• CT TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Đầu Tư NTK

  • A3 Bà Hom p13 Q6

  • Hotline: 0911419001

Quạt NMB
Mã sản phẩm: QuatNMB
(0)    Yêu thích / Lượt xem: 2504

NMB-MAT  4715MS-23W-B5A
NMB-MAT 4715MS-23T-B5A

5915PC-20T-B30 
4715MS-23T-B5A 
1606KL-05W-B59 
2406KL-05W-B59
5915PC-23T-B30 
4715MS-22T-B50 
4715KL-07W-B30 
2410ML-05W-B60 
1608KL-05W-B39 
4715PS-12T-B30 
4710PS-10T-B30 
4710PS-23T-B30 
4715PS-20T-B30

4715FS-12T-B50

2412PS-12T-B30

sdt : 0911 41 9001

I E   : sales@ntkvietnam.net                      
I W :  www.ntkvietnam.net

          www.ntk-ist.com

ntk-istvietnam.blogspot.com

Giá bán: SL:
Đặt hàng qua điện thoại

NMB-MAT  4715MS-23W-B5A
NMB-MAT 4715MS-23T-B5A 
Samson "Var- ID: 1008622
Type 4763"

 

 

 

 

 

Điểm *
Họ tên *
Tiêu đề *
Nội dung *
Mã xác nhận *

    FullTech
    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN