBE G45 FILAMENT 2W E27 230V 2700K FROSTED
99LED665 LED GLOBE G45 FILAMENT 4W E27 230V 2700K FROSTED
   
99LED660 LED A60 FILAMENT 4W E27 230V 2700K FROSTED
99LED661 LED A60 FILAMENT 6W E27 230V 2700K FROSTED
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED756 LED GLOBE A60 7W E27 230V 2700K 360°
99LED758 LED GLOBE A60 9W E27 230V 2700K 360°
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED694 LED GLOBE G95 15W E27 230V WHITE
99LED695 LED GLOBE G95 15W E27 230V WARM WHITE
   
99LED696 LED GLOBE G95 20W E27 230V WHITE
99LED697 LED GLOBE G95 20W E27 230V WARM WHITE
   
99LED698 LED GLOBE G120 15W E27 230V WHITE
99LED699 LED GLOBE G120 15W E27 230V WARM WHITE
99LED748 LED GLOBE G120 20W E27 230V WHITE
99LED749 LED GLOBE G120 20W E27 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED650 LEDCOB MR16 7W GU5,3 12VAC WHITE
99LED651 LEDCOB MR16 7W GU5,3 12VAC WARM WHITE
   
99LED652 LEDCOB GU10 7W GU10 230V WHITE
99LED653 LEDCOB GU10 7W GU10 230V WARM WHITE
   
99LED654 LEDCOB PAR16 7W E14 230V WHITE
99LED655 LEDCOB PAR16 7W E14 230V WARM WHITE
   
99LED656 LEDCOB PAR16 7W E27 230V WHITE
99LED657 LEDCOB PAR16 7W E27 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED596 LEDSMD GU10 3W GU10 230V WHITE
99LED595 LEDSMD GU10 3W GU10 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED727 LED SMD2835 3W 120˚ GU10 230V WHITE
99LED728 LED SMD2835 3W 120˚ GU10 230V WARM WHITE
   
99LED723 LED SMD3030 3W 40˚ GU10 230V WHITE
99LED724 LED SMD3030 3W 40˚ GU10 230V WARM WHITE
   
99LED729 LED SMD2835 6W 120˚ GU10 230V WHITE
99led730 LED SMD2835 6W 120˚ GU10 230V WARM WHITE
   
99LED725 LED SMD3030 6W 40˚ GU10 230V WHITE
99LED726 LED SMD3030 6W 40˚ GU10 230V WARM WHITE
   
99LED415 LEDSMD GU10 5,5W GU10 230V WHITE
99LED416 LEDSMD GU10 5,5W GU10 230V WARM WHITE 
   
99LED417 LEDSMD MR16 5,5W GU5,3 12V WHITE
99LED418 LEDSMD MR16 5,5W GU5,3 12V WARM WHITE 
   
99LED731 LED SMD2835 6W 120˚ GU10 230V WHITE DIMMABLE
99LED732 LED SMD2835 6W 120˚ GU10 230V WARM WHITE DIMMABLE
   
99LED738 LED SMD3030 6W 160˚ GU10 230V WHITE
99LED739 LED SMD3030 6W 160˚ GU10 230V WARM WHITE
   
99LED733 LED SMD5050 6W 120˚ GU10 230V RED
99LED734 LED SMD5050 6W 120˚ GU10 230V BLUE
99LED735 LED SMD5050 6W 120˚ GU10 230V GREEN
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED570 LEDMR11 1,5W G4 12V AC/DC WHITE
99LED571 LEDMR11 1,5W G4 12V AC/DC WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED510 LEDG9 2,5W G9 230V WHITE
99LED511 LEDG9 2,5W G9 230V WARM WHITE
   
   
Catalogue  LED lamps
number  
99LED281 LED JC 0,3W G4 12V CW
99LED282 LED JC 0,3W G4 12V WW
   
99LED283 LED JC 0,3W G4 12V YELLOW
99LED284 LED JC 0,3W G4 12V GREEN
99LED285 LED JC 0,3W G4 12V BLUE
99LED286 LED JC 0,3W G4 12V RED
   
99LED289 ELMARK LED15 0,75W G4 12V YELLOW diam35
99LED292 ELMARK LED15 0,75W G4 12V GREEN diam35
99LED293 ELMARK LED15 0,75W G4 12V BLUE diam35
99LED294 ELMARK LED15 0,75W G4 12V RED diam35
   
99LED542 LEDJC 1W G4 12V AC/DC WHITE
99LED543 LEDJC 1W G4 12V AC/DC WARM WHITE
   
99LED309 LED10SMD 1,5W G4 CW
99LED310 LED10SMD 1,5W G4 WW
   
99LED357 LEDG9 2W G9 CW
99LED358 LEDG9 2W G9 WW
   
99LED370 LEDG93528 3,2W G9 230V WHITE
99LED371 LEDG93528 3,2W G9 230V WARM WHITE
   
99LED372 LEDG95050 4W G9 230V WHITE
99LED373 LEDG95050 4W G9 230V WARM WHITE
   
99LED512 LEDG9 T30 4W G9 230V WHITE 
99LED513 LEDG9 T30 4W G9 230V WARM WHITE 
   
99LED224 ELMARK LED20 1,5W GU5,3 12V YELLOW
99LED225 ELMARK LED20 1,5W GU5,3 12V GREEN
99LED226 ELMARK LED20 1,5W GU5,3 12V BLUE
   
99LED601 LEDSMD MR16 3W GU5,3 12VAC/DC WHITE
99LED600 LEDSMD MR16 3W GU5,3 12VAC/DC WARM WHITE
   
99LED395 LED21SMD5050 3W GU5,3 12V WHITE
99LED396 LED21SMD5050 3W GU5,3 12V WARM WHITE
   
99LED397 LED60SMD3528 3W GU5,3 12V WHITE
99LED398 LED60SMD3528 3W GU5,3 12V WARM WHITE
   
99LED399 LED60SMD3528 3W GU5,3 12V YELLOW
99LED400 LED60SMD3528 3W GU5,3 12V GREEN
99LED401 LED60SMD3528 3W GU5,3 12V BLUE
99LED402 LED60SMD3528 3W GU5,3 12V RED
   
99LED234 LED1 3W GU5,3 12V CW
99LED235 LED1 3W GU5,3 12V WW
   
99LED516 LED3 3W GU5,3 12V AC/DC WHITE
99LED517 LED3 3W GU5,3 12V AC/DC WARM WHITE
99LED230 LED3 3W GU5,3 12V CW
99LED231 LED3 3W GU5,3 12V WW
   
99LED311 LED48SMD 3,5W GU5,3 12V CW 
99LED312 LED48SMD 3,5W GU5,3 12V WW 
   
99LED315 LED18SMD5050 4W GU5,3 12V CW
99LED316 LED18SMD 4W GU5,3 12V WW 
   
99LED572 LEDCOB 5W GU5,3 12V AC/DC WHITE
99LED573 LEDCOB 5W GU5,3 12V AC/DC WARM WHITE
   
99LED374 LEDCOB 5W GU5,3 12V WHITE
99LED375 LEDCOB 5W GU5,3 12V WARM WHITE
   
99LED301 LED3 6W GU5,3 12V CW
99LED302 LED3 6W GU5,3 12V WW
   
99LED520 LED7 6W GU5,3 12V AC WHITE
99LED521 LED7 6W GU5,3 12V AC WARM WHITE
   
99LED562 LEDCOB 7W GU5,3 12V AC/DC WHITE
99LED563 LEDCOB 7W GU5,3 12V AC/DC WARM WHITE
   
99LED407 LED60SMD3528 3W GU10 230V YELLOW
   
99LED232 LED1 3W GU10 230V CW
99LED233 LED1 3W GU10 230V WW
   
99LED518 LED3 3W GU10 230V WHITE
99LED519  LED3 3W GU10 230V WARM WHITE
99LED228 LED3 3W GU10 230V CW
99LED229 LED3 3W GU10 230V WW
   
99LED574 LEDCOB 5W GU10 230V WHITE
99LED575 LEDCOB 5W GU10 230V WARM WHITE
   
99LED376 LEDCOB 5W GU10 230V WHITE 
99LED377 LEDCOB 5W GU10 230V WARM WHITE
   
99LED299 LED3 6W GU10 230V CW
99LED300 LED3 6W GU10 230V WW
   
99LED522 LED7 6W GU10 230V WHITE
99LED523 LED7 6W GU10 230V WARM WHITE
   
99LED594 LEDSMD GU10 DIMMABLE 6W GU10 230V WHITE
99LED593 LEDSMD GU10 DIMMABLE 6W GU10 230V WARM WHITE
   
99LED564 LEDCOB 7W GU10 230V WHITE
99LED565 LEDCOB 7W GU10 230V WARM WHITE
   
99LED411 LED60SMD3528 3W GU10 230V RED
99LED412 LED60SMD3528 3W E14 230V WARM WHITE
   
99LED606 LEDSMD PAR16 3W E14 230V WHITE
99LED605 LEDSMD PAR16 3W E14 230V WARM WHITE
   
99LED362 LED48SMD 3,5W E14 230V CW 
99LED363 LED48SMD 3,5W E14 230V WW 
   
99LED321 LED FLAME 3,5W E14 230V CW
99LED322 LED FLAME 3,5W E14 230V WW
   
99LED378 LEDCOB 5W E14 230V WHITE 
99LED379 LEDCOB 5W E14 230V WARM WHITE
   
99LED295 LED3 6W E14 230V CW
99LED296 LED3 6W E14 230V WW
   
99LED524 LED7 6W E14 230V WHITE
99LED525 LED7 6W E14 230V WARM WHITE
   
99LED566 LEDCOB 7W E14 230V WHITE
99LED567 LEDCOB 7W E14 230V WARM WHITE
   
99LED413 LED60SMD3528 3W E27 230V WHITE
99LED414 LED60SMD3528 3W E27 230V WARM WHITE
   
99LED608 LEDSMD PAR16 3W E27 230V WHITE
99LED607 LEDSMD PAR16 3W E27 230V WARM WHITE
   
99LED364 LED48SMD 3,5W E27 230V CW 
99LED365 LED48SMD 3,5W E27 230V WW 
   
99LED431 LED CANDLE C37 36SMD3014 4,5W E27 230V WHITE
99LED432 LED CANDLE C37 36SMD3014 4,5W E27 230V WARM WHITE
   
99LED327 LED PEAR 5W E27 230V CW
99LED328 LED PEAR 5W E27 230V WW
   
99LED380 LEDCOB 5W E27 230V WHITE
99LED381 LEDCOB 5W E27 230V WARM WHITE
   
99LED297 LED3 6W E27 230V CW
99LED298 LED3 6W E27 230V WW
   
99LED526 LED7 6W E27 230V WHITE
99LED527 LED7 6W E27 230V WARM WHITE
   
99LED423 LED PEAR A55 14SMD5050 7W E27 230V WHITE
99LED424 LED PEAR A55 14SMD5050 7W E27 230V WARM WHITE
   
99LED568 LEDCOB 7W E27 230V WHITE
99LED569 LEDCOB 7W E27 230V WARM WHITE
   
99LED329 LED PEAR 10W E27 230V CW
99LED330 LED PEAR 10W E27 230V WW
   
99LED425 LED PEAR A60 35SMD2835 10W E27 230V WHITE DIMMABLE
99LED426 LED PEAR A60 35SMD2835 10W E27 230V WARM WHITE DIMMABLE
   
99LED331 LED PEAR 15W E27 230V CW
99LED332 LED PEAR 15W E27 230V WW
   
   
Catalogue  LED STRIP, 12V DC - PRICE PER 1 METER
number  
99LED666 LED600 3528 12V/DC IP20 120pcs/1m WARM WHITE 
99LED667 LED600 3528 12V/DC IP20 120pcs/1m COLD WHITE 
   
99LED668 LED600 3528 12V/DC IP65 120pcs/1m WARM WHITE 
99LED669 LED600 3528 12V/DC IP65 120pcs/1m COLD WHITE 
   
99LED684 LED1200 3528 12V/DC IP20 2X120pcs/1m WARM WHITE 
99LED685 LED1200 3528 12V/DC IP20 2X120pcs/1m COLD WHITE 
   
99LED686 LED1200 3528 12V/DC IP65 2X120pcs/1m WARM WHITE 
99LED687 LED1200 3528 12V/DC IP65 2X120pcs/1m COLD WHITE 
   
99LED670 LED300 5050 12V/DC IP20 60pcs/1m WARM WHITE 
99LED671 LED300 5050 12V/DC IP20 60pcs/1m COLD WHITE 
99LED672 LED300 5050 12V/DC IP20 60pcs/1m YELLOW
99LED673 LED300 5050 12V/DC IP20 60pcs/1m GREEN
99LED674 LED300 5050 12V/DC IP20 60pcs/1m BLUE
99LED675 LED300 5050 12V/DC IP20 60pcs/1m RED
99LED676 LED300 5050 12V/DC IP20 60pcs/1m RGB
   
99LED677 LED300 5050 12V/DC IP65 60pcs/1m WARM WHITE 
99LED678 LED300 5050 12V/DC IP65 60pcs/1m COLD WHITE 
99LED679 LED300 5050 12V/DC IP65 60pcs/1m YELLOW
99LED680 LED300 5050 12V/DC IP65 60pcs/1m GREEN
99LED681 LED300 5050 12V/DC IP65 60pcs/1m BLUE
99LED682 LED300 5050 12V/DC IP65 60pcs/1m RED
99LED683 LED300 5050 12V/DC IP65 60pcs/1m RGB
   
99LED688 LED600 5050 12V/DC IP20 2X60pcs/1m WARM WHITE 
99LED689 LED600 5050 12V/DC IP20 2X60pcs/1m COLD WHITE 
99LED690 LED600 5050 12V/DC IP20 2X60pcs/1m RGB 
   
99LED691 LED600 5050 12V/DC IP65 2X60pcs/1m WARM WHITE 
99LED692 LED600 5050 12V/DC IP65 2X60pcs/1m COLD WHITE 
99LED693 LED600 5050 12V/DC IP65 2X60pcs/1m RGB 
   
   
Catalogue  LED STRIP, 12V DC - PRICE PER 1 METER
number  
99LED466 LED150 3528 12V DC IP65 30pcs/1m WARM WHITE
99LED467 LED150 3528 12V DC IP65 30pcs/1m COLD WHITE
   
99LED478 LED300 3528 12V DC IP65 60pcs/1m WARM WHITE
99LED479 LED300 3528 12V DC IP65 60pcs/1m COLD WHITE
99led480 LED300 3528 12V DC IP65 60pcs/1m YELLOW
99led481 LED300 3528 12V DC IP65 60pcs/1m GREEN
99led483 LED300 3528 12V DC IP65 60pcs/1m RED
   
99LED490 LED600 3528 12V DC IP65 120pcs/1m WARM WHITE
99LED491 LED600 3528 12V DC IP65 120pcs/1m COLD WHITE
99led498 LED300 5050 12V DC IP20 60pcs/1m YELLOW
99led499 LED300 5050 12V DC IP20 60pcs/1m GREEN
99led501 LED300 5050 12V DC IP20 60pcs/1m RED
   
99LED503 LED300 5050 12V DC IP65 60pcs/1m WARM WHITE
99LED504 LED300 5050 12V DC IP65 60pcs/1m COLD WHITE
99LED505 LED300 5050 12V DC IP65 60pcs/1m YELLOW
99LED506 LED300 5050 12V DC IP65 60pcs/1m GREEN
99LED507 LED300 5050 12V DC IP65 60pcs/1m BLUE
99LED508 LED300 5050 12V DC IP65 60pcs/1m RED
99LED509 LED300 5050 12V DC IP65 60pcs/1m RGB
   
   
Catalogue  LED ROPE, IP65, ROLL - 100 M. PRICE PER METER, MIN. CUT 2 M.
number  
99LED263 LED Ø13mm 2WAY-GREEN/100M(230V-1.5W/1m)
99LED264 LED Ø13mm 2WAY-BLUE/100M(230V-1.5W/1m)
   
   
Catalogue  LED ROPE ACCESSORIES
number  
99LED273 POWER SUPPLY CABLE HL-P3
99LED393 POWER SUPPLY CABLE IP44
   
99LED274 CONNECTOR HL-C2
   
99LED275 END CAP HL-C6
   
99LED382 HL-C5 MOUNTING BRACKET diam13
99LED383 CONTROLLER FOR 1-20m IP20
   
99LED394 CONTROLLER FOR 1-20m IP44
99LED384 CONTROLLER FOR 1-100m 2WIRES
   
   
Catalogue  ELMARK POWER CORD FOR LED IP44
number  
99LED389 POWER SUPPLY FOR 3528 IP44
99LED390 POWER SUPPLY FOR 5050 IP44
   
Catalogue  ACCESSORIES FOR LED STRIP
number  
99ACC01 ACC01 SILICONE CLIP FOR LED STRIP
   
99ACC02 ACC02 CONNECTOR FOR ONE COLOR LED STRIP, 150mm cable
99ACC021 ACC021 CONNECTOR FOR 8mm ONE COLOR LED STRIP, 150mm cable
   
99ACC03 ACC03 CONNECTOR FOR ONE COLOR LED STRIP, 150mm cable
99ACC031 ACC031 CONNECTOR FOR 8mm ONE COLOR LED STRIP, 150mm cable
   
99ACC04 ACC04 CONNECTOR FOR RGB LED STRIP, 150mm cable
   
99ACC05 ACC05 CONNECTOR FOR ONE COLOR LED STRIP
99ACC051 ACC051 CONNECTOR FOR 8mm ONE COLOR LED STRIP
   
99ACC06 ACC06 CONNECTOR FOR RGB LED STRIP, 150mm cable
   
99ACC19 Female connector with cable 15cm  color:white
   
99ACC20 4pin connector with cable 20cm  color:white
   
99LED450 FRONT CAP FOR 3528 IP65 STRIP
99LED451 END CAP FOR 3528 IP65 STRIP
99LED452 FRONT CAP FOR 5050 IP65 STRIP
99LED453 END CAP FOR 5050 IP65 STRIP
99LED454 FRONT CAP FOR RGB5050 IP65 STRIP
99LED455 END CAP FOR RGB5050 IP65 STRIP
   
Catalogue  ALUMINIUM PROFILES FOR LED STRIP, MATT REFLECTOR
number  
99ACC07 ELM718/1-1000 Al PROFILE MATT REFLECTOR, 1M
99ACC08 ELM718/1-2000 Al PROFILE MATT REFLECTOR, 2M
   
99ACC09 ELM718/1-END CAP1
   
99ACC10 ELM718/1-FIXING BRACKET1
   
99ACC11 ELM718/2-1000 Al BUILT- IN PROFILE MATT REFLECTOR, 1M
99ACC12 ELM718/2-2000 Al BUILT- IN PROFILE MATT REFLECTOR, 2M
   
99ACC13 ELM718/2-END CAP2
   
99ACC14 ELM9012/2-1000 Al ANGLE PROFILE MATT REFLECTOR, 1M
99ACC15 ELM9012/2-2000 Al ANGLE PROFILE MATT REFLECTOR, 2M
   
99ACC16 ELM9012/2-END CAP3
   
99ACC17 ELM9012/1-FIXING BRACKET3
   
99ACC23 ELM6220/1OM-1000 Al PROFILE MATT REFLECTOR 1m
   
99ACC24 ELM6220/1-END CAP 2pcs
   
99ACC25 ELM6220/1-FIXING BRACKET
   
99ACC26 ELM6220/2BM-1000 Al PROFILE MATT REFLECTOR 1m
   
99ACC27 ELM6220/2-END CAP 2pcs
   
99ACC28 ELM950/1OM-1000 Al PROFILE MATT REFLECTOR 1m
   
99ACC29 ELM950/1-END CAP 2pcs
   
99ACC30 ELM950/1-FIXING BRACKET
   
99ACC31 ELM950/2BM-1000 Al PROFILE MATT REFLECTOR 1m
   
99ACC32 ELM950/2-END CAP 2pcs
   
   
Catalogue  LED MODULES,12VDC, IP67
number  
99LED359 L3528 LED MODULE
   
99LED360 L5050 LED MODULE
   
99LED361 S5050 LED MODULE
   
   
Catalogue  POWER SUPPLIES - CONSTANT VOLTAGE 12VDC, IP20
number  
99SETDC12PVC SETDC12 ADAPTER 12W 230VAC/12VDC
99SETDC24PVC SETDC24 ADAPTER 24W 230VAC/12VDC
   
99SETDC15IP20 SETDC15 DRIVER 15W 230VAC/12VDC
99SETDC30IP20 SETDC30 DRIVER 30W 230VAC/12VDC
99SETDC36IP20 SETDC36 DRIVER 36W 230VAC/12VDC
99SETDC60IP20 SETDC60 DRIVER 60W 230VAC/12VDC
99SETDC100IP20 SEDC100 DRIVER 100W 230VAC/12VDC
99SETDC150IP20 SETDC150 DRIVER 150W 230VAC/12VDC
99SETDC250IP20 SETDC250 DRIVER 250W 230VAC/12VDC
99SETDC360IP20 SETDC360 DRIVER 360W 230VAC/12VDC
   
   
Catalogue  POWER SUPPLIES - CONSTANT VOLTAGE 12VDC, IP67
number  
99SETDC30IP67 SETDC30I DRIVER 30W 230VAC/12VDC
99SETDC60IP67 SETDC60I DRIVER 60W 230VAC/12VDC
99SETDC100IP67 SETDC100I DRIVER 100W 230VAC/12VDC
99SETDC150IP67 SETDC150I DRIVER 150W 230VAC/12VDC
99SETDC200IP67 SETDC200I DRIVER 200W 230VAC/12VDC
   
Catalogue  CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY
number  
   
99DRIVERPN15 Driver for LED PANEL 15W 
99DRIVERPN16 Driver for LED PANEL 16W 
99DRIVERPN38 Driver for LED PANEL 38W 
99DRIVERPN42 Driver for LED PANEL 42W 
   
   
Catalogue  CONTROLLERS FOR LED STRIP, iP20
number  
99RGBCONTROL LEDRGB RF CONTROLLER 12V, 12A FOR LED- STRIP
   
99RGBCR4 LEDRGB touch RF CR CONTROLLER  12V 18A FOR LED STRIP
   
99RGBCR3 CONTROLLER FOR RGB LED STRIP WITH INFRARED CONTROL - 24 BUTTONS 12V 12A 
   
99RGBCONTROL1 LEDRGB CONTROLLER 12V, 10A, INFRARED CONTROL -24 BUTTONS
   
99RGBCONTROL2 LEDRGB CONTROLLER 12V, 10A, INFRARED CONTROL -44 BUTTONS
   
99RGBAMPLIFIER RGB AMPLIFIER-12A
   
   
Catalogue  DIMMER FOR LED STRIP, IP20
number  
99LEDDIMMER DIMMER FOR LED STRIP
   
   
   
   
Catalogue  LAMPHOLDERS
number  
99292 LAMPHOLDER GU10, CERAMIC
   
99293 LAMPHOLDER G4/G5,3/GY6,35, CERAMIC
   
99296 LAMPHOLDER E14, CERAMIC
   
99297 LAMPHOLDER WITH BRACKET E14, CERAMIC
   
99298 LAMPHOLDER E40, CERAMIC
   
99294 LAMPHOLDER E27, CERAMIC
   
99295 LAMPHOLDER WITH BRACKET E27, CERAMIC
   
19216301 LAMPHOLDER SUSPENSION TYPE E27, BAKELITE
   
192166 LAMPHOLDER INCLINED E27, BAKELITE
   
192165 LAMPHOLDER STRAIGHT E27, BAKELITE
   
   
Catalogue  INFRARED MOTION SENSORS, 230VAC, IP20
number  
99DS100 ST02A MOTION AND LIGHT SENSOR RECESSED FIXTYRE IN CONSOLE 160° 
   
99DS104 ST42 MOTION AND LIGHT SENSOR RECESSED FIXTYRE 360° WHITE
   
99DS103 ST41 MOTION AND LIGHT SENSOR RECESSED FIXTYRE 360° WHITE
   
99DS400 ST701F BUILT IN MICROWAVE SENSOR FOR MOVEMENT 180°/360°
   
99DS109 ST24 BUILT IN SENSOR FOR MOVEMENT 120°/360°
   
99DS101 ST07 MOTION AND LIGHT SENSOR 360° WHITE
99DS102 ST07 MOTION AND LIGHT SENSOR 360° BLACK
   
   
Catalogue  CEILING MOUNTED FIXTURES WITH SENSOR 230VAC, IP20
number  
99DS200 ST78-5 PLAFOND 2XE27 (max40W)WITH MOTION SENSOR 360°
   
   
Catalogue  INFRARED MOTION SENSORS, 230VAC, IP44
number  
99DS105 ST09 MOTION AND LIGHT SENSOR 180° IP44 WHITE
99DS106 ST09 MOTION AND LIGHT SENSOR 180° IP44 BLACK
   
99DS107 ST10A MOTION AND LIGHT SENSOR 180° IP44 WHITE
   
   
Catalogue  INFRARED MOTION SENSORS, 230VAC, IP65
number  
99DS108 ST15 MOTION AND LIGHT SENSOR 180° IP65 WHITE
   
   
Catalogue  LIGHT-CONTROL SENSORS (PHOTOCELL), 230VAC,IP44
number  
99DS300 ST303 PHOTOSENSOR IP44 25A (5-50Lux)
   
99DS301 ST302 PHOTOSENSOR IP44 10A (5-50Lux)
   
   
Catalogue  LIGHT-CONTROL SENSORS (PHOTOCELL), 230VAC,IP65
number  
99DS302 ST308 PHOTOSENSOR IP65 25A (2-100Lux)
   
   
Catalogue  ELECTRONIC SUPERIMPOSED PULSE IGNITORS
number  
991078400 IGNITOR ZX 70W- 400W
991078010 IGNITOR ZX 1000W
   
   
Catalogue  MAGNETIC BALLAST FOR HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS (HPSL)
number  
99110111240V BALLAST 70W MHI / HSI 0,95A 240V/50HZ ELECTROSTART
99110113240V BALLAST 150W MHI / HSI 1,8A 240V/50HZ ELECTROSTART
99110114240V BALLAST 250W MHI / HSI 3A 240V/50HZ ELECTROSTART
991101151240V BALLAST 400W HSI 4,5A 240V/50HZ ELECTROSTART
   
   
Catalogue  MAGNETIC BALLAST FOR METAL HALIDE LAMPS (MHL)
number  
99110111240V BALLAST 70W MHI / HSI 0,95A 240V/50HZ ELECTROSTART
99110113240V BALLAST 150W MHI / HSI 1,8A 240V/50HZ ELECTROSTART
99110114240V BALLAST 250W MHI / HSI 3A 240V/50HZ ELECTROSTART
99110115240V BALLAST 400W MHI 4,5A 240V/50HZ ELECTROSTART
Điểm *
Họ tên *
Tiêu đề *
Nội dung *
Mã xác nhận *

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN